RSS

F.B. 2022-24

June 01 2022 07:57

“മതതീവ്രവാദികളെ ചവിട്ടിമെതിക്കുന്ന കേന്ദ്രഭരണകൂടത്തിനെതിരെ യോജിച്ച സമരമുഖം തുറക്കേണ്ടതാണു്.” – സി.പി.ഐ. (എം. അല്ല!)

യന്ത്രം എന്നുകേട്ടാൽ സി.പി.ഐ. (എം.) സമരമുഖം തുറക്കുമെന്നതിനാലാവണം നല്ലൊരു മെതിയന്ത്രം വാങ്ങി മതതീവ്രവാദികളെ “ചവിട്ടിമെതിക്കൽ” ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്രഭരണകൂടം ഭയക്കുന്നതു്.

June 01 2022 14:19

“ഹൈക്കോടതി ഫാത്തിമയെ ആദിലയ്ക്കൊപ്പം (ആദിലയെ ഫാത്തിമയ്‌ക്കൊപ്പമല്ല!) വിട്ടു.” – വാർത്ത

അതിപ്പോ, മാഫിയാമോഡലിലെ കൊല്ലും കൊലയും സ്വജനപക്ഷപാതവും അഴിമതിയുമെല്ലാം, മല്ലു മാക്രിസ്റ്റ് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, “നിച്പച്ചമായി” അന്വേഷിക്കണമെന്നു് ഇൻഡ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ക്രിമിനൽ നിയമവ്യവസ്ഥ സംശായാതീതമായി അനുശാസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വെടിവെപ്പുകാരായ “വൻവയറൻ-വളിവയറൻ-വൻതോക്കുകൾ” “സമയോചിതവും യഥോചിതവുമായി” ഇടപെട്ടാലല്ലാതെ, പിണു മോഡൽ “ജനാധിപധികൾ” “തിരുവായ്ക്കു് എതിർവായില്ലാതെ” വാഴുന്ന കേരളം പോലുള്ള “ബംബർ ബൺ” പ്രബുദ്ധരുടെ വികസനരാഷ്ട്രീയാധിഷ്ഠിതമായ സമ്പൂർണ്ണസാക്ഷരസമൂഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റാന്വേഷണം അവിഘ്നമായി മുന്നോട്ടു് പോകുമെന്നു്, “നിഷ്ക്കളങ്കരേ”, നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?

“CBI 5: In Vain” സിനെമാറ്റിക്ക് കേസന്വേഷണകാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ നിന്നു് സാകൂതം വീക്ഷിച്ചാലേ, ഫാത്തിമ-ആദില = ആദില-ഫാത്തിമ ), [ആദില-ഫാത്തിമ = ഫാത്തിമ-ആദില] എന്ന, കേവലം മനുഷ്യജന്മപരമായ കേസുകെട്ടു്, ആ രീതിയിൽ കാണേണ്ട ഒരു സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ-മതപരവിഷയമാണെന്നു് മനസ്സിലാക്കാൻ നിനക്കു് കഴിയൂ.

ഗുണപാഠം: നിയമപുസ്തകത്തിലെ നിയമം നിനക്കനുകൂലമായതുകൊണ്ടു് ആ ആനുകൂല്യം നിനക്കു് ലഭിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല. ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി, നിനക്കു് തികച്ചും അർഹതയുള്ള ആ ആനുകൂല്യം നിനക്കു് അനുവദിച്ചുനൽകേണ്ടതാണെന്ന സാമാന്യമായ ബോധം പോലുമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം മാഫിയോസിയുടേതാണെങ്കിൽ, ആ ആനുകൂല്യത്തിനുവേണ്ടി ഒന്നുകിൽ നിനക്കു് നീ നിന്റെ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നതുരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി നിഷ്ഫലമായി കാത്തിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ, ഏതൊരു പുഴുവിനെയും കൃമിയെയുംപോലെ നീ ചത്തൊടുങ്ങുന്നതിനു് മുൻപു്, കാര്യത്തിന്റെ കാതലെന്തെന്നു് റീസണബിളായി മനസ്സിലാക്കി, നിന്നെ നയിക്കുന്നവർ എന്ന ഭാവേന നിന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കാപാലികർക്കെതിരെ ബോധപൂർവ്വം ശബ്ദമുയർത്തി, ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ, നിന്റെ കഴിവുകൾക്കനുസൃതമായ ഒരു സ്ഥാനം ഈ ഭൂമിയിൽ കണ്ടെത്താനായി ശ്രമിക്കാം.

ഒരു പുഴുവോ, കൃമിയോ, കീടമോ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ, ഇസ്ലാമിസ്റ്റോ, ഹിന്ദുവിസ്റ്റോ, നസ്രാണിസ്റ്റോ, കാസായിസ്റ്റോ, പീലാസായിസ്റ്റോ, പീലാത്തോസിസ്റ്റോ, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിസ്റ്റോ, മറ്റൊത്തിരിയിനം “ഇസ്റ്റുകളോ”, അതോ കേവലം ഒരു മനുഷ്യജീവി ആയോ, ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തോടെ അവസാനിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതം ജീവിച്ചു് തീർക്കേണ്ടതു് എന്ന തീരുമാനം അന്തിമമായി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതു് നീ മാത്രമല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. നിന്റെ സ്വന്തം ജീവിതം എന്തായിരിക്കണം, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നു് തീരുമാനിക്കുന്നതു് മറ്റാരെങ്കിലുമാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയോളജി ആണെങ്കിൽ, അതുവഴി നീ അവരുടെ/ആ ഐഡിയോളജിയുടെ കേവലമൊരു “മാരിയൊണെറ്റ്” ആവുക മാത്രമാണു് ചെയ്യുന്നതെന്നോർത്താൽ നിനക്കു് നല്ലതു്.

It depends only on you and nobody else! There is no point in blaming others or holding them accountable for your own ignorance.

June 02 2022 11:14

“Catch them young and they will be yours forever.”

That means, if you catch them young, you can raise them to be Islamists, Christians, Hindus, Communists or any other type of religious or political radicals, depending on your own religious or political affiliations.

“ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മാനുഷനുള്ള കാലം?”

(“ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീല അലക്കുമോ മാനുഷനുള്ള കാലം” എന്നു് മണിപ്രവാളം വേർഷൻ.)

“And they brought unto him also infants, that he would touch them: but when his disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called them unto him, and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein.” – Bible (King James Version): Luke 18: (15-17).

June 02 2022 11:51

For an educated and cultured democratic society, Marxism and communism should be like the plague and cholera together.

Developing a society based on Marxist ideology is quite simply an impossibility.

June 03 2022 07:41

വീണിതല്ലോ കിടക്കുന്നു തൃക്കാക്കരേൽ

കോണകവുമഴിഞ്ഞയ്യോ ശിവ ശിവ!

നല്ല മഞ്ഞക്കല്ലുകുറ്റിയോടൊത്തൊരു

കാരണഭൂതൻ വികസനനായകൻ…

(വീണുകിടക്കുന്നവനെ ചവിട്ടരുതു്. വിലാപഗാനം ആലപിയ്ക്കാനേ പാടൂ!)

[“വീണിതല്ലോ കിടക്കുന്നു ധരണിയിൽ

ശോണിതവുമണിഞ്ഞയ്യോ ശിവ ശിവ!

നല്ല മരതകക്കല്ലിനോടൊത്തൊരു

കല്യാണരൂപൻ കുമാരൻ മനോഹരൻ”]

– “മാർത്താണ്ഡവർമ്മ”: സി. വി. രാമൻ പിള്ള

June 03 2022 11:49

തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം: പിണറായിയുടെ കായം മുഴുവൻ തിരുത മീനിന്റെ ഉളുമ്പുമണം പിടിച്ചു; വരണമാല്യമായി ലഭിച്ച പച്ചക്കറി-, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗനെക്ലെസുകൊണ്ടു് സാമ്പാറുണ്ടാക്കി ഭുജിച്ചുഭുജിച്ചു്, സഖാവു് ജോ വൈദ്യന്റെ സെമി-വെജിറ്റേറിയൻ വളിപോലും അത്യുഗ്രമായി കായം മണക്കാൻ തുടങ്ങി.

June 03 2022 12:41

“തോൽവി സമ്മതിച്ചു് സി. പി. ഐ. (എം.)” – വാർത്ത

അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടു് നയിക്കാത്തതുകൊണ്ടുമാത്രം പാർട്ടിക്കു് പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ ചളുക്കിനെ, ആർക്കും ഒരു ചുക്കുമറിയാത്ത ഒരു “ബുദ്ധിജീവിപ്പാർട്ടി” എന്നു് UN-ലെ ദുരന്തവിഭാഗം സർട്ടിപ്പിക്കോത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള മാക്രിസ്റ്റ്‌ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടിയുടെ “തോൽവി” എന്നൊക്കെ സമ്മതിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, “തോറ്റിട്ടില്ല, തോറ്റിട്ടില്ല, തോറ്റചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല” എന്നും മറ്റുമുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തൊണ്ടപൊട്ടുമാറു് വിളിച്ചുകൊണ്ടു്, മുൻപേ ഗമിക്കുന്ന ഇരട്ടച്ചങ്കൻ ഗോവിന്റെ പിന്നിലേ മണംപിടിച്ചു് ഗമിക്കുന്ന പോരാളി ഷായികളെപ്പോലുള്ള ന്യായീകരണമൂരിക്കുട്ടന്മാർ ഭാവിയിൽ, “ഇനി ആരെക്കൊണ്ടിപ്പാണർ പാടും തമ്പ്രാ!” എന്നു് ഹൃദയഭേദകമായി വിലപിക്കേണ്ടിവരില്ലേ, വരില്ലേ സഖാവേ എന്നു് ചോദിക്കുമെന്ന കേവലയാഥാർത്ഥ്യം പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താക്കൾ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണെന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം.

[കത്തുന്ന മണ്ണെണ്ണവിളക്കിന്റെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടു് അവൾ ചിന്നമ്മ എഴുതുകയാണു്: നാളെ, തിങ്കളാഴ്ച്ച എന്റെ കല്യാണമാണു്. അതിനങ്ങു് വരില്ലേ? വരില്ലേ തങ്കച്ചാ?

എന്നു്,

അങ്ങയുടെ പാടാത്ത പൈങ്കിളി.]

June 03 2022 14:38

പിണു: തൃക്കാക്കരയിലെ തോൽവി പാർട്ടി സമ്മതിച്ച സ്ഥിതിയ്ക്കു് ഞാൻ രാജി വയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ ചില പരനാറികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടു്. തൃക്കാക്കരയിലെ ഭൂരിപക്ഷം നികൃഷ്ടജീവികളും പാർട്ടിക്കു്, ന്ന്വച്ചാൽ പാർട്ടിയുടെ ഏകച്ഛത്രാധിപതിയായ എനക്കു് വോട്ടു് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എനക്കെങ്ങനെ ജയിക്കാനാകും? അതുകൊണ്ടു്, രാജി വയ്ക്കേണ്ടതു് ഞാനല്ല, എനക്കു് വോട്ടു് ചെയ്യാതിരുന്ന കുലംകുത്തികളായ ജനങ്ങളാണു്.

തൃക്കാക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ ഞാൻ വിളമ്പുന്ന വികസനകഥകളിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ എനക്കെന്തു് ചെയ്യാൻ കഴിയും? നിന്റെ സ്വന്തം ഹെല്ത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ അമേരിക്കയിലെ മായോ ക്ലിനിക്കിലേയ്ക്കു് പറപ്പിയ്ക്കും എന്നല്ലേ കർത്താവായ യേശുമശിഹ ആയാലും സർവ്വലോകതൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തോടു് വാഗ്ദാനിച്ചതു്?

തന്മൂലം, എന്റെ മാക്രിസ്റ്റ്-കംണിഷ്ട് കെട്ടുകഥകളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത സകലമാന വർഗ്ഗശത്രുക്കളോടും എനക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളു: “കടക്കു് പുറത്തു്!!”

June 04 2022 09:25

തൃക്കാക്കരയിലെ തോൽവിയിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായതിനാൽ, പിണറായി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നു് പാഠം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി: “താര വന്നു അരിവിതറി. കോഴി വന്നു കിറ്റുതിന്നു. മഞ്ഞക്കുറ്റി നല്ല കുറ്റി. എന്റെ വീടു് നല്ല വീടു്. എന്റെ മരുമോൻ നല്ല മരുമോൻ…”

June 05 2022 13:31

ഇന്നു് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് സ്ട്രീമിൽ കണ്ട ഒരു മധുമൊഴിമുത്തു്:

“പി. ടി. തോമസിന്റെ ഭാര്യ ജയിച്ചതുവഴി ജനാധിപത്യം ‘ചെറുതായെങ്കിലും’ പരാജയപ്പെടുകയാണു്. പി. ടി.-യെപ്പോലുള്ള ഒരാൾക്കു് പകരക്കാരനാവേണ്ടിയിരുന്നതു് ‘ഉശിരും നിലപാടുമുള്ള’ (!) ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകനായിരുന്നു.” – ശാരദക്കുട്ടി ഭാരതിക്കുട്ടി.

(ആ മഹനീയ വ്യക്തിത്വം ആരെന്നോ എന്തെന്നോ “എനക്കറിയില്ല”. I’m really sorry for that.)

“നാലു് തലകള്‍ ചേരും, നാലു് മുലകള്‍ ചേരില്ല.” എന്ന പ്രാചീനവും സനാതനവുമായ ജനാധിപത്യതത്വപ്രകാരം, ഭാര്യയായ പെണ്ണൊരുത്തി വോട്ടുനേടി ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചാൽ ജനാധിപത്യം കുഞ്ഞായി, മൃദുവായി, ലോലമായി (ഫീകരമായി അല്ല!) പരാജയപ്പെടും. അങ്കവാലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പൂവന്മാരുടെ കൂവലിന്റെ അത്രയൊരു ഉശിരും, ഗോഗ്വാവിളി-കൊലവിളിനിലപാടും അങ്കവാലില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പിടകളുടെ നിലവിളിതുല്യമായ കൊക്കലിനു് എത്രയായാലും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ.

പുരാതനറോമിലെ ഗ്ലാഡിയെറ്റോറിയൽ കോംബാറ്റ് മാതൃകയിൽ അങ്കം വെട്ടും കോഴിപ്പോരും നടത്തി തങ്ങളെ പരമാവധി എന്റർറ്റെയ്ൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണു് കേരളജനത അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു് നിയമസഭയിലേക്കു് അയക്കുന്നതെന്നതിനാൽ, അന്തംവിട്ടു് കൂവാനും, തങ്ങൾ കാക്കി കാൽസ്രയും ചോപ്പൻ സർട്ടും അതിനൊത്ത കോപ്പും കാപ്പും കോലാഹലവുമെല്ലാം ധരിച്ചു് വടിചുഴറ്റി “വൺ ടൂ ത്രീ” ആയി പൊതുവീഥിയിൽ “വിപ്ലവാത്മകമായി മാർച്ച് പാസ്റ്റ്” നടത്തി ഫീൽഡ് മാർഷൽ കോടിയേരിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിനെ തൃണവത്കരിച്ചു്, “അധിക്ഷേപകരമായി” ഓടുന്ന വണ്ടികളെ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്ന കുടവയറൻ-വളിവയറൻ റെഡ് വാളന്റിയേഴ്സ്, പിണു പണം മുടക്കുന്ന പാർട്ടിസമ്മേളനങ്ങളിൽ, രക്തസാക്ഷികളുടെ ചോരയിൽ, നീലം മുക്കുന്നപോലെ മുക്കിച്ചുവപ്പിച്ച ചെംചോരച്ചെങ്കൊടി ഉയർത്തുന്നത്ര വികാരഭരിതമായി, വിജൃംഭിതമായി ഞൊടിയിടയിൽ അങ്കവാൽ പൊക്കാനും കഴിയുന്നവരെയേ നല്ല സാമാജികരായി ജനം അംഗീകരിക്കൂ. അവിടെ, ചാനൽചർച്ചകളായി രൂപാന്തരീകരണം സംഭവിച്ച ചായക്കടചർച്ചകൾ പോലുള്ള ചക്കളത്തിപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്കു് ഫാൻ ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധ്യത തുലോം വിരളമാണു്.

“നാലു് തലകള്‍ ചേരും, നാലു് മുലകള്‍ ചേരില്ല” എന്ന, സോഷ്യൽ-ആന്ത്രൊപ്പൊളോജിക്കൽ ഫിലോസൊഫിയുടെ സാംഗത്യം, ഹൌസ്കീപ്പർ ഹെലേനെ ഡേമൂത്തുമായി, താൻ പ്രേമിച്ചു് വിവാഹിച്ച ഭാര്യയും, സാമൂഹികമായി തന്നെക്കാൾ ഉന്നതകുലജാതയുമായ ജെന്നി ഫോൺ വെസ്റ്റ്ഫാളന്റെ, ഭൗതികവാദപരമായ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ, നോർത്ത് കൊറിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംയോഗമോഡലിൽ, വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായി നടത്തിയ, “വട്ടപ്പൊട്ടു് വർണ്ണപ്പൊട്ടു് വളപ്പൊട്ടു് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ” രഹസ്യസംഭോഗങ്ങളിലൂടെ ഭൂജാതനായ ഹെൻറി ഫ്രഡറിക്ക്‌ ഡേമൂത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ അപ്പനാരു് എന്ന, ബെർഥ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള കോളത്തിലെ സ്വാഭാവിക ചോദ്യം, വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും ഭൗതികവാദപരവുമായ തന്റെ ഐഡിയോളജിയ്ക്കു് സൗകര്യപ്രദമായവിധം, ഫിൽ അപ്പ് ചെയ്യാതെ ശൂന്യമായി ഇടാൻ നിർബന്ധിതനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാചാര്യൻ കാൾ മാർക്സും വേണ്ടുവോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.

(അറിയാത്തവർക്കായി: സാക്ഷാൽ കാൾ മാർക്സാചാര്യന്റെ അഭിനവ അനുയായികളാണു് കേരളത്തിലെ മാക്രിസ്റ്റ്-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിനിറയെ ചാണകപ്പുഴുക്കളെപ്പോലെ ഇഴഞ്ഞുനിരങ്ങി, രാജവെമ്പാലയെപ്പോലെ പത്തിയുയർത്തുന്ന, കാമകേളീതത്പരരയ ശശിസഖാക്കന്മാർ.)

പി. ടി. തോമസിന്റെ ഭാര്യയെ തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷനിൽ ജയിപ്പിച്ചു് നിയമസഭയിലേക്കു് അയച്ചതുവഴി, രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള, റോമൻ മോഡൽ പുണ്യപുരാതന “ജനാധിപത്യത്തിന്റെ” നെഞ്ചത്തു്, 1969-ൽ ഏതോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്ഷുദ്രജീവി വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണനെയെന്നപോലെ, കന്മഴു കൊണ്ടു് ആഞ്ഞു് വെട്ടുകയാണു് തൃക്കാക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ ചെയ്തതു്.

P.S.

പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാനായി ആത്മാവിനാൽ മരുഭൂമിയിലേക്കു് നടത്തപ്പെട്ട യേശു അവിടെയെത്തി നാല്പതു് പകലും നാല്പതു് രാവും ഉപവസിച്ചപ്പോൾ അവനു് വിശന്നു. ആ തക്കം നോക്കി അടുത്തെത്തിയ പരൂക്ഷകനായ പിശാചു് അവനോടു് പറഞ്ഞു: “നീ ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ ഈ കല്ലു് അപ്പമായ്തീരാൻ കല്പിക്കുക.”

അതിനു് അവൻ (യഹോവയുടെ തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കാതെയും പഠിക്കാതെയും തന്നെ പരൂക്ഷിക്കാൻ വന്ന യുക്തിവാദിപ്പിശാശിനോടു്) ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യൻ അപ്പംകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, ഇടതുപക്ഷികളും സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യവാദികളുമായ കല്യാണിക്കുട്ടി കളവാണിക്കുട്ടികളുടെ വായിൽകൂടി വരുന്ന സകലമാന സരസ്വതീവിലാസങ്ങൾകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്നു് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.” – മത്തായി 1: (1 -4)

June 06 2022 11:02

ചത്തതു് കീചകനെങ്കിൽ കൊന്നതു് ഭീമൻ തന്നെ! സംഘർഷം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടേതെങ്കിൽ, അതിനുപിന്നിൽ അളമുട്ടിയ മാക്രിസ്റ്റുകൾ തന്നെ!!

June 06 2022 12:35

“നമ്മൾ ഒരു നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടു്.”

ഇതു് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, സത്യസന്ധനും, ആത്മാർത്ഥനും, ഇരട്ടചങ്കനും, അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിനെപ്പോലുള്ള ദളിതുകളും, വാളയാറിലെ മൈനറായ പെൺകുട്ടികളെപ്പോലുള്ള നിരാലംബരും, മാക്രിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഡിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും, പീഡോഫൈലുകളിൽനിന്നും, “അമാനവവും”, അമാനുഷികവും, ലൈംഗികവും, അരാജകത്വപരവുമായി നേരിട്ടതും, നേരിടേണ്ടിവരുന്നതുമായ, സമാനതകളില്ലാത്ത പീഡനങ്ങളിൽ, “പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരമോഡലിൽ” വിപ്ലവകരമായി ഇടപെട്ടു്, “സോളൊമോണിയൻ ജഡ്ജ്‌മെന്റുകളിൽ” എത്തുന്നവനും, സാധുജനസംരക്ഷകനും, സർവ്വോപരി, കേരളം എന്ന, കടക്കെണിയിൽ ആടിയുലയുന്ന പായ്ക്കപ്പലിലെ ഏതു് പ്രശ്നത്തിനും “എനക്കറിയില്ല” എന്നു് ശക്തിയുക്തം “ഓൺ ഹാൻഡായി” മറുപടി നൽകാൻ ശേഷിയും ശേമുഷിയുമുള്ള വിദഗ്ദ്ധകപ്പിത്താനുമായ സഖാവു് പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന “യൂണിവേഴ്‌സൽ” മാക്രിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇൻഡ്യൻ രാജ്യസഭയിലെ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റായ സഖാവു് എ. എ. റഹിം പറയുന്നതാണു്.

സഖാവു് എ. എ. റഹിം ഉച്ചരിച്ച ഈ മഹദ്വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ആമാശയം ചെറുകുടലും വൻകുടലുമടക്കം, തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മ്യുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഓടയിലേയ്ക്കു് ഛർദ്ദിച്ചുകളഞ്ഞു് സ്വതന്ത്രമാകാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കു് ഒരു മാനസികരോഗവിദഗ്ദ്ധനു് മാത്രം പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ എന്തോ സൈക്കൊളോജിക്കൽ തകരാറുണ്ടു്.

June 07 2022 11:49

“പേന കൊണ്ടു് പഠിപ്പിച്ചവനും, നിന്നെ സൃഷ്‌ടിച്ചവനുമായ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക” എന്ന “ഓവെർച്ചറോടെ”, അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിനു് അല്ലാഹു ആകാശത്തിൽ നിന്നും കെട്ടിയിറക്കിക്കൊടുത്ത ഖുർആനിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് മനുഷ്യർ കേൾക്കെ വായിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതാണെങ്കിൽ, അതു് മുഹമ്മദ് നബിയ്ക്കു് അവതരിപ്പിച്ചുകൊടുത്തതുവഴി, “അല്ലാഹുവല്ലാതെ അല്ലാഹുവില്ലാത്ത” അല്ലാഹു ചെയ്തതു് അത്യന്തം അർത്ഥശൂന്യമായ ഒരു പാഴ്വേലയാണെന്നു് പറയേണ്ടിവരും. കാരണം, മറ്റു് മനുഷ്യരാൽ സുബോധത്തോടെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കപ്പെടാനായിട്ടല്ലാതെ, മാനസികരോഗികളല്ലാത്ത ആരും ഇന്നുവരെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല.

വാച്ചും ക്ലോക്കുമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, പ്രാർത്ഥനാസമയമായി എന്നു് ഭക്തജനങ്ങളെ അറിയിയ്ക്കാനാണു് മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ “വാങ്കു് വിളി” എന്ന ഏർപ്പാടു് തുടങ്ങിയതു്. കാരണം, മറ്റു് മനുഷ്യരാൽ സുബോധത്തോടെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കപ്പെടാനായിട്ടല്ലാതെ, മാനസികരോഗികളല്ലാത്ത ആരും ഇന്നുവരെ തന്റേതായ സ്വന്തം വായ തുറന്നു് എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു് കൂവിയിട്ടില്ല.

പരസ്യമായി വായിക്കപ്പെട്ടാൽ “ഭക്തകുചേലരുടെ” വികാരം വ്രണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് ഖുർആനെങ്കിൽ, അതിനു് പകരം, രുചികരമായ ഈന്തൽപ്പഴമോ, വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണ്ണബിസ്ക്കറ്റോ അറേബ്യയിൽ നിന്നും ഭാരതത്തിലേയ്ക്കു് ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ചാക്കുകെട്ടുകളായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ സ്വപ്നസദൃശവും, വികസനപരവും, അഭികാമ്യവും, അർത്ഥസമ്പൂർണ്ണവും?

ഒന്നുകിൽ, മനുഷ്യർ കേൾക്കെ വായിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ കത്തിച്ചുകളയാൻ അവയുടെ സ്പോൺസേഴ്സും ദൈവജ്ഞാനികളുമായ മതപണ്ഡിതർ തയ്യാറാവണം; അല്ലെങ്കിൽ, അവയെല്ലാം പള്ളികളിലും, അമ്പലങ്ങളിലും, ചന്തമൈതാനങ്ങളിലും, മറ്റു് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും നിന്നു് സദുദ്ദേശപരമായി ഉച്ചൈസ്തരാം ഘോഷിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസികളായ ഭക്തശിരോമണികളെ, സഖാവു് അഡോൾഫ്‌ ഹിറ്റ്ലർ രണ്ടാം “ലോക”യുദ്ധത്തിൽ യഹൂദർക്കും, റോമനീസിനും, മെന്റലി റിറ്റാർഡെടും, ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്പ്ടും ആയ മനുഷ്യജീവികൾക്കെതിരെയുമെല്ലാം നടപ്പാക്കിയ മാതൃകയിൽ, ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി ഗ്യാസ് ചെയ്ബറിലേക്കയച്ചോ, മറ്റു് “ശാസ്ത്രീയ” രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം, ജെനോസൈഡ് ചെയ്യണം.

കാരണം, സർവ്വശക്തരും സർവ്വജ്ഞാനികളും സർവ്വവ്യാപികളുമായ വിവിധയിനം ദൈവങ്ങളുടെ അനിഷേദ്ധ്യരായ പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിൽ, “ഭൂമിയിൽ കെട്ടാനും, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിക്കാനുമുള്ള” ആത്യന്തികമായ അവകാശം ആവിധ സ്വർഗ്ഗീയ സോംബീസ് പതിച്ചുനല്കിയിരിക്കുന്നതു് നിങ്ങൾക്കാണു്, നിങ്ങൾക്കു് മാത്രമാണു്.

June 07 2022 14:03

“ഇന്നുവരെ, ഏതെങ്കിലുമൊരു മതം, പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ, സിദ്ധാന്തമായോ ദൃഷ്ടാന്തമായോ, ഒരു സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.” – Friedrich Nietzsche in “Menschliches, Allzumenschliches” (“Das Religiöse Leben”).

June 08 2022 08:00

“മൗനം വിദ്വാനു് ഭൂഷണം; അതിമൗനം വട്ടിന്റെ ലക്ഷണം!”

June 08 2022 09:33

തൊഴിലാളിത്തിരുമേനി വിഭവസമൃദ്ധമായ തന്റെ തീന്മേശയിൽനിന്നും എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന എല്ലിൻകഷണങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കുരയ്ക്കുകയും വാലാട്ടി നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളർത്തുനായ്ക്കളുടെ ചേതോവികാരം മനസ്സിലാക്കാം.

പക്ഷേ, തറവാടിന്റെ അടിത്തറ കുഴിതോണ്ടി അതിൽ ബിരിയാണിച്ചെമ്പു് ഇറക്കിവച്ചാണു് തിരുമേനിയും കൊള്ളസംഘവും കുഴിമന്തിയുണ്ടാക്കി തിന്നുമദിക്കുന്നതു് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും, വിദൂഷകവേഷംകെട്ടി കുഞ്ഞുരാമൻ കുരങ്ങുകളായി ആടിക്കളിക്കാൻ ലവലേശം മടിയില്ലാത്ത തറവാട്ടിലെ ഇളമുറക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണു് അത്ഭുതകരം!

സാക്ഷരതയും പ്രബുദ്ധതയും ധാർമ്മികതയും നീതിബോധവും അഹമഹമികയാ മൂത്തുമൂത്തു് ജളപ്രഭുക്കളെ തോല്പിക്കുന്ന അത്തരമൊരു പഷ്ടാംക്ലാസ്സ് ബുദ്ധിജീവി മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നിരിക്കണം കക്ഷികൾ.

June 08 2022 10:49

ശത്രുവിനെയും മിത്രത്തെയും ഇണയെയുമെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ വരുന്ന കാലതാമസം ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു് പ്രാണനാശകംവരെ ആകാമെന്നതിനാലാണു് അത്തരമൊരു ശേഷി എവൊല്യൂഷനിലൂടെ – ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ – അവയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതു്.

ചൂഷകരും കപടരും വഞ്ചകരുമായ മനുഷ്യരെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ചൂഷിതരായ മനുഷ്യർക്കു് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേരെ മാത്രമേ മനുഷ്യർ മുഖ്യനോ “അമുഖ്യനോ” ആയ മന്ത്രിമാരായും, രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളായും, മതാധികാരികളായും, മതപണ്ഡിതരായും, സാംസ്കാരികനായകന്മാരായും, സാംസ്കാരികനായികകളായും, ഹീറോകളായും, ഹെറോയിനുകളായും, ഭർത്താക്കന്മാരായും, ഭാര്യമാരായും, ഒട്ടനവധി മറ്റിനം ബന്ധുമിത്രാദികളായും സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നുള്ളു, അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നുള്ളു.

June 08 2022 11:26

പിണറായി വിജയൻ രാജി വയ്ക്കുകയല്ല, അയാളും അയാളെ ചുമക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കേരളസമൂഹത്തിൽ നിന്നും എന്നേയ്ക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമാകുകയാണു് വേണ്ടതു്.

പക്ഷേ, എന്തു് ചെയ്യാൻ? കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി. ജെ. പി.-ക്കു് തത്ക്കാലം വേണ്ടതു് “കോൺഗ്രസ്സ് മുക്ത ഭാരതം” എന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കലാണല്ലോ.

June 09 2022 11:24

ശബരിമല സമരത്തെ “ഉശിരോടെ” നേരിടാൻ, തനതു് വ്യാജ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യാജ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടിയ പിണറായിയെ, ഒരു വ്യാജ ചെമ്പോല 350 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പുരാവസ്തുവാണെന്നു് സർട്ടിപ്പിക്കോത്തു് നല്കി സഹായിച്ച തൃപ്പൂണിത്തുറ പൈതൃക പഠനകേന്ദ്രം ജനറൽ ഡയറക്ടർ എം. ആർ. രാഘവവാര്യരെ തത്സ്ഥാനത്തു് പുനർനിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി വാർത്ത.

വ്യാജചരിത്രനിർമ്മിതിയിലൂടെ തന്നെ സഹായിച്ചവനും, ഇപ്പോൾ 86 വയസ്സുള്ള യുവതുർക്കിയുമായ ഒരു വ്യാജ ചരിത്രകാരനെയല്ലാതെ മറ്റാരെയാണു് വ്യാജ കടത്തുകാരനും, ഇപ്പോൾ 77 വയസ്സുള്ളവനുമായ പിണറായി വിജയനു് ഇതുപോലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു പദവി ഉപകാരസ്മരണയോടെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുക?

അതിനു് മുൻപു് തീപ്പെട്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ, നാലു് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഡയറക്ടർക്കു് 90 വയസ്സു്; കടത്തുകാരനു് 81 വയസ്സു്! ആരു് കേട്ടാലും ഒരു ദോഷം പറയില്ല.

പിണറായി വെറുമൊരു കാരണഭൂതമോ, ഇരട്ടച്ചങ്കനോ, കിറ്റുദാതാവോ, തന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗനമസ്കാരം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെയുള്ളവനോ, വിജയകമലമാരെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടു് പിണുവാതിരകളിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണിലെ ഉണ്ണിയോ മാത്രമല്ല, അന്താരാഷ്ട്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യാജ പുരാവസ്തുസംരക്ഷകൻ കൂടിയാണു്. പുരാവസ്തു മാർക്സിസത്തെ എന്തുവിലകൊടുത്തും അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വ-മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുമെന്നു് ആ ദേഹം വ്രതമെടുത്തിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണു്.

വ്യാജ താളിയോലവിദഗ്ദ്ധനെ തൃപ്പൂണിത്തുറ പൈതൃക പഠനകേന്ദ്രം ജനറൽ ഡയറക്ടറായി വീണ്ടും നിയമിച്ചതിനെതിരെ ജനപ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണെന്ന വാർത്തയോടൊപ്പം കൃത്യവും സ്പഷ്ടവുമായ ഒരു ന്യായീകരണക്യാപ്സൂളും ചന്തയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടു്: “ആലപ്പുഴയിൽ RSS-കാരന്റെ വീട്ടിൽനിന്നും ആയുധങ്ങളും ബോംബും പിടിച്ചതു് അറിഞ്ഞില്ലേ സേട്ടാ?”

ക്യാപ്സൂൾ കമ്മികൾ പിണറായിഭരണത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം!!

June 09 2022 12:47

പിണറായി ഒരു വ്യാജവ്യക്തിത്വമാണെന്നറിയാൻ ചിലർക്കു് അയാളുടെ മുഖത്തേക്കു് ഒരുവട്ടം സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ മതി (Behold! Face ID!). ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കിയാലും മറ്റു് ചിലർക്കു് അതിനു് കഴിയുകയുമില്ല. അവരാണു് ക്യാപ്സൂൾ വിഴുങ്ങികളായ അന്തംകമ്മികൾ.

June 09 2022 15:04

“മുഖ്യ നായ മന്ത്രി പിണറായി വിജയനു് ബിരിയാണിയോടു് താത്പര്യമില്ല. പക്കേങ്കി, എനക്കു് പെരുത്തിസ്ടമാണു്.” – മുൻമന്ത്രി കെ. ടി. ജലീൽ.

എച്ച്യൂസ് മി, മല്ലു ഫോൾക്സ്, ഇതെല്ലാം ഹൈ ലെവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെയ്റ്റ്മെന്റ്സാണു്.

June 10 2022 10:30

No. 1 പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ വ്യാജരെയും അഴിമതിക്കാരെയും വാരിക്കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രായോഗികമായതു് നിർവ്യാജരെയും “അ-അഴിമതിക്കാരെയും” വാരിക്കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും. കാരണം, അതിനു്, ഒരു കുഞ്ഞൻ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ചാക്കോ, ഒരു കൊച്ചൻ ബിരിയാണിച്ചെമ്പോ ധാരാളം മതിയാകും.

June 10 2022 11:24

ഫെയ്സ് ബുക്ക് സ്ട്രീമിൽ വിരുന്നുവന്ന ഒരു സാധനമാണു്. “നിറവും മണവും രുചിയും” തമ്മിലുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി വച്ചു്, പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മാതൃകയിൽ കൂടിയാലോചിക്കുമ്പോൾ, സംഭവം “ബിഗ്ബോസ് സാംസ്കാരികതയുടെ” ഒരു എക്സ്ക്രിമെന്റാണെന്നു് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി നിഗമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു:

“സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് മിൽമ, ഡോക്ടർ കഫീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതു് വോട്ടിനു് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ഷുഗർ ബേബി നഗ്നാനയുടെ വാദത്തോടു് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ?”

June 11 2022 10:22

കറുത്ത മാസ്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും തൂറിപ്പോകുന്ന ഇരട്ടച്ചങ്കൻ ഉടുതുണിയിൽ തൂറി നാട്ടുകാരെ നാറ്റിക്കാതെ, ഡൈപ്പർ ധരിച്ചേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്നു് ഉപദേശിക്കാൻ ലക്ഷങ്ങൾ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ഉപദേഷ്ടൃവൃന്ദത്തിൽ ആരുമില്ലേ?

June 11 2022 11:08

പഴകിക്കീറിയ അടിത്തുണിയും റവുക്കയും അലക്കി മുറ്റത്തെ അയയിൽ തൂക്കി അവ മോഷണം പോകാതെ കാവലിരിക്കുന്ന, അടൂർ ഭവാനി അവതരിപ്പിച്ച, ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു് നെയ്യപ്പം ചുട്ടുതിന്നു് കാലം കഴിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധയോടു് അയൽക്കാരായ ചില കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ടു്: “ഇതൊന്നും ആരും കൊണ്ടുപോവില്ല തള്ളേ!”

“വീരപാണ്ഡ്യ’കട്ട’ബൊമ്മ” പിണറായിയെ, “വിജിലൻസ് സരിത്തിനെ” എന്നപോലെ, ആരും ബലപ്രകാരം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനായി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന സുരക്ഷാസന്നാഹങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്റെ കീറിയ പഴന്തുണികൾക്കു് കാവലിരിക്കുന്ന ആ വൃദ്ധയുടെ സീനാണു് ഓർമ്മവരുന്നതു്.

പൊതുമുതലെടുത്തു് ഗോദ്റെജിന്റെ പൂട്ടു് വാങ്ങി തക്കാളിപ്പെട്ടിയിലെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ തക്കാളിയെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതു്, ഏറ്റവും മിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, തെണ്ടിത്തരമാണു്, “സഖാവേ”!

June 11 2022 12:00

മാർക്സിന്റെയും ലെനിന്റെയും സ്റ്റാലിന്റെയും ഹിറ്റ്ലറുടെയും മുസ്സോളിനിയുടെയും മാവോയുടെയുമെല്ലാം കാലത്തിലും ലോകത്തിലും നിന്നു് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പെയ്സ് സ്റ്റേഷന്റെ (ISS) ആധുനികകാലത്തിലേക്കും ലോകത്തിലേക്കും വണ്ടികിട്ടാതെ പോയ നായീവുകൾ, മാനസികരോഗാശുപത്രികളിൽ ജീവപര്യന്തം അടച്ചിട്ടു് പൊതുസമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട രോഗാതുരാവസ്ഥ പണ്ടേതന്നെ പിന്നിട്ട മെഗലോമാനിയാക്കുകൾക്കു് വേണ്ടിയല്ലാതെ, മറ്റാർക്കു് വേണ്ടി സിന്താവാ വിളിക്കുമെന്നാണു്, സുബോധം രാഷ്ട്രീയത്തിനും മതത്തിനും അടിയറവു് വച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യരേ, നിങ്ങൾ കരുതുന്നതു്?

June 12 2022 10:43

സീരിയൽ കില്ലർ, സീരിയൽ റോബർ, സീരിയൽ നെപ്പൊട്ടിസ്റ്റുകൾ, സീരിയൽ അഴിമതിക്കാർ, സീരിയൽ കള്ളക്കടത്തുകാർ തുടങ്ങിയവരുടെ ചെയ്തികൾ ഒരു നിശ്ചിത പാറ്റേണിലായിരിക്കും. കുറ്റകൃത്യത്തിലെ ആ “മോഡുസ് ഓപ്പറാൻഡി” വഴി കുറ്റവാളിക്കു് കൂച്ചുവിലങ്ങിടാൻ കുറ്റാന്വേഷകർക്കു് അനായാസം കഴിയും. പക്കാ ക്രിമിനലുകളോടുള്ള ഹൃദയംഗമ സ്നേഹം മൂലം പറഞ്ഞെന്നേയുള്ളു.

June 12 2022 11:54

“ഈ കറുത്ത മാസ്ക്ക് തന്നെ ധരിക്കണം എന്നു് എന്താ നിങ്ങൾക്കിത്ര നിർബന്ധം? കറുത്ത ഷർട്ടിട്ടേ പോകൂ എന്നു് എന്താ നിങ്ങൾക്കിത്ര നിർബന്ധം?” – എൽ. ഡി. എഫ്. (കൺവെൻഷണൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കണ്ണൂരിസ്റ്റ് പിണറായിസ്റ്റ്) കൺവീനർ സഖാവു് ഇ. പി. ജയരാജൻ.

അതു് പിന്നെ, “ബ്രെയ്ക്ക് ഡാൻസർ കം ബോക്സർ” ആയിരുന്ന സഖാവു് മമ്മാലിയുടെ (Muhammad Ali, born Cassius Marcellus Clay Jr.) രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും, ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ, ഹേഗെൽ മോഡലിൽ, “അത്യുന്നതമെങ്കിലും അർത്ഥശൂന്യമായ” ഫിലോസഫി വിളമ്പണം എന്ന, “Obsessive-compulsive neurosis” എന്നു് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ വിളിക്കുന്ന, അങ്ങയുടെ “ഉടുമ്പുപിടുത്ത-കടുംപിടുത്ത” ന്യുറോസിസ് പോലുള്ള ഒരുതരം നിർബന്ധമാണു് സഖാവേ! അതിനുള്ള ചികിത്സ ബൂർഷ്വാ ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ കേളീരംഗമായ US അമേരിക്കയിലെ മായോ ക്ലിനിക്കിൽ മാത്രമേയുള്ളു. വേണ്ടത്ര “Das Kapital” ഉള്ളവർക്കു് മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള നുമ്മന്റെ പാർട്ടിയുടെ സ്വന്തം മായോ ക്ലിനിക്ക്.

June 12 2022 12:36

യോഗിയുടെ UP-യിൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണെന്നു് സഖാക്കൾ പേർത്തും പേർത്തും വിലപിച്ചിട്ടും, കേരളത്തിൽ ആളുകൾ കറുത്ത മാസ്ക്കും കറുത്ത ഷർട്ടും ധരിക്കാൻ മടിക്കാത്തതെന്തെന്നു് എനക്കു് പിടികിട്ടുന്നില്ല.

June 13 2022 09:37

പൊലീസ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതു് പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവിധം യാഥാർത്ഥ്യബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു “ഇരട്ടച്ചങ്കൻ” ഊച്ചാളിയെയല്ല, അനിർവ്വചനീയമായ അയാളുടെ ഭ്രാന്തൻ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ നിരപരാധികളായ ജനങ്ങളെയാണു്.

June 13 2022 11:12

“तू-ran-മുട്ടിയ” പ്രജാപതിയെ “കറുപ്പുഫോബിയ” പിടികൂടിയതോടെ പ്രതിരോധത്തിലായ, ബൂർഷ്വാ ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ കമ്മിപ്പാർട്ടിസേവകരായ, ന്യായീകരണസഖാക്കളെ സമീകരണാധിഷ്ഠിത സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളുടെ രക്താതിസാരവും പിടികൂടി.

June 13 2022 11:19

ഫോബിയ പലവിധമുലകിൽ സുലഭം: പട്ടിഫോബിയ, പൂച്ചഫോബിയ, പല്ലിഫോബിയ, ഹൈഡ്രോഫോബിയ, സോഷ്യൽ ഫോബിയ, ഇപ്പോഴിതാ, കറുപ്പുഫോബിയയും!!

June 13 2022 11:47

വീണ്ടും പറയുന്നു: കേരളം ഒരു ആധുനിക ജനാധിപത്യസമൂഹമായി വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിണറായി വിജയനും അയാളുടെ മർക്കടമുഷ്ടിയെ ശിരസ്സാവഹിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങിനിവരാതവണ്ണം എന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമാകേണ്ടതുണ്ടു്.

June 13 2022 12:13

എച്ച്യൂസ് മി, മൈരു് വടിക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ ഞാൻ ഒരു ക്ഷുരകനെയേ സമീപിക്കൂ. ഒരിക്കലും ഒരു കരടിയെ സമീപിക്കില്ല. അതാണെന്റെ സാമാന്യബോധം.

June 13 2022 13:45

“ആരുടെയും വഴി തടയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകില്ല. ജനങ്ങൾക്കു് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടു്.” ഇരട്ടശങ്കനായനാർ പിണു.

വളിവയറൻ മാക്രികളുടെ രായാവു് ആ അട്ടിപ്പേർ അവകാശം ജനത്തിനു് പതിച്ചുകൊടുത്തതു് നന്നായി. അല്ലെങ്കിൽ ജനം US അമേരിക്കയിലെ മയോ ക്ലിനിക്കിലേക്കു് തെണ്ടിപ്പോയേനെ!

June 13 2022 14:36

ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരമിഡുകളെപ്പറ്റി ഒരു ചരിത്രസില്മയെടുക്കേണ്ടിവന്നാൽ, അതിൽ ഫറവോയുടെ മമിയായി അഭിനയിക്കാൻ ആദ്യം ശരദ് പവാറിനും, പിന്നെ അണ്ണാ ഹസാരെക്കുമാവും ഞാൻ മുൻഗണന നൽകുക.

June 14 2022 09:24

വേഷസംവിധാനം ഭദ്രാസനത്തിലെ കുശിനിക്കാരി: തിരുകുശിനിയിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന മൊത്തം കൈക്കിലത്തുണികളും കക്ഷി തിരുമേനിയിൽ വാരിച്ചാർത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

മട്ടും സന്നാഹവും കണ്ടിട്ടു് ദൈവപുത്രനായ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവു് തുടങ്ങിയെന്നു് തോന്നുന്നു. യേശു മേഘത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ നേരിട്ടു് എതിരേൽക്കാനുള്ള പോക്കാവണം.

സഖാക്കൾ ഇതു് കണ്ടുകാണില്ല. അല്ലെങ്കിൽ, അവരുടെ പിണറായി വിജയൻ തിരുമേനിയെയും അവർ ഈവിധം കെട്ടിയെഴുന്നള്ളിച്ചേനെ! ജനങ്ങളിൽ നല്ല ഒരു ഇമ്പ്രെഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലേ പാർട്ടിക്കായാലും നല്ല ഗുമ്മുണ്ടാകൂ.

(ചിത്രം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ നിന്നും)

June 14 2022 10:35

“പുറത്തു് കാണിക്കാനോ പറയാനോ കൊള്ളാത്ത പെരുത്തു് കനം സ്വന്തം മടിയിലും മടയിലും ഉള്ളതിന്റെ വേവലാതി മാത്രമാണു് പ്രിയ സഖാവു് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം.”

– വിശ്വസ്തതയോടെ, സ്വന്തം “പാഴൂർ പടിപ്പുര”.

June 14 2022 10:57

ഞാനൊരു മഹാ നായ ഇരട്ടച്ചങ്കനാണെന്നു് എനക്കുമറിയാം പോരാളി ഷായികൾക്കുമറിയാം. തൃക്കാക്കരക്കാർക്കു് അതറിയാതെ പോയപ്പോൾ ആർക്കു് പോയി? അവർക്കു് പോയി.

June 14 2022 11:20

എച്ച്യൂസ് മി, പിണറായി സഖാവേ, അങ്ങൊരു തോൽവിയാണു്, ആത്യന്തികവും സനാതനവും പരമവുമായ ഒരു ലോകതോൽവി.

June 14 2022 12:38

സ്വന്തം പറമ്പിൽ മുള്ളാനും തൂറാനുമുള്ള അവകാശം നിരോധിച്ചാൽ, “പ്രജകൾ” പ്രജാപതിയുടെ അടുക്കളയിൽ കയറി മുള്ളുകയും തൂറുകയും ചെയ്യും.

തൂറൽ സമരക്കാരനായ സമരവിരോധി സഞ്ചരിച്ച ഏറോപ്ലെയിനിലും അതേ സംഭവിച്ചുള്ളു.

June 14 2022 13:15

ബീമാനത്തിൽ തങ്ങളെ പ്രതിഷേധക്കാർ ആക്രമിച്ചു എന്ന മൊഴി “164” വകുപ്പുപ്രകാരം, സത്യവാങ്മൂലമായി “ഗൺമോൻ” മജിസ്റ്റ്രേറ്റിനു് മുന്നിൽ നൽകുമത്രെ! ഇതു് ശരിക്കും എരമ്പും!!
അന്യായ വില കൊടുത്തു് പൊളി-ട്രിക്ക് ഷോയ്ക്കു് ടിക്കറ്റെടുത്തതു് മുതലാവുമെന്നു് തോന്നുന്നു.

June 15 2022 11:44

“Paradox of Tolerance” by Philosopher Karl Popper: “In order to maintain a tolerant society, the society must be intolerant of intolerance.”

അതു് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പിണൂവിയൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ: “അക്രമാസക്തരായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ, അക്രമാസക്തരായ ‘പിണുക്കളെ’ നേരിടാനാവില്ല.”

June 15 2022 11:45

“Paradox of Tolerance” by Philosopher Karl Popper: “In order to maintain a tolerant society, the society must be intolerant of intolerance.”

അതു്, ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന, ഷരിയ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ, ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ: “അക്രമാസക്തരായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ, അക്രമാസക്തരായ ‘മതാണുക്കളെ’ നേരിടാനാവില്ല.”

June 16 2022 08:59

ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പച്ചമാംസം “കടിച്ചു് തിന്നുമ്പോൾ” (cannibalism) അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന വേദനയുടെ അത്രയൊരു വേദന, മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ പച്ചമാംസം വീണ്ടും വീണ്ടും വെട്ടിക്കീറുമ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരാത്തതു് മരിച്ചവനു് ഒരനുഗ്രഹമാണു്.

June 16 2022 10:36

കാലിപ്പാട്ടകളെപ്പോലെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കഥാപ്രാസംഗികരായാൽ ധാരാളം മതി, No.1 പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞരോ, ശാസ്ത്രജ്ഞരോ, “സോഷ്യൽ എൻജിനിയേഴ്‌സോ”, സമൂഹത്തെ ആധുനികശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതമായി പുരോഗതിയിലേക്കു് നയിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റിനം “വിദദ്ധരോ” ആയി, താറാവു് പാലകനായ ബിഷപ്പിനെപ്പോലെ വേഷം കെട്ടി, ആനയും അമ്പാരിയും താലപ്പൊലിയേന്തിയ കന്യകമാരുമായി, കറുപ്പു് നിരോധിക്കപ്പെട്ട പൊതുനിരത്തുകളിലൂടെ “pollice” അകമ്പടിയോടെ എഴുന്നള്ളിക്കപ്പെടാൻ!!

അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, “നേതാക്കൾ” എന്ന, വിശേഷാധികാരാവകാശങ്ങൾക്കു്, ജനത്തിന്റെ നായിവിറ്റിമൂലം, വഴിപിഴച്ച രീതികളിൽ അർഹരാക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട, പ്രത്യേകിച്ചും മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യവിരുദ്ധരായ നേതാക്കളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും, പറമ്പുണ്ടെങ്കിൽ പറമ്പിൽ കപ്പ നട്ടോ, പറമ്പില്ലെങ്കിൽ, “ഉള്ളവന്റെ” കഴുത്തറത്തു് നോക്കുകൂലി വാങ്ങിയോ, കൂട്ടിക്കൊടുപ്പു് പണി ചെയ്തോ കാലയാപം ചെയ്യേണ്ടിവന്നേനെ!

June 16 2022 11:04

സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകേസിൽ പിണറായിക്കു് പങ്കില്ലെന്നു് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അന്തം കമ്മി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ, “ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കിലും” എന്നവിധം ജന്മനാ “മസ്തിഷ്കമരണം” സംഭവിച്ച ഒരു “സോംബി” ആയിരിക്കണം.

June 16 2022 12:23

“എനിക്കു് മരണമില്ല. എന്റെ മരണത്തിനു് മുൻപു് മൂന്നു് മിനുട്ടുകൊണ്ടു് (=180 സെക്കൻഡ്) ഞാൻ കറുത്ത കല്ലായി മാറും.” – അമൃതാനന്ദമയിലമ്മൂമ്മ.

“ഭാവിയിൽ, അത്യുന്നതമായ രണ്ടു് കറുത്ത കല്ലുകൾക്കു് മുകളിലിരുന്നു്, പരമജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗാധഗർത്തത്തിലേയ്ക്കു് മനുഷ്യർ വിശദമായും നീട്ടിയും വിസർജ്ജിക്കും.” – ചാർവാകനപ്പൂപ്പൻ.

June 16 2022 13:47

“സ്റ്റാറായി സ്റ്റാർട്ടപ്പ്!”

ആയുസ്സിലൊരിക്കലും കുളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, “കുളിയൻ നിത്യം ആതിയിലാണെന്നു്” നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനായി നാറുന്ന കോണകം പുലർകാലേ പുരപ്പുറത്തേക്കു് എറിയുമ്പോഴും, അതിനൊപ്പം പ്രാസഭംഗിയുള്ള ഒരു വിപ്ലവഗാനംകൂടി വേണമെന്നു് ഞങ്ങ അരിപ്രാഞ്ചികൾക്കു് വല്യ നിർബന്ധമാണു്.

June 16 2022 14:06

“മാറ്റമില്ലാത്തതു് മാറ്റത്തിനു് മാത്രം!” – മാർക്സ്‌.

“സത്യമായതു് സരിതയുടെ സത്യവാങ്-മൂലം മാത്രം!” – സഖാവു് ശശി.

June 17 2022 09:51

“ഇടി വെട്ടീടും വണ്ണം “ഏക്ഷന്റെ” ഒച്ച കേട്ടു, നടുങ്ങീ വാൾവച്ചവർ ഉരഗങ്ങളെപ്പോലെ!”

ഏക്ഷൻ രാജയെ “ഇ.ഡി.വെട്ടുകേസുകളിൽ” അന്തംവിട്ടു് പിൻതുണക്കുമെന്നു് സാംസ്കാരിക നായകർ! എല്ലും മുട്ടീം കിട്ടണേൽ മുട്ടിലിഴയാതാവുമോ?

June 17 2022 09:58

പിണറായിവധശ്രമങ്ങൾ മുളയിലേ നുള്ളാൻ, ലോക കേരള സഭയിൽ പൂർണ്ണനഗ്നരെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ. ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച തോക്കും ഉണ്ടകളും ഹൈസ്പീഡിൽ പുറത്തെടുത്തു് വെടിവച്ചോ, മൊത്തമഴിച്ചു് കഴുത്തിൽ മുറുക്കിയോ കൊല്ലാൻ കുത്സിതശക്തികൾ പ്ലാനിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന CID റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു് കോണകമടക്കമുള്ള വസ്ത്രധാരണം കർശനമായി സഭയിൽ നിരോധിച്ചതു്. – സ്വ. ലേ.

June 17 2022 12:41

പിണറായി വിജയനും, താറാവൻ ബിഷപ്പും, അമൃതാനന്ദമയിയും, തിരുമുടിമുസല്യാരുമെല്ലാം ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണു്. മനുഷ്യരുടെ അജ്ഞത ചൂഷണം ചെയ്തു്, നല്ല നാളെയും, ചത്തുകഴിഞ്ഞുള്ള സ്വർഗ്ഗവും വർണ്ണിച്ചു് മോഹിപ്പിച്ചും, ജന്മി-മുതലാളി-പൌരോഹിത്യ- ബൂർഷ്വാ മേധാവിത്വത്തെയും, നരകത്തിലെ വറചട്ടിയെയും പൊരിചട്ടിയെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു് ഭയപ്പെടുത്തിയും, “പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം” എന്ന രീതിയിൽ അമിതമായി ധനം ശേഖരിച്ചു് സുഖജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണവർ. അവർക്കോരോരുത്തർക്കും, സ്വയം തിരുത്താൻപോലും കഴിയാത്തവിധം ബ്രെയ്ൻ വാഷ് ചെയ്തു് അടിമമാനസരാക്കപ്പെട്ട അവരുടെ നിത്യഭക്തരും റൗഡികളും ചാവേറുകളുമുണ്ടു്.

“പ്രണയം ചുവപ്പിനോടു്”, “പ്രേമം പച്ചയോടു്”, “ഇടതുപക്ഷം ഹൃദയപക്ഷം”, “ഞങ്ങളെത്തൊട്ടാൽ നിങ്ങളെത്തട്ടും” എന്നും മറ്റുമുള്ള അത്യുന്നതമായ “ഫിലൊസോഫിക്കൽ സ്റ്റെയ്റ്റ്മെന്റ്സ്” അത്തരം അടിമകളുടെ ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെയും സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെയും ഭാഗമാണു്.

പൊതുജനവിഡ്ഢികളിൽ നിന്നും തന്മയത്വമായ കബളിപ്പിക്കലുകളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത കോടികളിൽ നിന്നും നേരിയ ഒരംശം “ചാരിറ്റി” എന്ന പേരിൽ “ബസ്വർത്തിയായി” ക്യാമറയ്ക്കു് മുന്നിൽ ഇളിച്ചുനിന്നു് ദാനംചെയ്തു് തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ബിസ്‌നസിനു് സമൂഹത്തിൽ പബ്ലിസിറ്റിയും മൈലേജും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ, സ്വന്തം പോക്കറ്റ് വികസനമല്ലാതെ, എന്തു് സാമൂഹികവികസനമാണു്, എന്തു് നവോത്ഥാനമാണു്, എന്തു് സാമൂഹികപരിഷ്ക്കരണമാണുള്ളതു് എന്നേ മനസ്സിലാകാതുള്ളു.

അജ്ഞരായ ജനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതു് പോരാഞ്ഞിട്ടെന്നോണം, അവരെ “ബോധവത്ക്കരിക്കാനായി” രക്തദാഹികളായ ഈവക പോത്തട്ടകൾ നിത്യേനയെന്നോണം വിളമ്പുന്ന “ധർമ്മപുരാണങ്ങൾ” സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യരിൽ മനം പുരട്ടലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ, അജ്ഞരായ അടിമകൾ അവരുടെ ഗീർവ്വാണം കേൾക്കാൻ, തീട്ടമണം കിട്ടിയ ഈച്ചകളെപ്പോലെ ഇരമ്പിയെത്തുന്നു! ചൂണ്ടയിലെ ഇരയിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി മീനുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അവ അതിൽ കൊത്തുമായിരുന്നില്ല. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ആ അപകടം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു് തങ്ങളെ രക്ഷപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ കൊത്തിയും കുത്തിയും വെട്ടിയും തിന്നു്, ചൂണ്ടക്കാരനായ ഏമാൻ സാബിനോടുള്ള നിരുപാധികഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വെമ്പുന്ന മീനുകളാണു് മനുഷ്യൻ എന്ന ജനുസ്സു്!

മനുഷ്യനു് ചൂഷകരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിലും, എവൊല്യൂഷനിലൂടെ തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ആ ശേഷി സ്വന്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ ചിന്തയുടെയും വിശകലനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സസൂക്ഷ്മം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതിനേക്കാൾ, അവർതന്നെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും, അവരുടെ ബൗദ്ധികനിലവാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വായിച്ചിട്ടു് യാതൊരു കാര്യവുമില്ലാത്തതുമായ, മതപരമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ, ഏതോ “വിശുദ്ധകിത്താബും” കക്ഷത്തിൽ വച്ചു്, “ഇതിൽ അങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന മുഖവുരയോടെ, ബോധവത്ക്കരിക്കാനെന്ന വ്യാജേന, ഇരപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇഴജന്തുക്കളെപ്പോലെ ഞോളയൊലിപ്പിച്ചു് തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന, സർവ്വജ്ഞരും, പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞരും, മതശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി ഭാവിക്കുന്ന “കുമാരപിള്ളമാർ” വരച്ചുകാണിക്കുന്ന മതപരമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ ശത്രുചിത്രങ്ങൾക്കെതിരെ ജീവിതാന്ത്യംവരെ, “അതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്യന്തികസത്യത്തിനുവേണ്ടി” പടപൊരുതലാണു് ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ ജന്മലക്ഷ്യം എന്ന, അവനുപോലും തിരുത്താൻ ആവാത്ത ഭ്രാന്തൻ ” നിലപാടിലേക്കു്” സ്വയം ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുക എന്ന എളുപ്പവഴി അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു, അഥവാ, അവൻ “കുമാരപിള്ളമാരാൽ” അവൻപോലുമറിയാതെ എന്നേക്കുമായി ബ്രെയ്ൻ വാഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു!!

June 18 2022 12:44

സത്തുപോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, കുചേലനും കുബേരനും, “കാറൽ മാർസ്കിന്റെ” ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, “അനിവാര്യമായും” വയറുനിറയെ ഞണ്ണേണ്ടതുണ്ടു്. അതല്ല കേരളത്തിലെ ചിന്താശേഷി നശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യരിൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന പ്രശ്നം.

തമ്പ്രാന്റെ കിറ്റുഭോജാക്കളാകുന്നതിൽ “തൊയ്‌ലാളിവർഗ്ഗം” അന്തംവിട്ടു് അഭിമാനപൂരിതരാകണമെന്ന “ഫിലോസഫിയുടെ” അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മാക്രിസ്റ്റ്-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ചോരുന്ന ടാർപ്പോളിൻ കുടിലുകൾക്കു് സമീപമായി, അതേ “ജനകീയകമ്മി” സർക്കാറിന്റെ അഴിമതിയിലും കൈക്കൂലിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒത്താശയോടെ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ, അതേ മാക്രിസ്റ്റ് കമ്മി ജനകീയ സർക്കാർ സ്‌പോൺസർ ചെയ്തു് അരങ്ങേറുന്ന ലോക കേരള “വികസന” സഭയിലെ “വിശിഷ്ടാതിഥികൾ”, അതേ കിറ്റുഭോജാക്കളായ അഗതികളെ “പിണു-വീണാ-റിയാസ്” മോഡലിൽ കോടീശ്വരരാക്കി മാറ്റാനായി നടത്തുന്ന ജനകീയമായ ഉദ്ബോധനങ്ങളാണു് വൻകുടലിന്റെ അറ്റത്തെത്തിയ തീട്ടം വരെ ഛർദ്ദിച്ചുകളയാൻ സാമാന്യബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ നിർബന്ധിക്കുന്ന നംബർ വൺ കേരളീയ പ്രബുദ്ധത!

June 19 2022 08:33

അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ചത്തിരിക്കുന്നവരെ യൂലജി പാടി സംസ്കരിക്കുന്നവരാണെന്നു് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ സാംസ്കാരികനായകരാകുന്നതു്. സാഹിത്യത്തിലോ, സാമൂഹികവിഷയങ്ങളിലെ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലോ അതല്ലാത്ത സംസ്കാരസമ്പന്നത മരുന്നിനുപോലും കാണാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞെന്നേയുള്ളു.

June 19 2022 10:04

ഞാൻ ചിലരെ കൊന്നിട്ടും, മറ്റു് ചിലരെ കൊല്ലിച്ചിട്ടുമുള്ളതിനാലാണു്, എന്നെയും അതുപോലെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുകയോ കൊല്ലിക്കുകയോ ചെയ്യുമോ എന്നു് എനിക്കു് ഇമ്മാതിരി ഭയന്നു് മൂത്രിക്കേണ്ടി വരുന്നതു്.

June 19 2022 11:56

കോൺ​ഗ്രസ്സ് ഓഫീസിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെയും സോണിയ ഗാന്ധിയുടെയും പോട്ടങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും, സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പോട്ടം മാത്രമാണെന്നും “ഏയ്‌റോപ്ലെയിൻ ഇടിവിദഗ്ദ്ധൻ” സഖാവു് ഇ. പി. ജയരാജൻ.

ബോക്സർ സഖാവു് ഇ. പി. ജയരാജൻ ഈവിധ പരിഹാസശരങ്ങൾ സമൂഹമദ്ധ്യേ ചൊരിയുമ്പോൾ, ആവിധ നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ, (കാരണ) ഭൂതം തുള്ളൽ, സർപ്പം തുള്ളൽ, ഗരുഡൻ തൂക്കം, കാളകളി, ചാക്യാർ കൂത്തു്, കാടർ നൃത്തം, പിണുവാതിര മുതലായ, കേരളത്തനിമയാർന്ന നൃത്തകലാരൂപങ്ങളിലെ വേഷവിധാനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, “പ്രാണനാഥനെനിക്കു് നല്‍കിയ പരമാനന്ദരസത്തെ പറവതിനെളുതാമോ” എന്ന, ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ ആത്മീയനിര്‍വൃതിവർണ്ണന കടമെടുത്തു് പറഞ്ഞാൽ, അന്തംവിട്ടു് അത്യന്താധുനികരായ അന്തംകമ്മിസഖാക്കളിൽ ആവിധ ജയ്ജയ് ജയരാജകലാരൂപം ഉണർത്തുന്ന “പരമാനന്ദരസത്തെ പറവതിനെളുതാമോ… മോ… മോ… മോഹിനി-ആട്ട നിര്‍വൃതി; സരിത-ഓട്ട നിർവാണം”!!

June 19 2022 13:24

എന്തിനും മടിക്കാത്ത തട്ടിപ്പുകാരെയും, ആരെയും കൊല്ലാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത കൊടി സുനി മോഡൽ “പ്രതിഭകളെയും” സാമ്പത്തികമടക്കമുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകി സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു “ഡ്രാക്കുളയെ” സർവ്വാത്മനാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന “പ്രബുദ്ധരാണു്” കേരളസമൂഹത്തിലേക്കു് മാനുഷികമൂല്യങ്ങളും ആധുനികസാഹിത്യവുമെല്ലാം വിപ്ലവാത്മകമായി അനവരതം വിരേചിക്കുന്നതു്!

June 19 2022 14:34

ജനങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷവും പ്രബുദ്ധരായതോ, ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പ്രബുദ്ധരായതോ ആയ അനേകം സമൂഹങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ടു്. പക്ഷേ, കൊലപാതകികളെയും അഴിമതിക്കാരെയും സ്വജനപക്ഷപാതികളെയും “വീണ്ടാമതും” തെരഞ്ഞെടുത്തു് അധികാരക്കസേരയിൽ ഇരുത്താനും മാത്രം “പ്രബുദ്ധത” കൈവരിച്ച ഒരേയൊരു സമൂഹമേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളു: അതാണു് സമ്പൂർണ്ണസാക്ഷരരുടെ ഇടതുകക്ഷകേരളം!

June 20 2022 09:21

ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്നുമാണു് റോബോട്ട്സ് അവയുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആർജ്ജിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ, കേരളത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന “K-Robot”, അഥവാ “കെ-വ്യാജബുദ്ധി” ഏതു് ചോദ്യത്തിനും “എനക്കറിയില്ല” എന്ന ഒരേ മറുപടി മാത്രം നൽകി കയ്ച്ചിലാകാനാണു് സാദ്ധ്യത.

June 20 2022 09:23

മഴ കേട്ടു് ഉറങ്ങുന്നതു് എനിക്കു് ബാല്യം മുതലേ ഇഷ്ടമാണു്. പക്ഷേ, ഉറക്കം പിടിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ മഴ കേൾക്കാറില്ലാത്തതിനാൽ, ഈ കിസ്സ ഞാനാരോടും പറയാറില്ല. ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും, ഇല്ലാവചനം പറഞ്ഞു് തന്റെ വിശ്വാസയോഗ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവനെന്തു് പ്രയോജനം എന്നാണല്ലോ ബൈബിളിലൂടെ മത്തായി ആയാലും പഠിപ്പിച്ചതു്!

June 20 2022 11:28

സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് വിവിധയിനം “സൊല്യൂഷൻസ്” ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്കു് നംബർ വൺ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിമാന്റാണെന്നു് കേൾക്കുന്നു. എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ്, ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിങ് സൊല്യൂഷൻസ്, ഖുർആൻ- ഇംപോർട്ടിങ് സൊല്യൂഷൻസ്, കറൻസി എക്സ്പോർട്ടിങ് സൊല്യൂഷൻസ്, കെ-റെയിൽ-സിൽവർലൈൻ സൊല്യൂഷൻസ്, ഐ. റ്റി. സൊല്യൂഷൻസ്, എ. ഇ. സൊല്യൂഷൻസ്, ജോ അശ്ലീല വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻസ്, അനിത പുല്ലയിൽ സൊല്യൂഷൻസ്, സരിത നായർ സൊല്യൂഷൻസ് മുതലായവയെല്ലാം കേരളറിപ്പബ്ലിക്കിൽ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന “സൊല്യൂഷൻസ്” കമ്പനികളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം!

അതുകൊണ്ടു്, കേരള ഗവണ്മെന്റും, ലോക കേരള സഭയുമായി “on the quiet” സഹകരിച്ചു്, ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ സ്വർഗ്ഗീയ തീൻമേശകളെ അനന്യസാധാരണമായി അലങ്കരിക്കുന്ന ചില “സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻസ്” ഓഫർ ചെയ്താലോ എന്നാണു് ഇപ്പോൾ എന്റെ ആലോചന.

കാരണം, “When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when charakter is lost, all is lost” എന്ന Billy Graham-ന്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, പിണുവിയൻ കേരളത്തിലെ കാരണഭൂതമാക്സിമിനാൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അഭിമാനപൂരിതമാകുന്ന ഒരു അന്തരംഗമാണെന്റേതു്:

“When charakter is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when wealth is lost, everything is lost!”

June 22 2022 11:18

“9353”-നെ “തൊള്ളായിരത്തിമുന്നൂറ്റി അൻപത്തിമൂന്നു്” എന്നു് വായിച്ച ശിവൻ-കുട്ടിയെ പരിഹസിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളാണു് ഫെയ്ബുക്ക് സ്ട്രീം നിറയെ!

ഹൈന്ദവ ഫാഷിസ്റ്റുകളെ അന്ധമായി കളിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, അല്പസ്വല്പം “തോപ്പിൽ ഭാസിസം” ഉണ്ടു് എന്നതൊഴിച്ചാൽ, ഒട്ടും ഫാസിസ്റ്റുകളല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ അന്ധമായി കളിപ്പിച്ചാൽ കൈകെട്ടി നോക്കിനിൽക്കില്ലെന്നും കൈനീട്ടി ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തുമെന്നും LDF കൺവീനർ സഖാവു് ഇ. പി. ജയരാജൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതായി വാർത്ത. “ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്മ്പതിൽ” പിറവിയെടുത്ത തന്നെ പിപ്പിടി കാട്ടി വിരട്ടാൻ ആരും നോക്കണ്ടെന്നും സഖാവു് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായത്രെ!

ചിരിക്കാൻ മാത്രം എന്തു് തമാശയാണു് ഈ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിലെന്നു് മനസ്സിലാകാതെ നട്ടം തിരിഞ്ഞ കമ്മിസഖാക്കളെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി ബോധവത്കരിച്ചു് ജ്ഞാനികളാക്കാനായി പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ബോക്സർ മമ്മാലി ഗുസ്തിപിടിക്കാൻ റിങ്ങിലേക്കു് ഇറങ്ങുന്നപോലെ, ഇടിയൻ സഖാവു് ഇ. പി. ജയരാജൻ പ്രതികരിക്കാനായി ഗോദയിലേക്കു് കുതിയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണറിവു്.

കോസ്റ്റും ബെനെഫിറ്റുമായി ഒരു പൊരുത്തവുമില്ലാത്തവിധം ഭീമമായ തുക പൊതുഖജനാവിൽ നിന്നും മാസാമാസം ശമ്പളമായി കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടു് ഈ സമ്പൂർണ്ണ മൊണ്ണകൾക്കു് സമൂഹത്തെ ഇമ്മാതിരി സമഗ്രമായി വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ബൌദ്ധികനിലവാരത്തിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ടു്.

അല്പരും മൂഢരുമായ നേതാക്കളുടെ ഏതു് താന്തോന്നിത്തത്തെയും എന്തു് വിലകൊടുത്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിത പ്രബുദ്ധരായ ഇടതുകക്ഷ വൈജ്ഞാനിക മൊന്തന്മാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഈയിനം നാറ്റക്കേസുകളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതുള്ളു.

“കണ്ടാലറിയാത്തവൻ കൊണ്ടാലറിയും” എന്നു് പഴഞ്ചൊല്ലു്. “കണ്ടാലും കൊണ്ടാലും അറിയാത്തവൻ മല്ലു” എന്നു് പുതുചൊല്ലു്.

June 24 2022 10:59

ദ്രൌപദി മുർമു വല്ല കുമ്മായമോ വൈറ്റ് സിമെന്റോ മറ്റോ വാങ്ങി പുട്ടിയിട്ടു് മുഖം വെളുപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കറുത്ത മാസ്ക് കണ്ടാൽപ്പോലും വിറളി പിടിക്കുന്ന വെളുവെളാ വെളുത്ത സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അവരുടെ ചന്ദ്രതുല്യമായ തിരുമുഖദർശനം പ്രസിഡന്റ് മുർമുവിനു് നിഷേധിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടു്.

കൊട്ടാരവാതിൽക്കൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു് നിർവിഘ്നമായി ഒഴുകുന്ന രാജകീയ ഭരണം തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്ന പേരിൽ, കൊട്ടാരം വിദൂഷകരുടെ നിയമോപദേശപ്രകാരം, രാജദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി ദ്രൌപദി മുർമുവിനെ പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നൽകി ഏതെങ്കിലും ഓണംകേറാ മൂലയിലേക്കു് കെട്ടുകെട്ടിക്കാനും മതി!

June 24 2022 12:57

ആവക കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതു് സ്വന്തം വീട്ടിലും കൂട്ടിലും ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം, ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മൊണ്ണയ്ക്കു് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി പറ്റുന്ന “വീഴ്ചകളും”, നിരന്തരം തെറ്റുന്ന അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും, അതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മനുഷ്യരിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

പക്ഷേ, ഉത്തരവാദിത്വജനാധിപത്യം വാഴേണ്ടുന്ന ഒരു ആധുനികപൗരസമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരും, ബോധദീപ്തരും, സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശമുള്ളവരുമായ വ്യക്തികളുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ക്ഷണഭംഗുരമായ ജീവിതം, അവരുടെ ഭാഗധേയങ്ങളുടെ ചുമതല വലിയ വായിൽ മധുരവാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി സ്വമേധയാ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാനും “സൂപ്പർ-മെഗാ-ഗിഗാ” മൊണ്ണകളുടെ വീഴ്ചകൾക്കും, അക്കത്തെറ്റുകൾക്കും, അക്ഷരത്തെറ്റുകൾക്കും, അവറ്റകളുടെ വ്യക്തിപരമായ മറ്റിനം ന്യൂനതകൾക്കും, വൈകൃതങ്ങൾക്കും, കഴിവുകേടുകൾക്കും, കൃത്യവിലോപങ്ങൾക്കുമായി ബലികഴിച്ചു് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല.

– ഇത്രയും, വീഴ്ചയും, അക്ഷരത്തെറ്റുകളും, അക്കത്തെറ്റുകളും, അടിസ്ഥാനപരമായ മറ്റനവധി തെറ്റുകളും ഒന്നിനുപുറകേ ഒന്നായി പറ്റിയിട്ടും, യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തപോലെ, തൂറിയ ശേഷം ചന്തി കഴുകാതെ “ഡിസൈനർ സോഫയിൽ” നഗ്നകുണ്ടിയായി ചടഞ്ഞിരുന്നു് “സീബ്രാ ക്രോസിങ്” അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഹൈജീൻ എക്സ്പ്പെർട്ടിന്റെ മാതൃകയിൽ, രാജകീയമായ അഹമ്മതിയോടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഭദ്രാസനം കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉളുപ്പില്ലായ്മയുടെ ഉസ്താദുകൾക്കായി.

June 24 2022 15:34

ഒരുമ്പെട്ടോളായ ആ സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരെ, ഇരട്ടച്ചങ്കനും, സകലലോകത്തിനും കാരണഭൂതനും, കണ്ണൂരിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഏകച്ഛത്രാധിപതിയും, അതിലുപരി, കേരള മുഖ്യനും ആഭ്യന്തരനുമായ ഒരു പ്രമുഖമന്ത്രിക്കു് അപകീര്‍ത്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന നിഗൂഢലക്ഷ്യത്തിൽ ദുരാരോപണം ഉന്നയിച്ചു എന്നു്, IPC വകുപ്പിൽ, ഇൻഡ്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ “വാക്കുകൂലി” വാങ്ങുന്ന വക്കീലന്മാരെ പണം കൊടുത്തു് വശപ്പെടുത്തി കേസുകൊടുക്കണം പിണു സഖാവേ!

കള്ളക്കടത്തു് സ്വർണ്ണവും ഈന്തപ്പഴവും ഖുർആനും വിറ്റുകിട്ടിയ ചക്രം മുഴുവനും വിവിധയിനം കൈക്കൂലികളായി നല്കി തീർന്നുപോയെങ്കിൽ, വിനീതവിധേയനായ വാല്യക്കാരൻ വാലേഷ്ണനെ വല്യൊരു ചോപ്പൻ ബക്കറ്റും കൊടുത്തു് തെരുവുതെണ്ടാൻ വിട്ടാൽ മതി, പത്തു് ലാവ്ലിൻ കേസുകൾ വാദിക്കാൻ വേണ്ടിവരുന്നതിനെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങു് കൂടുതൽ വക്കീൽഫീസ് കൊടുക്കാൻ മതിയാവുന്നത്ര ചക്രം സമാഹരിച്ചു് സഖാവു് വാലേഷ്ണൻ തന്റെ പ്രഭുവും സ്വാമിയുമായവന്റെ തിരുമുന്നിൽ നന്ദിയോടെ ഭക്തിപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളും!

June 25 2022 10:34

“രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് തല്ലിത്തകർത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കും.” – വാർത്ത.

പിണറായി, ന്ന്വച്ചാൽ മാക്രിസ്റ്റ് പാർട്ടി, എടുക്കുന്ന പതിനാറായിരത്തിഎട്ടാമത്തെ “കർശന നടപടി” ആണിതു്. അടുത്ത “കർശന നടപടിയോടെ”, ഭഗവാൻ പിണു ഇതുവരെ എടുത്ത “കർശന നടപടികളുടെ” എണ്ണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യമാരുടെ എണ്ണത്തെ കടത്തി വെട്ടും.

June 26 2022 14:39

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ കണ്ട, ഏതോ ഒരു പിണറായിസ്റ്റ്‌ “വിഷവിത്തിന്റെ” വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും, ഭൗതികാധിഷ്ഠിതവും, “നിഷ്പക്ഷ-ജ്ഞാനോദയ” സദൃശവുമായ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രമൊഴിമുത്തു്:

“ഇപ്പോൾ വയനാടു് MP മൂന്നു് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനു് വരുന്നുണ്ടു് പോലും. വീണ്ടും ‘ഞങ്ങൾ’ ആവർത്തിക്കുകയാണു്, വയനാടു് MP-യ്ക്കു് സന്ദർശനത്തിനു് വരാൻ ഉള്ള സ്ഥലമല്ല അയാളുടെ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം.”

Wow! Wow wow!! ബൌ ബൌ ബൌ!!!

വെറുതെയല്ല പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ്-കണ്ണൂരിസ്റ്റ്-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്-പിണറായിസം ആറും ഒൻപതും വയതിനിലേ പുഷ്പിണിയായി ഗർഭം ധരിച്ചു്, ഏതു് “കഠിനമായ” ജോലിയും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തത്ര “തൊഴിൽപരമായ” ആത്മാർത്ഥതയോടെ, “ഏൺഡ് ലീവ് സറണ്ഡർ” ചെയ്തും വിശ്രമമില്ലാതെ ഉത്സാഹിച്ചു് പണിയെടുത്തു്, ബുദ്ധിജീവികളായ അത്യന്താധുനിക വിപ്ലവസഖാക്കളെ പന്നി പെറുന്നതുപോലെ ഈവിധം ചറപറാ പെറ്റുകൂട്ടുന്നതു്!!

June 27 2022 10:02

എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കമ്മി ഭരണം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന LDF അവരുടെ ഇലക്ഷൻ കാംപെയ്നിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മദ്യനയം, ഭരണത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അക്ഷരംപ്രതി നടപ്പാക്കിയതുമൂലം, മല്ലുക്കളുടെയിടയിൽ മദ്യത്തിനുള്ള ഡിമാൻഡ് അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കമ്മ്യൂണിൽ പണിയാൻ പോകുന്ന പശുത്തൊഴുത്തുകളോടൊപ്പം കുറെ തെങ്ങുകളും പനകളും കൂടി നട്ടുവളർത്തിയാൽ, കള്ളെടുത്തുവിറ്റു് നല്ലപോലെ കാശുണ്ടാക്കാം.

കേസുകൾ കുറച്ചെങ്ങാനുമാണോ കാശുകൊടുത്തു് ഒതുക്കിത്തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതു്? സിൽവർലൈൻ കമ്മീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു തീർച്ചയും തീരുമാനവും ആകാത്തതിനാൽ, നേരത്തും കാലത്തും മറ്റിനം സാമ്പത്തികസ്രോതസ്സുകളിലേക്കു് കണ്ണുകൾ ഓടിക്കാതിരിക്കുന്നതു് വിനാശകരമായിരിക്കും.

വിപുലമായ തോതിൽ കഞ്ചാവു് കൃഷിയും, കറുപ്പു് വ്യവസായവും ഗോശാലയോടൊപ്പം തുടങ്ങിയാൽ, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കമ്മ്യൂണിന്റെ ഭൂവുടമയായ ഭൂതത്തെ, കിറ്റുഭുജിച്ചു് ചെറ്റക്കുടിലുകളിൽ വസിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട “നികൃഷ്ടജീവികൾ” കൂടുതൽ ഭയഭക്തിബഹുമാനങ്ങളോടെ വണങ്ങാൻ തുടങ്ങും. മാഫിയാ ബോസുകളെ ജനങ്ങൾ ഭീകരജന്തുക്കളെപ്പോലെ ഭയപ്പെടുന്നതു് അവർ അൺസ്ക്ര്യൂപ്യലസായ സ്മഗ്ളേഴ്സും ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സുമെല്ലാം ആയതിനാലാണെന്നോർക്കണം.

അതിലെല്ലാമുപരിയായി എടുത്തു് പറയേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം, മാർക്സും ലെനിനും സ്റ്റാലിനും കാസ്ട്രോയും ചെഗുവേരയും മാവോയും കോൺസുലേറ്റ് ജനറലുകളുമെല്ലാം ക്ലിഫ് ഹൗസ് കമ്മ്യൂണിൽ വിരുന്നു് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടവസ്തുക്കൾ വേണ്ടുവോളം നൽകി സത്കരിച്ചു് സന്തോഷിപ്പിച്ചു്, താൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു “വീലർ-ഡീലർ” ആണെന്ന ഉഗ്രൻ ഇംപ്രഷൻ അവരിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ തെങ്ങു്-പന-കഞ്ചാവു് കൃഷികളും കറുപ്പു് വ്യവസായവും വഴി സാധിക്കുമെന്നതാണു്.

June 27 2022 11:48

പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനു് 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ വകയിരുത്തിയിരുന്ന തുകയിൽനിന്നു് 683 കോടി രൂപ (683 00 00 000 രൂപ!) ചെലവഴിക്കാതെ പാഴാക്കിയെന്നു് “വെരുകാവകാശനിയമപ്രകാരം ഏതോ സഭയിൽ ആരോ ആർക്കോ” മറുപടി നല്കിയത്രെ!

“വെഹരാവകാശമുള്ള വെരുകുകളെ” കണ്ടമാനമങ്ങു് ക്ഷേമിപ്പിച്ചാൽ, പിന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊരു “വെരുകു്” പ്രത്യയശാസ്ത്ര-കാരണഭൂതങ്ങളെ വോട്ടു് നല്കി ജയിപ്പിച്ചു് അധികാരത്തിലെത്തിക്കുമോ? അതാണു് ഈ പൊളിട്രിക്സ് കിസ്സയിലെ ക്രക്സ്!

വോൾഫ്‌ഗാങ് പൗളിയെപ്പോലെയോ, പീറ്റർ ഹിഗ്ഗ്സിനെപ്പോലെയോ ചിന്താശേഷിയുള്ളവരോ “ഇന്റലിജെന്റോ” അല്ലെങ്കിലും, ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തവിധം സൂത്രശാലിത്വത്തോടെ വലകെട്ടി വഞ്ചിച്ചു് കെണിയിലാക്കി ഇരകളെ പിടിച്ചു് ഉപ്പുപോലും ചേർക്കാതെ പച്ചയായി ഭുജിക്കുന്ന ചിലന്തിയെപ്പോലെയും, സംഘം ചേർന്നു്, അഥവാ മാക്രിസ്റ്റ് കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് മോഡലിൽ, സിംഹങ്ങളെയും കടുവകളെയും പുലികളിയും പോലും “കളക്ടീവായി” കീഴ്പെടുത്തി, മഹാകവി സഖാവു് ജി. സുധാകരൻ തന്റെ “ആസന്നമരണചിന്താശതകത്തിൽ” ഹൃദയഭേദകമായി പാടിയിട്ടുള്ളതുപോലെ, സിംഹ-കടുവ-പുലിശവങ്ങളെ പച്ചമാങ്ങ കൂട്ടി കറുമുറെ ഭുജിക്കുന്ന കഴുതപ്പുലികളെയും പോലെ, തങ്ങൾക്കു് മൂക്കറ്റം സുഭിക്ഷമായി ഞണ്ണാൻ വേണ്ടുന്ന വക, കെ-റെയിലോ, കെ-ഫോണോ, കെ-മൈരോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ, ഏതുവിധേനയും കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രകാരണഭൂതങ്ങൾ എക്കാലവും വളരെ “ക്ലെവർ” ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടു്.

June 28 2022 10:27

സരിതേച്ചിയോ, വീണാന്റിയോ, പിണുവങ്കിളോ, കോടിയേരി കൊച്ചാട്ടനോ രാഷ്ട്രമീമാംസാപരമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, മുൻപിൻനോക്കാതെ, വിഡ്ഢിത്തത്തോടടുക്കുന്ന വിശ്വസ്തതയോടെ ഞാനതു് വിശ്വസിക്കും! ഇതു് സത്യം, സത്യം, സത്യം!!

June 28 2022 11:41

ഉദയസൂര്യനെ പഴമുറം കൊണ്ടു് മറച്ചാൽ ഇരുട്ടാവില്ലെന്നു് പിണൂവിയൻ മാക്രിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ “സ്വപ്നതുല്യമായ സ്വർണ്ണവാഴ്ചയെ” ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടു് കേരളനിയമസഭയിൽ സഖാവു് പി.ബാലചന്ദ്രൻ.

ഉദയസൂര്യനെ പഴമുറം കൊണ്ടു് മറച്ചു് ഇരുട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കു് അതുവഴി ഒരു സുവർണ്ണാവസരമാണു് കൈവന്നിരിക്കുന്നതു്: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഴമുറങ്ങളെ മാറ്റി ഒരു പുതുമുറം വാങ്ങി, കാരണഭൂതത്താന്റെ, ചന്ദ്രനെപ്പോലെ വിളങ്ങുന്ന, തിരുമോന്ത ലോകത്തിലേക്കു് ഉദ്വമിപ്പിക്കുന്ന മൃത്യുകിരണങ്ങളെ സമർത്ഥമായി മറച്ചുപിടിക്കുക!

അത്ഭുതം! മഹാത്ഭുതം!! ഇതാ, സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിച്ചാലെന്നപോലെ, പൊടുന്നനെ ഭൂലോകം മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്കു് ഇരുട്ടായിരിക്കുന്നു! ജനകോടികൾ വഴി കാണാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയുന്നു!!

ഷൌട്ട്! ഹൈൽ പിണു! ഹൈൽ പിണുവിസം!!

ഷൌട്ട്! ഹൈൽ മാർക്സ്! ഹൈൽ മാർക്സിസം!!

ഷൌട്ട്! ഹൈൽ ഹിറ്റ്ലർ! ഹൈൽ നാത്സിസം!!

ഷൌട്ട്! ഇങ്കിലാൻ സിന്താവാൻ!!

June 29 2022 13:23

ചോദ്യം: സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തു് കേസിൽ അങ്ങയെയും കുടുംബത്തെയും പറ്റി സ്വപ്ന സുരേഷ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെപ്പറ്റി ബഹുമാന്യ നായ അങ്ങെന്തു് പറയുന്നു?

ഉത്തരം: എന്നെപ്പറ്റി പച്ചനുണകൾ പറയുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതു് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണോ? പലരും എന്നെപ്പറ്റി പല കള്ളങ്ങളും പറഞ്ഞല്ലോ. എനക്കൊരു മകളുണ്ടെന്നുവരെ ചിലർ നുണ പറഞ്ഞു. മറ്റു് ചിലർ എനക്കൊരു മകനുണ്ടെന്നുവരെ വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടു് ഇന്നീ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശം പരത്തുന്ന എനക്കു് വല്ല കേടും സംഭവിച്ചോ? പ്രകാശം പരത്തുന്നവനായ എനക്കോ, എന്റെ ശോഭയ്ക്കോ വല്ല കുറവും വന്നോ? എനക്കു് ലേശമെങ്കിലും ഉളുപ്പുണ്ടായോ? എന്നിട്ടും, താറാവുബിഷപ്പിന്റെ സഭയേക്കാൾ വിശുദ്ധമായ ഈ നിയമസഭയിൽ വന്നുനിന്നു്, സംസ്കാരശൂന്യരായ അധമർ വിളിച്ചുകൂവുന്നതുപോലെ, “പരനാറി, നികൃഷ്ടജീവി, കുലംകുത്തി, കടക്കു് പുറത്തു്!, ഉളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ രാജി വയ്ക്കു്!” എന്നും മറ്റും, സർവ്വജനസമ്മതിയാർജ്ജിച്ച സഖാവു് സരിത പേർത്തും പേർത്തും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും രാജിവയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച മുൻ UDF മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെപ്പോലെ, യാതൊരുവിധ ധാർമ്മികബോധവുമില്ലാതെ തോന്നിയതെന്തും വിളിച്ചു് പറയാമെന്നാണോ? ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കേണ്ടതു്? ഇതൊക്കെയാണോ സംസ്കൃതം? രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായല്ലേ നേരിടേണ്ടതു്? വീട്ടുകാരികളെ അതിലേയ്ക്കു് വലിച്ചിഴക്കാമെന്നാണോ? ഇവിടെ, ഈ പരമാധികാര കേരള റിപ്പബ്ലിക്കിൽ, ജനാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു “pollice-രാജ്” നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നു് എന്തുകൊണ്ടു് നിങ്ങൾ ചോദ്യകർത്താക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല!? ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഒരു നിയമസഭയിൽ പെരുമാറേണ്ടതു്?

ഞാൻ അധികാരം നൽകി നിയമിച്ച എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സഖാവു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വാശ്രമത്തിലെ നിയമസഭയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചുതന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്കു് ഈവക കാര്യങ്ങളുടെ ഗുട്ടൻസ് പിടി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ, എനക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാവില്ല. ഞാൻ ഒരു കാരണഭൂതനും ഇരട്ടച്ചങ്കനുമാണെന്ന കാര്യം ശരിതന്നെ! അതിലൊരു സംശയം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണു്. പക്ഷേ, ഏതൊരു ഭൂതത്തിനും, ഏതൊരു ഇരട്ടച്ചങ്കനുമുണ്ടു് അവന്റേതു് മാത്രവും മറികടക്കാനാവാത്തതുമായ ഭൌതികവാദപരിമിതികൾ!

കാര്യമായ കാര്യവിവരമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, പ്രബുദ്ധതയ്ക്കും അഹന്തയ്ക്കും പൊങ്ങച്ചത്തിനും ഒരുവിധ കുറവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തവരായ സമ്പൂർണ്ണസാക്ഷരരുടെ No.1 കേരളത്തിൽ, വീരാരാധകരായി ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ വളർത്തപ്പെട്ട സാമാന്യജനത്തിനു്, വിശ്വവിശാലമായ മഹാമനസ്കതയോടെ കിറ്റുദാനവും കഞ്ഞിവീഴ്ത്തും നടത്തി ഒരുവിധത്തിൽ വീരപരിവേഷം ഒപ്പിച്ചെടുത്തു്, ചെങ്കോലും, കിരീടവും, പൊലീസും, റെഡ് വാളണ്ടിയേഴ്‌സും, പോരാളി ഷാജികളും, ലോകപൊലീസ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ കടത്തിവെട്ടുന്നത്ര അത്യുന്നതവും സൂക്ഷ്മവുമായ സുരക്ഷാക്യാറ്റഗോറിയിൽ, പൈനായിരം കറമ്പൻ കാറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഉലകം ചുറ്റും വാലിബനായി, “അശ്വമേധം” എന്ന കെ.പി.എ.സി. നാടകത്തിലെ, “തലയ്ക്കുമീതേ ശൂന്യാകാശം, താഴെ മരുഭൂമി” എന്ന വിപ്ലവഗാനത്തെ അമ്പേ തിരുത്തിക്കുറിക്കുംവിധം, തലയ്ക്കുമീതേ നീലാകാശവർണ്ണത്തിലുള്ള ടാർപ്പൊളിൻ ഷീറ്റുകളാൽ അലംകൃതവും ചോർന്നൊലിക്കുന്നതുമായ കൂരകളുടെ കീഴിൽ, തികച്ചും “സോഷ്യലിസ്റ്റിക്കായി” ജീർണ്ണിക്കുന്ന “അട്ടപ്പാടി മധുക്കളിൽ” നിന്നും ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ തന്മയത്വമായി, ജനകീയമായി, മാക്രിസ്റ്റിക്കായി വേർപെടുത്തി സ്വതന്ത്രമാക്കി ഈ ദിനങ്ങളിൽ അങ്ങേയറ്റം ആസ്വദിച്ചു് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ ക്വാറന്റീൻ തുല്യമായ ജീവിതം, എന്നെ വിരട്ടിയോ, പേടിപ്പിച്ചോ, പിപ്പിടി കാട്ടിയോ രാജി വയ്പിച്ചു് അവസാനിപ്പിച്ചുകളയാം എന്ന, ജന്മി-മുതലാളി-പൌരോഹിത്യ-ബൂർഷ്വാ മേധാവിത്വ വ്യാമോഹം ആർക്കും വേണ്ട. അതിനു് വച്ച വെള്ളം അങ്ങു് വാങ്ങിവച്ചാൽ മതി.

കാരണം, ഞാൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെപ്പോലെ ഉളുപ്പില്ലാതെ അധികാരത്തിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങുന്ന ഒരു ഊളയല്ല.

June 30 2022 10:29

“നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു് കളിച്ചാൽ മതി. പിണറായി വിജയൻ ഇരുമ്പല്ല, ഉരുക്കാണു്.” – ഇ. പി. ജയരാജൻ.

അനാശാസ്യഗർഭങ്ങൾ കലക്കിക്കൊടുത്തു് ഉപജീവിക്കുന്ന വൈദ്യർകളെ, കേരളത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ “ഉരുക്കുഡോക്ടർ” എന്നാണു് വിളിക്കാറു്. അത്തരം ഉരുക്കെങ്ങാനുമാകുമോ സഖാവു് ഇ. പി. ഉദ്ദേശിച്ചതു്? ഏയ്, ആകാൻ വഴിയില്ല. അത്രയ്ക്കൊരു ചിന്താശേഷി!? അതും ഇടിയൻ മമ്മാലിക്കു്!?

June 30 2022 11:24

കാൾ മാർക്സിന്റെ “ഡയലെക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം” ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള, നംബർ വൺ മല്ലുക്കളുടെ, യൂറോപ്പ് സമാനമായ ആധുനികകേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികളും പ്രബുദ്ധരും സാംസ്കാരികനായകരും ആരൊക്കെ എന്നറിയുമോ?

കാശിയിലെത്തി മരിച്ചാൽ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുമെന്നും, ദൈവപുത്രനായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുമെന്നും, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ദൈവമില്ലെന്നും, മുഹമ്മദ് അവന്റെ ദൂതനാണെന്നും വിശ്വസിച്ചു്, നിഷ്ഠയോടെ നിസ്കരിക്കുകയും, സക്കാത്തു് നല്കുകയും, റമദാനിൽ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുകയും, മെക്കയിൽ പോയി ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുമെന്നുമെല്ലാം ഉത്തമബോദ്ധ്യത്തോടെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടു്, കാരണഭൂതവും, ഇരട്ടച്ചങ്കനും, ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ ഭരിക്കുന്ന LDF-ഗവണ്മെന്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകേസിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നില്ക്കുന്നവനുമായ പിണറായി വിജയന്റെ ഏതു് ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളെയും അന്തംവിട്ടു് ന്യായീകരിക്കാനായി ഇങ്കിലാ സിന്താവാ വിളിച്ചുകൊണ്ടു് ഏതു് സമയവും തെരുവിലിറങ്ങി അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരുമായ പടയണികൾ! അവരാണവർ! അവരിൽ കേരളത്തിലെ സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു് കണ്ടമാനം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ടു്!!

July 01 2022 09:23

എ.കെ. ജി. സെന്ററിലേക്കു് ബ്വാംബെറിഞ്ഞതു് പിണറായിസ്റ്റുകളാകാൻ വഴിയില്ല. സമീപത്തു് ഒരു “മാഷ അള്ള” സ്റ്റിക്കറോ, “ഇതു് ഞങ്ങളല്ല” എന്നൊരു സത്യവാങ്മൂലമോ പതിപ്പിച്ചു് ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി പിണറായിസ്റ്റുകൾക്കില്ല.

ചർച്ചകൾ കൊഴുക്കട്ടെ!!

July 01 2022 09:49

മാർക്സ് മുത്തപ്പനു് ഗോശാല പണിതോളാമേ എന്നു് നേർച്ച നേർന്നിട്ടും, എലിവാണപ്പെട്ടിക്കു് തീ പിടിച്ചപോലെ, കാര്യങ്ങൾ “tutto completo” ചീറ്റുകയാണല്ലോ ഷിബു സ്വാമിയേ!!

July 01 2022 10:31

കടൽക്കിഴവനെ തോളിൽ കയറ്റിയിരുത്തി നദി കടക്കാൻ സഹായിച്ച, അറബിക്കഥകളിലെ സിന്ദ്ബാദിന്റെ അവസ്ഥയാണു്, സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചു് സമൂഹത്തിന്റെ തോളിൽ എത്തിയ പിണറായി വിജയനെ ചുമക്കേണ്ടിവരുന്ന കേരളത്തിലെ മാക്രികളല്ലാത്ത ജനങ്ങളുടേതു്.

July 01 2022 10:51

അണികൾ “സംയമനം പാലിക്കണമെന്നു്” പാർട്ടി നേതാക്കൾ.
“സംയമനം പാലിക്കുക” എന്നാലെന്തെന്നു് പാർട്ടി അണികൾ.
ക്യൂ പാലിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഒരു സംഭവമാണു് അതെന്നു് പാർട്ടി കൺവീനറും സെക്രട്ടറിയും.

July 01 2022 11:14

ഊക്കില്ലാതെ “ഊക്കേജിയുടെ” ഭിത്തിയിലേക്കു് ബ്വാംബ് എറിയുന്നവനൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു വിപ്ലവക്കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നു് എനക്കറിയില്ല.

July 01 2022 13:46

ഭാരതത്തിലെ ജഡ്ജികൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം യുക്തിഭദ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അപഗ്രഥനരീതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂലങ്കഷമായി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ചെളിജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയാണു് ചെളി. മനുഷ്യർ ചെളിജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പന്നികളല്ല.

July 02 2022 09:42

“താഴേക്കു് നോക്കുമ്പോൾ വെടിമരുന്നിന്റെ മണം പോലുള്ള ഒരു വാസന കിട്ടി. അതിൽനിന്നും, എ. കെ. ജി. സെന്ററിൽ പൊട്ടിയതു് ശക്തമായ “സ്റ്റീൽ” ബോംബായിരിക്കുമെന്നു് ഞാൻ സംശയിക്കുകയായിരുന്നു.” – ഇ. പി. ജയരാജൻ.

നേരത്തും കാലത്തും കക്കൂസിൽ പോകാതിരുന്നാൽ താഴെനിന്നും ചില വെടികളൊക്കെ കേൾക്കുകയും പുകയും ഗ്യാസും മണക്കുകയും ചെയ്യും സഖാവേ. അതൊന്നും ആരും സഖാവിനെപ്പോലെ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു് പരസ്യമാക്കാറില്ലന്നേയുള്ളു.

ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഗ്യാസിന്റേതുപോലത്തെ ദുർഗ്ഗന്ധമുള്ളതും, വിഷകരവും, തീ പിടിക്കുന്നതുമായ ഒരു നാറ്റം മൊട്ടകൾ ചീഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകാറുണ്ടു്.

ചുരുക്കത്തിൽ, സഖാവു് താഴേക്കു് നോക്കുമ്പോൾ വെടിയുടെയോ പടക്കത്തിന്റെയോ സ്ഫോടനത്തിന്റെയോ വാസന കിട്ടിയാൽ, ഉടനെതന്നെ പത്രക്കാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി, താഴെ പൊട്ടിയതു് ഇരുമ്പു് ബോംബല്ലേ, “ഉരുക്കു്” ബോംബാണേ എന്നും മറ്റും വലിയകൂട്ടമിട്ടാൽ, അല്ലെങ്കില്ത്തന്നെ നാറ്റക്കേസുകളാൽ സമൃദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ഭീകരമായ നാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാമെന്നേയുള്ളു.

July 02 2022 11:29

ഭൂഗർഭത്തിൽ വെള്ളമിരുന്നിട്ടും, No.1 പ്രബുദ്ധ-സാക്ഷര-കേരളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ തേടിപ്പോയ ബഹു. മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ എന്നേക്കുമായി “Gone with the Wind” എന്ന ഹോളിവുഡ് സില്മ പോലെ, “ഗോൺ വിത്ത് ദ ഭൂഗർഭജലം” ആയി പണ്ടേ പണ്ടാരം അടങ്ങിക്കാണുമായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ധാരണ. പക്ഷേ, അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു.

പാതാളത്തിൽ നിന്നും വർഷംതോറും മലയാളികളെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന മാവേലിയെപ്പോലെ, ഇരട്ടച്ചങ്ക-നായ കാരണഭൂതം പിണറായി ശ്വാസംകിട്ടാതെ മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്നസുന്ദരമായ ഈ സ്വർണ്ണസരസ്സിലേയ്ക്കു്, ഒരു മത്സ്യകന്യകനെപ്പോലെ, ഭൂഗർഭത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായി ഇതാ വീണ്ടും മലയാളികൾക്കു് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു!!

“എവിടുന്നു് കിട്ടി ഈ സാധനത്തെ” എന്ന ഓവെർച്വറിലൂടെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ, ഒരു ബോംബുസ്ഫോടനം പോലെ മുഴക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാക്രിസ്റ്റ്-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മോഡൽ മുദ്രാവാക്യം ഇതാണു്, ഇതു് മാത്രമാണു്: “ഇല്ല, ഇല്ല മരിച്ചിട്ടില്ല, ജീവിക്കും ഞാൻ സ്വപ്ന സുരേഷിലൂടെ!”

July 02 2022 13:46

വേണമെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്റ്റിൻ കീലറെക്കൊണ്ടു് (Christine Keeler), ശുദ്ധമനസ്കയായ തന്നെ ക്ലിഫ് ഹൌസിലേയ്ക്കു് വിളിച്ചുവരുത്തി തന്റെ “G-spot”-ൽ (Gräfenberg spot) തൊട്ടുതഴുകിത്തലോടി തന്നെ സരിത-തരളിതയാക്കി വശംവദയാക്കാനും, ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യാനും അവൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊരു പരാതി, അല്പം കാശുമുടക്കിയാൽ, വളരെ എളുപ്പം ഒപ്പിടീപ്പിച്ചു് അധികാരികളുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കാൻ “സത്യസന്ധരും നീതിബോധമുള്ളവരുമായ നിയമപാലകർക്കു്” കഴിയും.

പക്ഷേ, തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നു് “വിശുദ്ധ ക്രിസ്റ്റിൻ കീലർ” സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ക്ലിഫ് ഹൌസിലെ പ്രസ്തുത പ്രമുഖന്റെ ലൈംഗികധാടിയെപ്പറ്റി ആ കേസ് വിചാരണ ചെയ്യുന്ന കോടതിയെ കൺവിൻസ്‌ ചെയ്യിക്കാൻ പ്രതിഭാഗം വക്കീലിനു് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കു് എന്റേതും ന്യായവുമായ ആശങ്കകളുണ്ടു്.

ചത്ത വള്ളിക്കളസം, അഥവാ തീപ്പെട്ട ബെർമൂഡ എന്നെങ്കിലും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്നു് പീനൽ കോഡിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പു് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിഭാഗം വക്കീലിനോടു് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ സാമാന്യബോധം കൈമോശം വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊരു കോടതിക്കു് കഴിയുമോ? കഴിയുമെന്നു് എനിക്കു് തോന്നുന്നില്ല.

July 03 2022 09:15

“വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്നു് ഞാനൊന്നു് ‘ചെറുതായിട്ടു്’ അനങ്ങിയ അത്രയും ഭീകരമായ ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേട്ടു. മഴക്കാലത്തു് വലിയ ഇടി പൊട്ടുമ്പോൾ വലിയ ശബ്ദം എന്നു് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതൊന്നുമല്ല. കെട്ടിടം തകർന്നപോലുള്ള അതിഭയങ്കരമായ ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു അതു്.” – സഖാവു് പി. കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ.

ഇടിവെട്ടീടും വണ്ണം വിൽമുറിഞ്ഞൊച്ചകേട്ടാൽ രാജാക്കന്മാർ പോലും നടുങ്ങും. പക്ഷേ, സാക്ഷാൽ ഇടിവെട്ടിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽപ്പോലും ഒന്നു് ചെറുതായിട്ടു് അനങ്ങിയേക്കാം എന്നു് കരുതുന്നവളല്ല സഖാവു് പി. കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ. ആ ടീച്ചർവരെ ചെറുതായിട്ടു് അനങ്ങിപ്പോകണമെങ്കിൽ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം എ. കെ. ജി. സെന്ററിനെ മൊത്തം തകർക്കാൻ പോന്നത്ര ഭയങ്കരമായിരുന്നിരിക്കണം.

പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ അസ്തിവാരങ്ങളെവരെ തന്റെ ഇങ്ഗ്ലീഷ്‌ ഒറേഷൻസ് വഴി പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പി. കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഇൻഡ്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലേക്കു് കുതികാൽ കുത്തിയതു്. പിന്നത്തെ കുതിപ്പുകൾ മുന്നോട്ടു് മാത്രമായിരുന്നു. വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം! പിന്നീടു് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം ടീച്ചറിനു് വേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല.

ആ ടീച്ചറാണു് ഇപ്പോൾ എ. കെ. ജി. സെന്ററിലെ ബോംബുസ്ഫോടനം കേട്ടു് ചെറുതായിട്ടൊന്നു് അനങ്ങിയതു്! ശോഭ ഞെട്ടുന്നില്ലേ!?

എ. കെ. ജി. സെന്ററിന്റെ ഭിത്തികളിലൂടെ മറ്റാർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത എലികളും പുലികളുമെല്ലാം കയറിപ്പോകുന്നതായി തോന്നുന്നതാവും ഈ അവസ്ഥയുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജ്. അതിനു് ശേഷം ദേഹോപദ്രവം തുടങ്ങും.

കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായതിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തലകളാണു് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മുഷ്ടിചുരുട്ടി മുൻനിരയിൽ നിന്നു് നയിക്കുന്നതു്! ഒന്നിനൊന്നു് മെച്ചം!!

July 04 2022 09:37

മന്ദരായിത്തീരുന്ന മനുഷ്യർ മന്ദരായിത്തീരുന്നതു്, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വച്ചുതന്നെ അവർ മന്ദരായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടല്ല; ഭൂമിയിലെ വെളിച്ചം കാണുന്ന അതേ നിമിഷം മുതൽ, ആദ്യം മതങ്ങളിലെയും പിന്നീടു് രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും പണ്ഡിതമന്ദർ അവരെ വലവീശിപ്പിടിച്ചു് മന്ദരാക്കി തീർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു്. ഒരിക്കൽ കുരുക്കിയാൽ, പിന്നെയൊരു മോചനം അവർപോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നു് പണ്ഡിതമന്ദർക്കറിയാം. കൃപാസനപ്പത്രങ്ങളിലൂടെ വ്യാജവാർത്തകൾ നിരന്തരം വിളമ്പി തീറ്റിച്ചു് അന്തരംഗത്തെ ദേശാഭിമാനപൂരിതമാക്കുകയും, വർണ്ണക്കടലാസുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ നക്കാപ്പിച്ചകൾ വലിയ പബ്ലിസിറ്റിയോടെ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമേ വേണ്ടൂ, അവർ അന്തം വിട്ടു് പാണപ്പാട്ടുകൾ പാടിക്കോളും. പ്രീ ഡിഗ്രിയും ഒരു ഡിഗ്രിയാണെന്നും, അക്ഷരമാല അറിയുന്നതും ഒരു സാക്ഷരതയാണെന്നും, മന്ദരുടെ പ്രബുദ്ധതയും ഒരു പ്രബുദ്ധതയാണെന്നുമെല്ലാം കുടികിടന്നു്, കടിച്ചുപിടിച്ചും, കുടിച്ചുപിടച്ചും തർക്കോ-വിസ്കികളായി വാദിച്ചു്, എതിരാളികളെ മലർത്തിയടിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ ഫയൽവാന്മാരുടെ ഒരു മന്ദർസമൂഹം അങ്ങനെ റെഡിയാക്കപ്പെടുന്നു!

ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾ നന്മയുള്ളവയായിരിക്കേണ്ടതു്, അഥവാ അനിഷേദ്ധ്യമായ രാജഭയത്താലും, പരിശുദ്ധമായ ദൈവഭയത്താലും, വിശുദ്ധവിശാലമായ വിനയത്താലും, പരിപാവനമായ പൌരോഹിത്യ വിധേയത്വത്താലും, പരമ്പരാഗതമായ ആചാര്യമര്യാദകളാലും, സനാതനമായ കീഴ്വഴക്കങ്ങളാലും, മറ്റുള്ളവർ മാത്രം പാലിക്കേണ്ട പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങളാലും പൂർണ്ണമായും പൂരിതമായിരിക്കേണ്ടതു്, ഈ ഭൂമിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് “നല്ല നാളെ”കളും, ചത്തശേഷം കിട്ടാനിരിക്കുന്ന സ്വർലോകവുമെല്ലാം, സ്വയം നിർണ്ണയശേഷിയും അവകാശവും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെട്ട ആടുകൾക്കു് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾക്കും നീലക്കുറുക്കന്മാർക്കും അവരുടെ ഭദ്രാസനങ്ങളിലും “ക്ലിഫ് ഹൌസുകളിലും” രാജകീയമായ സൌകര്യങ്ങളോടെയും ഭൃത്യ-ഭട-വടി-കുടാദികളുടെ അകമ്പടിയോടെയും ആർഭാടപൂർവ്വം, ഇന്നു്, ഈ ഭൂലോകത്തിൽ സുഖസമൃദ്ധമായി, അല്ലലില്ലാതെ ജീവിച്ചു് മരിക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു്. ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾ അതറിഞ്ഞിരിക്കണം.

എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളുമുള്ള മരണാനന്തരസ്വർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നവരും അവിടേക്കു് പോകാൻ ഒട്ടും തിടുക്കപ്പെടാത്തതു് വെറുതെയല്ല. പക്ഷേ, അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ “നന്മയുള്ളവയായ” ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾക്കു് കഴിയാറില്ല. ഒരു കാര്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ആ കാര്യം വിശദമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ശാപ്പിടലും, ഇണചേരലും ഉറക്കവും കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ശാപ്പിടേണ്ടിയും ഇണചേരേണ്ടിയും ഉറങ്ങേണ്ടിയും വരുന്നതുകൊണ്ടു് ഒരു കാര്യവും വിശദമായി അറിയാനുള്ള സമയം ആടുകൾക്കു് കിട്ടാറില്ല. (കിട്ടിയിട്ടു് കാര്യവുമില്ല എന്നു് ചില ദുഷിച്ച നാവുകൾ പറയാറുണ്ടു്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ.) അതുകൊണ്ടാണു്, ദൂതർ വാതോരാതെ വിളമ്പുന്ന മൊഴിമുത്തുകൾക്കു് ഒട്ടും കാലവിളംബം വരുത്താതെ, “അങ്ങനെതന്നെ സിന്താവാ” എന്നോ, “ആമീൻ” എന്നോ, “ഇൻശാ അല്ലാഹ്” എന്നോ, “ഹാലേലുയ്യ” എന്നോ, “ഭജഗോവിന്ദം” എന്നോ മറ്റോ അടിയന്തിരമായി ഏറ്റു് വിളിച്ചു് എളുപ്പവഴിയിൽ ക്രിയ ചെയ്തു് തടി കയ്ച്ചിലാക്കാൻ അവ നിർബന്ധിതരാകുന്നതു്.

തെരഞ്ഞെടുത്ത വിശുദ്ധ ദൂതരിലൂടെ ദൈവങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്കു് കെട്ടിയിറക്കുന്ന ഉപമകളും ഉത്പ്രേക്ഷകളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും വ്യവച്ഛേദിച്ചു് മനസ്സിലാക്കലാണു്, ഭക്തിപാരവശ്യം മൂത്താൽ കയ്യോടെ കണ്ണടഞ്ഞുപോകുന്ന ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായതു്.

July 04 2022 11:38

താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ അവഗാഹനമുള്ള വ്യക്തിക്കു് അതു് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ചൂടാകാതെ, പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ, വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായ വാക്കുകളിൽ മറുപടി നൽകാൻ കഴിയും. കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമതു് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതു് പറയുന്നവന്റെ പ്രശ്നമല്ല, കേൾക്കുന്നവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണു്. അപ്രിയ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള ചൂടാകലും പൊട്ടിത്തെറിക്കലും വെളിവില്ലാത്ത പണ്ഡിതമ്മന്യർ തടിതപ്പാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വടിവാളുകളാണു്.

July 05 2022 11:20

“ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധി പുലർത്തണം.” – കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയോന്നതർ ഒരിക്കലും തൊടാനും തീണ്ടാനും പാടില്ലാത്തത്ര “നീചരും നിന്ദ്യരുമായ ചണ്ഡാലവർഗ്ഗത്തോടു്”, ക്ലിഫ് ഹൌസ് സിംഹാസനത്തിൽ കുടികൊണ്ടു് ലോകതൊയ്ലാളിവർഗ്ഗത്തെ ഏകച്ഛത്രാധിപതിയെപ്പോലെ മുന്നോട്ടു് നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും പരമശുദ്ധനും മഹോന്നതനും കാരണഭൂതനും ഇരട്ടച്ചങ്കനും ചാതുർവ്വർണ്യത്തമ്പ്രാനുമായ സാക്ഷാൽ പിണറായി വിജയൻ.

ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ: “ചെകുത്താൻ ദൈവപുത്രരോടു് വേദമോതുന്നു!”

മലയാളികൾക്കു് “ശുദ്ധിയുടെ” സാക്ഷിപത്രം നൽകാനുള്ള അർഹത, “വാളയാർ-അട്ടപ്പാടി-ഓഞ്ചിയം-ലാവ്ലിൻ” ഇത്യാദി ഒട്ടനവധി കേസുകളിലെ ചരിത്രവിജയങ്ങളിലൂടെ, “മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണാ”, അനിഷേധ്യമായും അസന്ദിഗ്ദ്ധമായും ആർജ്ജിച്ച, കേരളീയരുടെ “സമാരാധ്യനായ സഖാവു്” പിണറായി വിജയനോളം, മറ്റേതു് പരനാറിയ്ക്കാണു്, ഏതു് നികൃഷ്ടജീവിയ്ക്കാണു്, ഏതു് കുലംകുത്തിയ്ക്കാണു് അവകാശപ്പെടാനാവുക?

July 05 2022 13:03

താൻ മുൻപു് പറഞ്ഞതെന്തെന്നു് തനിയ്ക്കുതന്നെ അറിയില്ലെങ്കിൽ, താൻ പറഞ്ഞതെന്തെന്നു് താൻ എന്നോടോ മറ്റാരോടെങ്കിലുമോ ചോദിച്ചിട്ടു് ഒരു കാര്യവുമില്ല. താൻ ചെയ്യേണ്ടതു്, തന്റെയും, എങ്ങനെയോ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഗതികേടിൽ എത്തിച്ചേർന്ന തന്റെ “സ്വന്തമായ” സമൂഹത്തിന്റെയും നന്മയ്ക്കും സുസ്ഥിതിയ്ക്കുമായി, താൻ പറയുന്നതെന്തെന്നു് അറിയാതെ, സാമൂഹികമദ്ധ്യേ താൻ വലിയവായിൽ നടത്തുന്ന തന്റെ മൊത്തം പറച്ചിലുകളും എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണു്.

കാരണം, അഗതികളുടെയും ആലംബഹീനരുടെയും രക്ഷിതാക്കൾ ചമഞ്ഞു് അധികാരത്തിലെത്തി ആദർശവും മൂലവും അടിത്തട്ടും മറന്നു്, അവരെ അവരാക്കിയ അതേ അഗതികളുടെയും ആലംബഹീനരുടെയും നെഞ്ചില്ക്കയറി ശിവതാണ്ഡവമാടി രസിച്ചുല്ലസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ, അതേ അഗതികളുടെയും ആലംബഹീനരുടെയും പ്രതിരോധിക്കാനാവാത്ത രോഷത്തിൽ, പിളർക്കപ്പെട്ട നെഞ്ചുകളും, വേർപെടുത്തപ്പെട്ട തലകളുമായി ചത്തു് പണ്ടാരമടങ്ങി “നിത്യമോക്ഷം പ്രാപിക്കേണ്ടി” വന്നു എന്നതാണു്, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അടക്കം, ലോകത്തിൽ ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനകീയ വിപ്ലവങ്ങളുടെയും ചരിത്രം.

July 05 2022 17:51

ജീവിത-ശുദ്ധിയുടെ യൂണിറ്റ്സ്:

10 ശശി = 1 ജലീൽ

10 ജലീൽ = 1 മണി

10 മണി = 1 സജി

10 സജി = 1 സരിത

10 സരിത = 1 സാവിത്രി

10 സാവിത്രി = 1 പിണറായി

10 പിണറായി = 1 സുവർക്കം

10 സുവർക്കം = 1 പാതാളം

1000 പാതാളം = 1 കിലോ പാതാളം

July 06 2022 11:14

“ഭരണഘടനാവ്യാഖ്യാനത്തിൽ” തനിക്കു് പറ്റിയ നാവുപിഴ സംബന്ധമായി മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പൊതുജനസമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം:

“ഭരണകൂടം” എന്നാണു് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതു്. പക്ഷേ, പറഞ്ഞുവന്നപ്പോൾ നാവുപിഴ മൂലം, “ഭരണഘടന” എന്നായിപ്പോവുകയായിരുന്നു. എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ കടന്നുകൂടിയ “ഭരണഘടന” എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ “ഭരണകൂടം” എന്ന വാക്കിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു് തിരുത്തി വായിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു. എനിക്കു് സത്യത്തിൽ നാവുപിഴ പറ്റിയതാണെന്നു് വ്യക്തമാക്കാനും, പൊതുജനത്തിനു് വായനയിൽ പിഴ വരാതിരിക്കാനുമായി, പിഴയും തിരുത്തലും താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

നാവു് പിഴച്ചുപോയ മൊഴിമുത്തു്:

“ഇൻഡ്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റിയ ഭരണഘടനയാണു് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതു്. ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറഞ്ഞു് തയ്യാറാക്കിക്കൊടുത്ത ഒരു ഭരണഘടന ഇൻഡ്യാക്കാരൻ എഴുതിവച്ചു. മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം കുന്തം കൊടച്ചക്രം ഒക്കെ അതിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടു്.”

“ഭരണഘടനയെ” “ഭരണകൂടമാക്കി”, നാവുപിഴയെ തിരുത്തിയ മൊഴിമുത്തു്:

“ഇൻഡ്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റിയ “ഭരണകൂടമാണു്” എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതു്. ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറഞ്ഞു് തയ്യാറാക്കിക്കൊടുത്ത ഒരു “ഭരണകൂടം” ഇൻഡ്യാക്കാരൻ എഴുതിവച്ചു. മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം കുന്തം കൊടച്ചക്രം ഒക്കെ ആ “ഭരണകൂടത്തിന്റെ” സൈഡിൽ എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടു്.”

വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങളോടെ,

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫിഷറീസ്, സാംസ്കാരിക വകുപ്പു് മന്ത്രി സഖാവു് സജി ചെറിയാൻ

P.S.

“ആർക്കും നാവുപിഴ വരാം.” – M. A. ബേബി സഖാവു്

മൊത്തവും പിഴകളായിരിക്കുന്നിടത്തു് നാവായിട്ടെന്തിനു് പിഴയ്ക്കാതിരിക്കണം സാവേ? – പൊതുജനം

July 06 2022 13:25

കേരള നിയമസഭയിൽ സ്പീക്കർ ഇടയ്ക്കിടെ “ഓഡർ! ഓഡർ!” എന്നു് ആക്രോശിക്കുന്നതു് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഹൌസ് ഓഫ് കോമ്മൺസിലെ ജോൺ ബെർക്കോവിനെപ്പോലെ, ക്രമപരിപാലനത്തിനായി നടത്തുന്ന ഒരു “Order! Order!” വിളിയാണതെന്നാണു് ഞാൻ ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്നതു്.

പക്ഷേ, എകെജി സെന്ററിൽ, വലിയ ഇടിപൊട്ടലിനെ കടത്തിവെട്ടുന്നത്ര അതിഭയങ്കരമായ ശബ്ദത്തോടെയും, വെടിമരുന്നിന്റെ മണം പോലുള്ള വാസനയോടെയും സംഭവിച്ച ബോംബാക്രമണത്തിനുശേഷം, കേരളനിയമസഭയിൽ സ്പീക്കർ ഇടയ്ക്കിടെ “ഓഡർ! ഓഡർ!” എന്നു് ഒച്ചവയ്ക്കുന്നതു് കേൾക്കുമ്പോൾ, “വാസന! വാസന!”, അഥവാ “നാറ്റം! നാറ്റം!” എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, “Odour! Odour!” എന്നാണോ ബഹു. സ്പീക്കർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന “അതിഭയങ്കരമായ” ഒരു സംശയം, ഏതു് നിമിഷവും “സ്ഫോടിക്കാവുന്ന” ഒരു ആറ്റംബോംബ്പോലെ, ഒരു ഭൂതബാധപോലെ എന്നെ പിടികൂടുന്നു!

“യൂറോപ്പിനെ ഒരു ഭൂതം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു – കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഭൂതം” എന്ന തുടക്കവാചകത്തോടെ മാർക്സ്-എങ്ഗൽസന്മാർ എഴുതിക്കൂട്ടിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ അക്കാലത്തെ യൂറോപ്യൻ ജനതയെ പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ, “കേരളത്തെ ഒരു ഭൂതം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു – പിണറായിസത്തിന്റെ ഭൂതം, സ്ഫോടനങ്ങളുടെ കാരണഭൂതം” എന്നു് വിളംബരം ചെയ്തു് ഭയപ്പെടുത്തി, കാരണഭൂതത്താൻ ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന ദുർഗ്ഗന്ധം വമിക്കുന്ന കേസുകെട്ടുകളിൽ നിന്നു് കേരളജനതയുടെ ശ്രദ്ധതിരിച്ചുവിടാനാവുമോ സ്പീക്കറുടെ ഈ “Odour! Odour!” വിളി എന്നു് ഞാൻ “അതിഭയങ്കരമായി” സംശയിക്കുന്നു.

July 07 2022 10:02

ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധി പാലിക്കണമെന്നതിനാൽ, ധ്യാനനിമഗ്നതയോടെ കണ്ണടച്ചു് പാലു് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തൊണ്ടിസഹിതം കയ്യോടെ പിടികൂടിയാൽ, പൂച്ചയുടെ നിയന്ത്രണം തെറ്റും. പിടികൂടിയതു് ആജന്മശത്രുവായ ചുണ്ടെലിയാണെങ്കിൽ, പൂച്ചയുടെ അരിശം അതിനെ കൊന്നാലും തീരാത്തത്ര അതിഭയങ്കരമായിരിക്കും. പിന്നീടുള്ള പൂച്ചയുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തികച്ചും യാന്ത്രികവും അതിചടുലവുമായിരിക്കും.

ഒട്ടും താമസിയാതെ, പാൽ മോഷ്ടാവു് തന്നെ പിടികൂടിയ എലിയോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാൻ, എലിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മൊത്തം എലിമിനേഷനായുള്ള പ്രത്യേകാധികാരം തന്റെ കരിംപൂച്ചകൾക്കു് പതിച്ചുനല്കും.

ന്യായീകരണം, തെറിവിളി, പോസ്റ്ററൊട്ടിക്കൽ, അപവാദപ്രചരണം, പെണ്ണുകേസ്‌ നിർമ്മിക്കൽ, വ്യക്തിഹത്യ, മുൻതലമുറകളുടെ ശവക്കുഴി മാന്തൽ മുതലായ ഛോട്ടാ കർമ്മമേഖലകളുടെ ചുമതല ഭരമേല്പിച്ചു് കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിപ്പൂച്ചകളെ അതിവേഗം അവരവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോകളിൽ ആക്റ്റീവാകാൻ ചട്ടംകെട്ടും.

പണം കൊടുത്തോ പദവി കൊടുത്തോ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നവരെ ആ രീതിയിൽ രഹസ്യമായി സന്തോഷിപ്പിച്ചു് നിശ്ശബ്ദരാക്കാൻ, ആ വകുപ്പിൽ താൻ വാഴിച്ചിരിക്കുന്ന താപ്പാനകൾക്കു് നിർദ്ദേശം നൽകും. തട്ടിക്കളയാതെ തനിക്കു് രക്ഷയില്ലെന്നു് തോന്നുന്നവരെ, വെട്ടിയോ, കുത്തിയോ, വണ്ടികയറ്റിയോ, ബോംബിട്ടോ എന്നേക്കുമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വാടകക്കൊലയാളികൾക്കു് കൊട്ടേഷൻ നല്കും.

അങ്ങനെ, ആത്മരക്ഷക്കാവശ്യമായ മൊത്തം ഉത്തോലകങ്ങളും ആക്റ്റിവെയ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നു് ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം, പാൽ മോഷ്ടാവായ പൂച്ച തന്റെ ബ്രാൻഡ് മാർക്കായ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ചിരിയുമായി പൊതുജനസമക്ഷം ഞെളിഞ്ഞുനിന്നുകൊണ്ടു് ഇപ്രകാരം വിളംബരം ചെയ്യും: “ഞാൻ പാലു് കുടിച്ചതായി എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല.”

July 08 2022 11:50

“കണ്ടുകണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളെ

കണ്ടില്ലെന്നുവരുത്തുന്നതും ഭവാൻ

രണ്ടുനാലുദിനംകൊണ്ടൊരുത്തനെ

തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ

മാളികമുകളേറിയ മന്നന്റെ

തോളിൽ മാറാപ്പു് കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ.”

സ്റ്റേറ്റ്കാറിൽ കറങ്ങിനടന്നോന്റെ

മൂട്ടിൽ സ്കൂട്ടി തിരുകുന്നതും ഭവാൻ.

(അഥവാ ഭവാന്റെ നാവിഷം.)

(ചിത്രം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ നിന്നും)

July 08 2022 13:10

കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു് വളരാത്ത വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടാവണം സ്വപ്ന സുരേഷിനു് കാര്യങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ കാണാനും, അവയെ ഉത്തുംഗസാഹിത്യസഹജമായ ധ്വനിപ്പിക്കലുകളുടെ പേക്കൂത്തുകളൊന്നുമില്ലാതെ, കാര്യമാത്രപ്രസക്തവും സ്പഷ്ടവും വ്യക്തവുമായ ഭാഷയിൽ പറയാനും കഴിയുന്നതു്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, വ്യാജഭാഷയാൽ പൂരിതമായ ഭൂതകാലക്കുളിരുകളുടെ അതിപ്രസരം മൂലം, കമ്പിളിപ്പുതപ്പു് പുതച്ചുകൊണ്ടു് നിന്നാൽപ്പോലും, സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നതെന്തെന്നു് കേൾവിക്കാർക്കു് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു എന്നു് തോന്നുന്നില്ല.

സ്വപ്ന സുരേഷ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ഇല്ലായിരിക്കാം. അതു് തീരുമാനിക്കാനാണു് ഭാരതത്തിൽ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥകൾ ഉള്ളതു്. പക്ഷേ, കുറ്റവാളികൾക്കുമുണ്ടു് രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കുമുന്നിൽ തങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യാവകാശവും, അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും.

ജർമ്മനി പോലുള്ള പശ്ചിമ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ, കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികൾക്കു്, അവരുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം, സാമ്പത്തികമോ, സാംസ്കാരികമോ, വിദ്യാഭ്യാസപരമോ, മറ്റു് വിധത്തിലുള്ളതോ ആയ, പിന്നാക്കം നിന്നുപോയ അവരുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു്, ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുറ്റാരോപിതർക്കുവേണ്ടി വാദിക്കാൻ, സര്‍ക്കാര്‍ ഖജനാവിൽ നിന്നും പ്രതിഫലം നല്കി ഒരു വക്കീലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്താനുള്ള നിയമപരമായ ബാദ്ധ്യത സ്റ്റെയ്‌റ്റിനു് (സമൂഹത്തിനു്) ഉണ്ടു്.

നീതിയ്ക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്കു് സ്വപ്ന സുരേഷിനു് എന്റെ വിജയാശംസകൾ! ഞാൻ നന്മകൾ നേരുന്നതോ, നേരാതിരിക്കുന്നതോ സ്വപ്ന സുരേഷിനെപ്പോലൊരു വ്യക്തിയെ ഒരുവിധത്തിലും ബാധിക്കില്ല എന്നറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല വിജയാശംസകൾ നേരുന്നതു്. ഏതാനും നീചജന്മങ്ങളാൽ നികൃഷ്ടവും പ്രാകൃതവും മനുഷ്യത്വഹീനവുമായി വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യജീവിക്കു് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മറ്റേതൊരു മനുഷ്യജീവിയെയും പോലെ, ധാർമ്മികമായ ബാദ്ധ്യത എനിക്കുമുണ്ടെന്ന ബോദ്ധ്യത്താലാണു്.

July 09 2022 13:59

പരമോന്നത സംസ്ഥാനബഹുമതി ലോട്ടറി (നറുക്കെടുപ്പു്):

ഒന്നാം സമ്മാനം: “കേരള ജ്യോതി” – കറക്കിക്കുത്തി ആദ്യമെടുക്കുന്ന ഒരു ശീട്ടിനു്.

രണ്ടാം സമ്മാനം: “കേരള പ്രഭ” – കറക്കിക്കുത്തി പിന്നീടെടുക്കുന്ന രണ്ടു് ശീട്ടുകൾക്കു്.

മൂന്നാം സമ്മാനം: “കേരള ശ്രീ” – വീണ്ടാമതും കറക്കിക്കുത്തി എടുക്കുന്ന അഞ്ചു് ശീട്ടുകൾക്കു്.

അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രശംസയർഹിക്കുന്ന പു-രോഗ-മനപരമായ ഒരു കാര്യമാണു് അതെന്നു് പറയാതെ വയ്യ. ഒരു പു-രോഗ-മനസമൂഹം എന്ന നിലയിൽ, കേരളീയർ ജ്യോതികളെയും, പ്രഭകളെയും, ശ്രീകളെയും, (സ്വപ്ന സുരേഷ് പോലുള്ള) സ്ത്രീകളെയും അവരർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം നല്കി അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്; (പി.റ്റി. ഉഷയെ സഖാവു് എളമരം കരിം എന്നപോലെ) ബഹുമാനപുരസ്സരം ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു് തോന്നുന്നില്ല.

പക്കേങ്കി, ഒന്നാം സമ്മാനത്തിനു് “കേരള ജ്യോതി” എന്നതിനേക്കാൾ, “പ്രകാശം പരത്തുന്നവൻ” എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, “കേരള ശുംഭൻ” എന്നോ, “ഇന്നീ (പാർട്ടി) ലോകം മുഴുവൻ ശോഭിച്ചീടും കാരണഭൂതൻ” എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, “കേരള ഭൂതത്താൻ” എന്നോ മറ്റോ നാമകരണം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നില്ലേ കുറച്ചുകൂടി വിപ്ലവകരവും നവോത്ഥാനപരവും എന്നൊരു തംശ്യം അടിയൻ ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന തമ്പ്രാനോടു് ഉണർത്തിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

“ഓരോ ഫയലും ഓരോ ജീവിതമാണു്” എന്നു് മൂത്തമ്പ്രാൻ കട്ടായമായി കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലാണു്, ഈ തംശ്യം “for further action” തമ്പ്രാന്റെ ആപ്പീസിലേക്കു് ഒരു ഫയലായി “forward” ചെയ്യാൻ അടിയൻ ധൈര്യപ്പെട്ടതു്. നന്ദി, നമസ്കാരം.

ക്ഷമാപണത്തോടെ,

Most respectfully yours,

ആജീവനാന്തം അങ്ങത്തയുടെ വിനീതനായ അടിയാളൻ

(വിരലടയാളം)

July 10 2022 13:47

മല്ലുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം:

പിണുത്തമ്പ്രാൻ കടമെടുത്തുകടമെടുത്തു് കേരളം ശ്രീലങ്കയെപ്പോലെ ആയാൽ എന്തു് ചെയ്യും?

മറുപടി:

എന്തു് ചെയ്യാൻ? സാമാന്യത്തിലധികം വൈകിയാണു് വിവേകം ഉദിച്ചതെങ്കിലും, ആത്മാഭിമാനത്തിനു് ഒട്ടും കുറവില്ലാത്തവരായ ശ്രീലങ്കൻ ജനതയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, സുബോധമുള്ളവരിൽ മനംപിരട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുംവിധം ഭക്തശിരോമണികളും, സിൽമാനടന്മാരെയും നടികളെയുംവരെ ആരാധിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ബൌദ്ധിക ലെവലിലേക്കു് അധഃപതിച്ച വീരാരാധകരുമായ “No. 1” മല്ലുക്കൾ, “ആരോടു് പറയാൻ? ആരു് കേൾക്കാൻ?” എന്നു് ഹൃദയഭേദകമായി നെഞ്ചത്തടിച്ചു് “രോധിക്കുകയും”, “അളമുട്ടിയിട്ടും തിരിച്ചുകടിക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്തവിധം, രാഷ്ട്രീയവും മതങ്ങളും സംയുക്തമായി വ്യഭിചരിച്ചു്, തെരുവുവേശ്യസമാനമാക്കിയ അടിയങ്ങളെ ഇരട്ടച്ചങ്കനും കാരണഭൂതനുമായ പിണുത്തമ്പ്രാന്റെ സരിത-സ്വപ്ന-സ്വർണ്ണഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുത്തി സഹായിക്കണമേ, തൈവമേ” എന്നു്, സർവ്വശക്തരും, സർവ്വജ്ഞാനികളും, സർവ്വവ്യാപികളും, ഭൂമിയിലെ ഭക്തകളായ ച്യാച്ചിമാർക്കും, ഭക്തന്മാരായ സേട്ടന്മാർക്കും ദാഹശമനിയായ തന്റെ “സെൽഫ് മെയ്ഡ് സർവ്വത്ത്” പുരോഹിതന്മാരാൽ എക്സ്ട്രാ പവിത്രീകരിച്ചു് വിറ്റു് കോടീശ്വരന്മാരായി സ്വർലോകത്തിലെ തീന്മേശകളിൽ, ആദാമിന്റെ രണ്ടാം പുത്രനും ആട്ടിടയനുമായിരുന്ന ഹാബെൽ, തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞൂലുകളുടെ മേദസ്സിൽ നിന്നും അർപ്പിച്ച വഴിപാടുപോലെ സ്വാദിഷ്ടമായ പൊരിച്ച ഇറച്ചി ഭോജിച്ചും (ശ്രദ്ധിക്കുക: അറേബ്യൻ ദൈവങ്ങൾ നോൺ-വെജിറ്റേറിയൻസാണു്!), മദ്യപ്പുഴയിൽനിന്നും ഷാംപെയ്ൻ നുണഞ്ഞും, ഹൂക്കാ വലിച്ചും, ഹൂറികളെയും കുണ്ടന്മാരെയും തൊട്ടുതലോടിയും സുഖവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുമായ അവരവരുടെ തൈവങ്ങളോടു്, അട്ടപ്പാടിയിലെ കേളുവും കോരനും, “മഴവന്ന നാളിൽ തന്റെ കുടികിടപ്പു് മാടത്തിന്റെ മുറ്റത്തു് വാഴനട്ട” മലയപ്പുലയനും അവരുടെ ഭാര്യമാരായ “കോതകളും മൂതേവികളും, മക്കളായ കരുമാടിക്കുട്ടന്മാരുമെല്ലാം” കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തമ്പ്രാക്കളുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ അവലും മലരും ഞാലിപ്പൂവൻ വാഴക്കുലയും കാഴ്ചവച്ചു് സാഷ്ടാംഗനമസ്കാരം ചെയ്യുന്നതുപോലെ, കേണുവീണും താണുവീണും, വേണ്ടിവന്നാൽ മുട്ടിലിഴഞ്ഞും ഉരുണ്ടുമറിഞ്ഞും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും, അത്രതന്നെ!

July 11 2022 10:30

മറ്റു് മനുഷ്യരോടു് ഒരുപാടു് സത്യവും ധർമ്മവും നീതിയും ന്യായവും ശുദ്ധിയും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന “പിപ്പിടി-പരിശുദ്ധരെ” സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പേപ്പട്ടികളെപ്പോലെ അകറ്റിനിർത്തിയാൽ, പിന്നീടു് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ദുർഗ്രാഹ്യതകളെപ്പറ്റി കണ്ടമാനം ഫിലോസഫിക്കാതിരിക്കാം.

July 11 2022 11:09

തൂണിലും തുരുമ്പിലും വാഴുന്ന ദൈവങ്ങളെ വരെ സ്വന്തം മജ്ജയിലേക്കും മാംസത്തിലേക്കും ആവാഹിച്ചു് സ്വപ്നാടനം ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയരുടെ തലകളെപ്പോലും, തീർത്തും നാസ്തികവും, തികച്ചും ഭൗതികവും, പക്കാ മതവിരുദ്ധവുമായ മാർക്സിയൻ ഐഡിയോളജിയെ ചുമക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ, ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത ഐഡിയോളജികൾക്കു് അജ്ഞരായ മനുഷ്യരെ എത്രമാത്രം വിഡ്ഢികളാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ടു്.

July 12 2022 11:59

പിണറായിഭരണത്തിലെ കേരളം “ലോകോത്തരമാണു്” എന്നു് പാണപ്പാട്ടു് പാടണമെന്ന അതിയായ മോഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, അപ്പോഴാണു്, “ലോകം” എന്തെന്നു് അറിയാതെ ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരം താങ്ങുന്ന പല്ലിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്ന സത്യം ഹൃദയവേദനയോടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതു്. അതുകൊണ്ടു്, പാണപ്പാട്ടു് പാടണമെന്ന എന്റെ ആശയെ ശവമടക്കു് നടത്തുകയല്ലാതെ എനിക്കു് നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നിരിക്കിലും, ഒരു ആശയടക്കിയാൽ ഒരു പാപം ദൈവസന്നിധിയിൽ മോചിക്കപ്പെടുമെന്നു് പള്ളീലച്ചൻ സൺഡേ സ്കൂളിൽ എന്നെ പഠിപ്പിട്ടുള്ളതിനാൽ, ആ ശവമടക്കിലും, ഉയിർത്തെഴുന്നേൽല്പിന്റെ നേരിയ ഒരു മെഴുകുതിരിവെളിച്ചം വഴികാട്ടിയായി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പള്ളീലച്ചൻ ആരാ മോൻ!?

വല്ല പീറപ്പാപത്തിൽ നിന്നുമല്ലാതെ, ഞാൻ ഒപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അന്തസ്സുള്ള ഏതെങ്കിലും പാപത്തിൽ നിന്നും ദൈവം തമ്പ്രാൻ എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പരനാറികളും നികൃഷ്ടജീവികളുമായ നുമ്മ മനുഷ്യർക്കു് propose ചെയ്യാനല്ലേ പറ്റൂ; dispose ചെയ്യുന്നതു് എപ്പോഴും സർവ്വശക്തനും, സർവ്വവ്യാപിയുമായ പുള്ളിക്കാരനാണല്ലോ! “Man proposes, God disposes” എന്നല്ലേ ജ്ഞാനിയായ ഇടിവിദദ്ധൻ ബോക്സർ മമ്മാലിയാണേലും പറഞ്ഞതു്! തന്മൂലം, സർവ്വജ്ഞാനിയായ ദൈവം തമ്പ്രാൻ തന്റെ അന്ത്യവിധി പറയുന്ന ഒടുക്കത്തെ ദിനം വരെ കാത്തിരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴി തത്കാലം എനിക്കില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന കാത്തിരുപ്പു് എന്ന ദുഃഖസത്യം ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണു് ഈ പോസ്റ്റിനാധാരം.

ദുഃഖസത്യങ്ങളും ഹൃദയവ്യഥകളും ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ സമാനഹൃദയരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതു് ഹൃദയത്തിനു് നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചില്ലറയല്ല.

July 12 2022 13:51

“വിജിലൻസ് ഇനി കൂട്ടിലടച്ച തത്തയാവില്ല.”-മേധാവി

കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടി കടിയ്ക്കില്ല എന്നൊരു നാടൻ ചൊല്ലുണ്ടു്. പക്ഷേ, നമ്മൾ ആരെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുതല്ലോ. ഏതായാലും, മേധാവിസാബ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രത്യേകാതിഥിയായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെക്കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചാൽ, തത്തയുടെ “കൂടുവിട്ടു് കൂടുമാറൽ” ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമാക്കാം.

July 13 2022 13:02

സായുധവിപ്ലവകാരിയും, ഒടുക്കത്തെ പിണറായിസ്റ്റുമായ മരുമകൻ സഖാവു് റിയാസ്, “ഇടതുകക്ഷ” കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായാലേ, കാൾ മാർക്സാചാര്യൻ ഹേലേനെ ഡീമൂത്തുമായുള്ള (Helene Demuth) എക്സ്ട്രമാരിറ്റൽ ഇന്റിമേറ്റ് കൊളാബറേഷനിൽ, വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായും ഭൗതികവാദപരമായും വിഭാവനം ചെയ്ത സർവ്വലോക തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ സായുധവിപ്ലവത്തിന്റെ അന്തിമവിപ്ലവമായ അമ്മവിപ്ലവം കേരളത്തിൽ സംജാതമാകൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട.

സാക്ഷാൽ മാർക്സിയൻ സായുധ-ബീപ്-പ്ലവത്തിന്റെ അമ്മബീപ്-പ്ലവവും, അമ്മായിഅമ്മബീപ്-പ്ലവവുമായി, ഒപ്പനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആ മഹാ ബീപ്-പ്ലവം അറ്റമില്ലാത്ത ലോകചരിത്രത്തിൽ അതിന്റേതായ അത്യുന്നതസ്ഥാനം ലോകാവസാനത്തോളം – “ഇൻശാ അല്ലാഹ്” – സമാനതകളില്ലാത്ത മഹത്വത്തോടെ അഭിമാനപൂർവ്വം അലങ്കരിക്കും!

ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്! അല്ലാഹു അക്ബർ!!

July 13 2022 15:03

“മടിയിൽ കനമില്ലാത്തവൻ വഴിയിൽ പേടിക്കേണ്ട.” പിണറായി വിജയൻ

മടിയിലെ കനത്തിന്റെ നല്ലൊരംശം, വഴിയിൽ ചെക്കിങ് ഏമാന്മാരാകേണ്ട “പ്രതിപക്ഷികളുടെ” പാതാളസമാനമായ പോക്കറ്റുകളിലേക്കു് കൃത്യസമയത്തു് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഒരു മാഫിയാ ബോസ്സിന്റെ, തന്നെ അവർ പിടികൂടില്ല എന്ന അനുഭവാധിഷ്ഠിത ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം!!

July 14 2022 10:44

“ബ്രഹ്മാവു് വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ”, “പിതാവു് പുത്രൻ പരിശുദ്ധറൂഹാ”, “veni, vidi, vici” മുതലായ ത്രിത്വങ്ങളുടെ ആരാധകനായിരുന്ന ഒരു ആദ്ധ്യാത്മികനും, 120° ഫെയ്സ് ഡിഫറൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ത്രീ-ഫെയ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവ്വർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവുമെന്ന നിലയിൽ, പരസ്പരം 120° ആങ്ഗ്യുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ത്രിദിശകളിലേക്കു് ദൃഷ്ടികളയച്ചു് രാജകീയമായി കുത്തിയിരിക്കുന്ന മൂന്നു് സിംഹങ്ങൾ തന്റെ സ്തംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു് അശോകചക്രവർത്തി കർശനമായി നിഷ്കർഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നു് ചെമ്പോലവിദദ്ധരും പുരാവസ്തുഗവേഷകരുമായ ചരിത്രകാരന്മാർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ കൺസെർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സിമെട്രിയെപ്പറ്റി ഗഹനമായ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അ-ശോകചക്രവർത്തി! തന്മൂലം, “സ്പൊണ്ടേനിയസ് സിമെട്രി ബ്രേക്കിങ്ങിനു്” കാരണഭൂതമാകുന്ന കരകൌശലപ്പണികൾ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു്, പിണറായിയുടെ മഞ്ഞക്കുറ്റികളും, റിയാസിന്റെ റോഡുകളും പാലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും പോലുള്ള, കമ്മീഷൻ ശില്പവിദ്യയുടെ ഉദാത്തമാതൃകകളായ ആർക്കിടെക്ച്ചറുകൾ എക്സ്ക്കവേഷനിലൂടെ കണ്ടെടുക്കാൻ എന്നെങ്കിലും തങ്ങൾക്കാവുമെന്നു് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ വ്യാമോഹിക്കാത്തതു്.

അശോകസ്തംഭത്തിൽ നാലല്ല, മൂന്നു് സിംഹങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളു എന്നു് അവയുടെ ഇരിപ്പും നോട്ടവും കൂർമ്മബുദ്ധിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആർക്കും കാണാൻ കഴിയും. എം. എ. ബേബി സഖാവിനു് അതു് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതു്, പ്രമുഖനായ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റും താത്വികാചാര്യനുമെന്ന നിലയിൽ, കൂർമ്മത്തിന്റെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണു് അദ്ദേഹമെന്നതിനാലാണു്. അതല്ലാത്തവരിൽ അധികപങ്കും പേറുന്നതു് വരാഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി ആയതിനാൽ, മൂന്നിൽ കുറവോ, മൂന്നിൽ കൂടുതലോ എണ്ണം സിംഹങ്ങളെ സ്തംഭത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാമെങ്കിലും, ഒരിക്കലും മൂന്നു് സിംഹങ്ങളെ അവർക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. അത്തരം വരാഹബുദ്ധികളിൽ ചിലർ അശോകസ്തംഭത്തിൽ നാല്പതു് സിംഹങ്ങളെവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണത്രെ!

“പലജനം പൊതുവിധം!!”

July 14 2022 12:15

എലിക്കെണിക്കുള്ളിൽ കാമാതുരനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കത്തനാരോടു് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരുന്നു് വാതുറന്നു് വിശദമായി ഒന്നു് കുമ്പസാരിച്ചാൽ, അതുവരെ ചെയ്ത പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാമെന്ന ബോദ്ധ്യമാണു്, ഇന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രനെയും പേടിക്കാതെ നുണപറയാൻ സഭയുടെ പെണ്ണാടുകൾ നിയമസഭയിൽ കാണിക്കുന്ന “മൂച്ചിനു്” ആധാരം.

മനഃസാക്ഷിക്കുത്തില്ലാതെ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് പുതുക്കലാണു് ഓരോ കുമ്പസാരവും.

July 14 2022 16:12

“ട്രൂ കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ലാതെ പോയതാണു് കേരളത്തിനു് പറ്റിയ അമളി.” – ദ ട്രൂ മല്ലു കമ്മി.

July 14 2022 17:02

കെ. വി. തോമസിന്റെ ശാപമാണു് പ്രസാദത്തിനു് കൈനീട്ടേണ്ടുന്ന ദയനീയാവസ്ഥയിലേക്കു് നാസ്തികനായ ഭൂതം പിണറായിയെ എത്തിച്ചതു്.

കളങ്കമറ്റ തിരുതസ്നേഹികൾ മനസ്സുനൊന്തു് ശപിച്ചിട്ടുള്ള ആരും അനുഭവിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല.

July 15 2022 11:15

എം. എം. മണിയെ നിയമസഭയിൽ എത്തിച്ച ജനവിഭാഗം കേൾക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലും ഭാഷയിലും അയാൾ സംസാരിക്കുന്നു. അയാളെ സംബന്ധിച്ചു് അവ ഒരിക്കലും തെറ്റുകളല്ല, പ്രത്യുത, പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റും അന്തസ്സുറ്റതുമായ അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശരികളാണു്!

July 15 2022 11:19

ഫെയ്സ്ബുക്ക് ജീവികൾ മലയാളഭാഷ നന്നായി എഴുതുന്നവരെ മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യാവൂ!! എന്നാലേ, അവർക്കു് സ്വയം “ചിന്ദിച്ച് ഒരു അഭിപായരൂപീകരണം” നടത്താൻ കഴിയൂ.

ഇതു് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണു് (എന്നു് തോന്നുന്നു).

July 15 2022 12:07

വെടിപൊട്ടൽ കേട്ടവരുണ്ടു്, “വലിയതോതിൽ ചെറിയതായി” അനങ്ങിയവരുണ്ടു്, വെടിമരുന്നിന്റെ വാസന കിട്ടിയവരുമുണ്ടു്. പക്കേങ്കി, വെടിക്കെട്ടു് പൊട്ടിച്ചവരെ കണ്ടവർ മാത്രമില്ല! രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്ര-ഏറുപടക്കം എറിഞ്ഞു് പൊട്ടിച്ചാൽ സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയനേട്ടങ്ങൾ!!

July 16 2022 12:56

പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ, മതങ്ങൾ, ദൈവങ്ങൾ മുതലായ, സാമാന്യബുദ്ധിയിൽ, മനുഷ്യജീവിതവുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമുണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതും, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ മസ്തിഷ്കഭൂതങ്ങളെപ്പറ്റി, കാര്യമെന്തെന്നറിയാതെ കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി, അരമനകളിലും, “ക്ലിഫ് ഹൌസുകളിലും” സുഖസമൃദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും, തൊലിക്കട്ടിയിൽ കാണ്ടാമൃഗങ്ങളെയും ആമകളെയും തോല്പിക്കുന്നവരും, ഊളത്തരത്തിൽ, മണികളിൽ മണികൾകെട്ടിക്കിലുക്കി വെളിവുകെട്ടു് വഴിനീളെ മണിപ്രവാളം വിളമ്പുന്നവരുമായ കുറെ ഉജ്ജ്വലമഹനീയ നേതാക്കളും, ഇരട്ടച്ചങ്കും പരട്ടമോന്തയും കുനട്ടുചിന്തകളും ഇരുട്ടുവീക്ഷണങ്ങളുമായി ഉലകം ചുറ്റുന്ന ആവക “മനുഷ്യദൈവ-വാലിബരുടെ” പിന്നാലെ, കലാ-സാഹിത്യ-സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ-മതപര റാലികളും, മഹാമഹങ്ങളും, വലിയ പെരുന്നാളുകളും, ചെറിയ പെരുന്നാളുകളും വികാരഭരിതമായ ഭാഷയിൽ അനൌൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടു്, കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ കേ-രളത്തിലെ “കേ-റിയാസ്” റോഡുകളിലൂടെ, “ലാംബർഗിനി ലക്ഷ്വറി സ്പോർട്ട്സ്” കാറുകളെയും, സിൽവർലൈൻ ട്രെയിനുകളെയും പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഹൈസ്പീഡിൽ ചീറിപ്പായുന്ന, ഉച്ചഭാഷിണി എന്ന “കോളാമ്പി” സുരക്ഷിതമായി മുതുകിൽ ഫിറ്റുചെയ്ത ജീപ്പുകൾക്കു് പുറകെ, വർണ്ണക്കടലാസിൽ അച്ചടിച്ച നോട്ടീസുകളിൽ നിന്നും പരമാവധി എണ്ണം കരസ്ഥമാക്കാൻ ആർപ്പിട്ടോടുന്ന ഗ്രാമീണബാലന്മാരെപ്പോലെ, ഇങ്കിലാ സിന്താവായും, ആമീനും ഈമീനും മറ്റേ മീനും, കീജേയും, ലാൽ സലാമും വിളിച്ചു്, ഭദ്രാസനത്തിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ ചൂടും, തിരുനെറ്റിയിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ തഴമ്പുമായി മരണഓട്ടം ഓടി, തനിക്കു് ആകെയുള്ള ഒരേയൊരു ജീവിതം പാഴാക്കുന്നതിൽ സായുജ്യം അനുഭവിക്കുന്നവരായ കുറെ “ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻസും”!

അതാണു് കലാ-സാഹിത്യ-ശാസ്ത്രീയ-സാംസ്കാരിക-വിദ്യാഭ്യാസ കേരളം, “സാമൂഹികസേവനം” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ, “നോക്കുകൂലി” വാങ്ങി വയറ്റിൽപ്പിഴപ്പു് ഒപ്പിക്കാൻ “കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിക്കായി” കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിവിധയിനം സംഘടനകളിലെയും, വ്യത്യസ്തയിനം സംഘങ്ങളിലെയും ഉഗ്രൻ “ബുദ്ധിജീവികൾ” വഴി, ദശാബ്ദങ്ങളിലൂടെ, വൈജ്ഞാനികമായി വളർത്തിയെടുത്ത, വിദ്യാഭ്യാസപരവും, മതപരവും, രാഷ്ട്രീയവും, സാംസ്കാരികവുമായ ബൌദ്ധികതയുടെയും, ക്രിട്ടിക്കലായ ചിന്താശേഷിയുടെയും ആകെത്തുക.

പറയുന്നതെന്തെന്നു് പറയുന്നവർക്കോ, കേൾക്കുന്നതെന്തെന്നു് കേൾക്കുന്നവർക്കോ യാതൊരുവിധ ധാരണയുമില്ലാതെ, “പ്രബുദ്ധർ” എന്നവകാശപ്പെടുന്ന കേരളജനത ആടിത്തിമിർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ചെത്തുനാടകങ്ങൾ, മത്തുനാടകങ്ങൾ, വെട്ടുനാടകങ്ങൾ, കുത്തുനാടകങ്ങൾ, ചവിട്ടുനാടകങ്ങൾ, മറിയാമ്മനാടകങ്ങൾ, പൊറാട്ടുനാടകങ്ങൾ!!

July 16 2022 14:19

“ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ വായിൽനിന്നും വരാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകളാണു് എം. എം. മണിയുടെ വായിൽനിന്നും വന്നതു്.” – മല്ലു മീഡിയ.

എന്നാൽ, മറ്റാരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു രഹസ്യം പറയാം: ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ വായിൽനിന്നും അത്തരം വാക്കുകൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടണം, വളരെ സൂക്ഷിക്കണം!!

July 17 2022 12:36

“ഫ്യൂറർ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന അതിഘോരമായ തേജസ്സു്, അവന്റെ അചഞ്ചലമായ ആത്മവിശ്വാസം, കാര്യങ്ങളുടെ ദീർഘദൃഷ്ടിയോടെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ മുതലായവയെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നതു്, ഫ്യൂററുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, (കേവലം കുട്ടിപ്പിശാശുക്കളായ) നമ്മൾ ആകെമൊത്തവും നിസ്സാരരായ വെറും പുഴുക്കൾ മാത്രമാണെന്നാണു്. ഫ്യൂററെക്കാൾ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നു് കരുതുന്നവൻ കഴുതയാണു്.”

(വീഡിയോയിൽ 11:32 മുതൽ 11:47 വരെ)

ഇതു് വായിക്കുമ്പോൾ, ഇരട്ടച്ചങ്കനും കാരണഭൂതവുമായ ഫ്യൂറർ പിണറായിയെപ്പറ്റി ചിറ്റപ്പൻ ഇ. പി. ജയരാജൻ പാണപ്പാട്ടു് മാതൃകയിൽ പാടിയ ഒരു വാഴ്ത്തുപാട്ടാണെന്നു് ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയേക്കാം. അതിനവരെ കുറ്റം പറയുന്നതു് ശരിയല്ല. മനുഷ്യർ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റായിരിക്കണമെന്നു് മണിയനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ!

പക്ഷേ, അതുമായി നല്ല സാദൃശ്യം തോന്നുമെങ്കിലും, ഇതു് ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മഹത്യക്കു് ശേഷം, 1945 മെയ് 2 മുതൽ മെയ് 23 വരെ നാത്സി ഗവണ്മെന്റിന്റെ തലവനായിരുന്ന കാൾ ഡ്യോണിറ്റ്സ് (Karl Dönitz), ഹിറ്റ്ലർ എന്ന തന്റെ ആരാധനാവിഗ്രഹത്തെ പൂജിക്കാനായി പാടിയ പുകഴ്ത്തുപാട്ടാണു്. കാൾ ഡ്യോണിറ്റ്സിന്റെ ഭരണസമയത്താണു് (1945 മെയ് 8-നു്) ജർമ്മനി നിരുപാധികം സഖ്യകക്ഷികൾക്കു് കീഴടങ്ങിയതു്.

മെയ് ഒന്നിനു് ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞെങ്കിലും, അതൊരു ആത്മഹത്യ ആയിരുന്നില്ല വീര ചരമമായിരുന്നു എന്നു് വരുത്താനായി റേഡിയോയിലൂടെ ഡ്യോണിറ്റ്സ് ഇപ്രകാരം വിളംബരം ചെയ്യുന്നു: “ജർമ്മൻ പുരുഷന്മാരേ! സ്ത്രീകളേ! ജർമ്മൻ “വേർമാഹ്റ്റ്” സൈനികരേ! നമ്മുടെ ഫ്യൂറർ, ആഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ (യുദ്ധത്തിൽ) വീണു. തീവ്രമായ ദുഃഖത്തോടെയും ഭയഭക്തിയോടെയും ജർമ്മൻ ജനത കുമ്പിട്ടു് വണങ്ങുന്നു! തന്റെ പിൻഗാമിയായി ഫ്യൂറർ എന്നെയാണു് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതു്.” (വീഡിയോയിൽ 15:34 മുതൽ 16:00 വരെ)

മെയ് ഒന്നിനു് നടന്ന ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മഹത്യ അറിഞ്ഞതോടെ, തിരിച്ചുപിടിക്കാനാവാത്തവിധം യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി തോറ്റു എന്നുറപ്പായിട്ടും, ഹിറ്റ്ലർ വിധേയത്വവും, നാത്സി ഫണാറ്റിസവും മൂലം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാൾ ഡ്യോണിറ്റ്സ്, അന്തർവാഹിനി സൈനികരായ 30000-ത്തിലേറെ ജർമ്മൻ യുവാക്കളെയും, അതുവഴി, സഖ്യകക്ഷി നാവികസേനയിലെ 70000-ത്തോളം യുവാക്കളെയും ബോധപൂർവ്വം കുരുതിക്കളത്തിലേക്കയച്ചു് കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യിക്കുന്നു!

“കാൾ ഡ്യോണിറ്റ്സ് – മനുഷ്യരക്ഷകനോ യുദ്ധക്കുറ്റവാളിയോ?” എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ നിന്നു്, മല്ലു കഥാപ്രാസംഗികർ പാടുന്നതുപോലെ, “വീറോടെ ചീന്തിപ്പറിച്ചു്” സ്വതന്ത്രമായി പരിഭാഷിച്ചതാണു്, ഫ്യൂറർ ഹിറ്റ്ലറെ ഐഡലൈസ് ചെയ്യാനായി, “ഹിറ്റ്ലർ കുണ്ടൻ” എന്നു് സാമാന്യജനം പരിഹസിച്ചിരുന്ന “ഗ്രാൻഡ് അഡ്മിറൽ” കാൾ ഡ്യോണിറ്റ്സ് പാടിയ ഈ പാണപ്പാട്ടു്.

18 മിനിട്ടോളമുള്ള ആ ജർമ്മൻ ഡോക്യുമെന്ററി കാണണമെന്നുള്ളവക്കായി അതിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

July 18 2022 07:17

ജേർണലിസ്റ്റ്: “കൺവീനർ സാവേ, പേപ്പട്ടിയുടേതുപോലെ വിഷമൊലിപ്പിക്കുന്ന മണിയാദി സാക്കളുടെ ജനപ്രിയനാക്കുകളെ തത്ക്ഷണം മുറിച്ചുമാറ്റാൻ പാർട്ടിക്കോടതിയുടെ ഡബിൾ ബഞ്ച് വിധിക്കുമോ?

കൺവീനർ സാവു്: സഖാവു് ലക്ഷ്മണൻ തന്റെ യച്ചൂരി, സോറി, വാളൂരി ശൂർപ്പണഖയുടെ ചെവിയും മുലയും മൂക്കുമോ, അതോ നാക്കോ ഛേദിച്ചതു്? ഫെൻസിങ്, ബോക്സിങ്, ഡാൻസിങ്, റീഡിങ്, ടെൻസിങ് മുതലായ വൈജ്ഞാനികമേഖലകളിൽ അശേഷം കാര്യവിവരമില്ലല്ലേ?

എ.കെ.ജി. സെന്ററിൽ പാർട്ടി ദയവായി തനിക്കു് അനുവദിച്ചുനൽകിയ ലക്ഷ്വറി കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ രാത്രി പതിനൊന്നരമണിക്കു്, “താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും, തൻ താമരമെത്തയിലുരുണ്ടും, മയക്കംവരാതെ മാനത്തു് കിടക്കുന്ന മധുമാസ സുന്ദര ചന്ദ്രലേഖയെപ്പോലെ” നിദ്രാവിഹീനയായി കിടക്കുമ്പോഴും, “ഈശ്വര ചിന്തയിതൊന്നേ മനുജനു് ശാശ്വതമീയുലകിൽ” എന്ന ബോദ്ധ്യത്തിൽ, ഈശ്വരന്റെയും, വെള്ളെഴുത്തു് കണ്ണടയുടെയും സഹായത്താൽ, തുഞ്ചത്തു് എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു് പാരായണം ചെയ്തു് ലോകകാര്യങ്ങളിൽ വിവരമുണ്ടാക്കുന്ന ശ്രീമതി ടീച്ചറെ മാതൃകയാക്കി നാലക്ഷരം വായിച്ചുപഠിച്ചു് പ്രബുദ്ധരാകുന്നതിനു് പകരം മൈക്കും ക്യാമറയുമായി ഇറങ്ങിക്കോളും വേണ്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു് മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ!

ഏതു് നാട്ടുംപ്രത്തുനിന്നും വരുന്നെടാ ഇവനൊക്കെ?

July 18 2022 10:14

ഇ. പി. ജയരാജൻ സാവു് കൊതികുത്തി: “നടന്നുപോകേണ്ടിവന്നാലും ഇനി ഇൻഡിഗോയിൽ കയറില്ല!”

ആ ജയ്ക്കിനോടു് ഒരു വാക്കു് പറഞ്ഞാൽ, “ഇൻഡിഗോ” മൊത്തം വെളയ്ക്കുവാങ്ങി “ഇപിഗോ” എന്നു് പേരുമിട്ടു് മുറ്റത്തെത്തിക്കുമെന്നിരിക്കെ, നടന്നുപോകേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇപ്പോൾ ചിറ്റപ്പനില്ല!

July 19 2022 08:29

“ഇൻഡിഗോ ഒരു വൃത്തികെട്ട കമ്പനിയാണെന്നു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.” – ഇ. പി. ജയരാജൻ

വൃത്തികെട്ടതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരെന്റെ ചിറ്റപ്പോ, വെടിമരുന്നിന്റെ മണംപോലത്തെ ഭയങ്കര വാസനയുമുണ്ടു്! പറഞ്ഞിട്ടു് കാര്യമില്ല. കുളിയും ജപവുമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്റപ്പോ എന്താ ഒരു നാറ്റം!!

July 19 2022 10:01

തൊലിയുടെ നിറം കറുപ്പായതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതു് അതിൽത്തന്നെ തെറ്റാണെന്നും, നിരുപാധികം അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുമുള്ള ഒരഭിപ്രായം ഇടതു് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിനില്ല.

പക്ഷേ, അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവർ മാക്രിസ്റ്റുകളും, അധിക്ഷേപിച്ചവർ അമാക്രിസ്റ്റുകളുമായാൽ, വർണ്ണവിവേചനത്തിനും, വർഗ്ഗവിവേചനത്തിനും, ജാതിവിവേചനത്തിനുമെല്ലാം എതിരായുള്ള ഉഗ്രൻ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി അടിമക്കണ്ണുകൾ മുതലക്കണ്ണിരൊഴുക്കി കഴുതപ്പുലികളെപ്പോലെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി ചാടിവീഴും. നിന്ദക്കെതിരെയുള്ള ധാർമ്മികരോഷം പക്ഷപാതയുക്തമായിരിക്കണം എന്ന നിലപാടുകാരാണു് ഇടതുകേരളത്തിലെ സാംസ്കാരികനായകർ!

കറുത്തവർ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും, പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, ബലാൽസംഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും, കൊന്നു് കെട്ടിത്തൂക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താലും, പീഡിതർ മാക്രിസ്റ്റുകൾ അല്ലാത്തിടത്തോളം, പീഡകർ – അവർ കറുത്തവരോ വെളുത്തവരോ ആകട്ടെ – മാക്രിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ, അതേ സാംസ്കാരികനായകർ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നതു്, പീഡിതരുടെ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധതയും, വേശ്യാവൃത്തിയടക്കമുള്ള സദാചാരവിരുദ്ധതയുമെല്ലാം തുറന്നുകാട്ടി അവരെ സമൂഹമദ്ധ്യേ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി, പീഡകരെ വെള്ളപൂശി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഭ്രാന്തൻ വ്യഗ്രതയോടെയായിരിക്കും.

പാമ്പുകളെ തോല്പിക്കുംവിധം പിളർന്ന നാവോടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കപടജീവികൾക്കു് സമൂഹത്തിൽ സമാരാദ്ധ്യരായി വാഴാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ അപൂർവ്വ ഇടങ്ങളിലൊന്നാണു് ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക പ്രബുദ്ധകേരളം!

July 19 2022 11:07

സിവിലോ ക്രിമിനലോ ആയ ഒരു കേസ് തന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു് വന്നാൽ, വാദിപക്ഷ-, പ്രതിപക്ഷ വക്കീലുകളുടെ വാദമുഖങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചു്, കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം വിധി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ബാദ്ധ്യത ഏതൊരു ജഡ്ജിക്കുമുണ്ടു്.

പക്ഷേ, പ്രതി ഒരു കംണിഷ്ടാണെന്നു് തുടക്കത്തിലേതന്നെ സംശയരഹിതമായി തെളിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല: കക്ഷി മൌലികമായിത്തന്നെ ഒരു കുറ്റവാളിയാണെന്നു് പ്രഖ്യാപിച്ചു് കാരാഗൃഹത്തിലേക്കു് അയച്ചേക്കുക!!

July 20 2022 09:47

മരത്തിൽ നിന്നും വീണപ്പോൾ വാലിൽ തറച്ച മുള്ളെടുക്കാനായി അമേരിക്കയിൽ ഓപ്പറേഷനു് പോയ ഒരു കുരങ്ങന്റെ കഥ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ, “വാലു മുറിഞ്ഞ കുരങ്ങൻ” എന്നാൽ എന്താണു് സംഭവം എന്നു് ഗൂഗിൾ മാഷോടു് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരും.

ഡോക്ടറുടെ കൈപ്പിഴ മൂലം വാലു് മുറിഞ്ഞുപോയ കുരങ്ങൻ വാലിനു് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന നിലയിൽ സർജന്റെ കത്തി പിടിച്ചുവാങ്ങി. കുരങ്ങന്റെ തുടർയാത്ര സംഭവബഹുലമായിരുന്നു. സഹായസന്നദ്ധതമൂലം തനിക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളെയും, ലഭിച്ച നഷ്ടപരിഹാരങ്ങളെയും പറ്റി, ഒടുക്കം കിട്ടിയ കോമ്പൻസേഷനായ ചെണ്ടയിൽ കൊട്ടി പാട്ടുപാടി കുരങ്ങൻ തന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നതാണു് കഥ.

“വാലുപോയി കത്തി കിട്ടി ഡുംഡും, കത്തിപോയി മാങ്ങ കിട്ടി ഡുംഡും, മാങ്ങപോയി പെണ്ണുകിട്ടി ഡുംഡും, പെണ്ണുപോയി എണ്ണ കിട്ടി ഡുംഡും, എണ്ണപോയി ദോശ കിട്ടി ഡുംഡും, ദോശപോയി ചെണ്ട കിട്ടി ഡുംഡും ഡുംഡും.”

അഭിനവകുരങ്ങന്റെ കഥയിൽ ആ ചെണ്ടകൊട്ടിപ്പാട്ടു് അല്പം മോഡിഫൈ ചെയ്തു് വിപ്ലവകരമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്:

സ്വപ്ന വന്നു ഭൂതം മുള്ളി ഡുംഡും

ഭൂതം മുള്ളി സരിത വന്നു ഡുംഡും

സരിത പോയി സരിത്ത് വന്നു ഡുംഡും

സരിത്ത് പോയി ജോർജ്ജ് വന്നു ഡുംഡും

ജോർജ്ജ് പോയി രാഹുൽ വന്നു ഡുംഡും

രാഹുൽ പോയി ഉഷ വന്നു ഡുംഡും

ഉഷ പോയി രമ വന്നു ഡുംഡും

രമ പോയി സജി വന്നു ഡുംഡും

സജി പോയി പടക്കം വന്നു ഡുംഡും

പടക്കം പോയി മണി വന്നു ഡുംഡും

മണി പോയി ചിറ്റപ്പൻ വന്നു ഡുംഡും

ചിറ്റപ്പൻ പോയി ഇൻഡിഗോ ബസ് വന്നു ഡുംഡും

ഇൻഡിഗോ ബസ് പോയി ശബരി വന്നു ഡുംഡും

ശബരി പോയാൽ ആരേലും വരും ഡുംഡും ഡുംഡും

July 20 2022 10:40

ഭൂതത്താൻ പാടത്തു് സ്വർണ്ണം വിതച്ചു

ചിറ്റപ്പൻ പാടത്തു് പടക്കം പൊട്ടിച്ചു

വായിക്കും വല്യമ്മ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു

വീണാദി വാനരർ ആർത്തുവിളിച്ചു:

ഭൂതത്താൻ ഡാ! ഇരട്ടച്ചങ്കൻ ഡാഡി-ഡാ!!

(അങ്ങനെയാണു് അവർ സകലരെയും കംണിഷ്ടുകളാക്കിയതു്.)

July 20 2022 11:30

കൊടുക്കേണ്ട നികുതി കൊടുക്കേണ്ടവർക്കു് സമയത്തും കാലത്തും കൃത്യമായി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഇൻഡിഗോയുടെ ബസിനെ പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന അത്യന്താധുനിക MVD (മോട്ടർ വ്യഭിചാര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്) “ചോദ്യം ചെയ്യാനായി” കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുമായിരുന്നില്ല.

കൊടുക്കേണ്ട “നികുതി” കൊടുക്കേണ്ടവർക്കു് സമയത്തും കാലത്തും കൃത്യമായി കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണു് ലാവ്ലിൻ കേസ് പോലുള്ള കേസുകൾ കാളമൂത്രം പോലെ ലോകാവസാനം വരെ നീട്ടിനീട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ നിഷ്കളങ്കജന്മങ്ങളായ ഹരിശ്ചന്ദ്ര-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ നീതിനിയമപാലകരായ സംശുദ്ധർ സഹായിക്കുന്നതു്.

കാണേണ്ടവരെ സമയത്തും കാലത്തും വേണ്ടവിധം പൊതിഞ്ഞ അവൽപ്പൊതിയുമായി സമീപിച്ചാൽ, ഏതു് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകേസും, ശ്രീലങ്കൻ രാക്ഷസർ നെയ്യിലും നല്ലെണ്ണയിലും നല്ലവണ്ണം മുക്കിയ തുണികൾ കൊണ്ടു് അതിവേഗം ചുറ്റിയിട്ടും, അതിലും വേഗത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങിയ ഹനുമാന്റെ വാലുപോലെ, അറ്റം കാണാനാവാതെ അനന്തമായി, ആരെങ്കിലും തീ കൊളുത്തുന്നതുവരെ, നിത്യമായി നീണ്ടുനീണ്ടു് പോകും.

ബട്ട്, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ജൂലിയസ് സീസറിൽ, സീസറുടെ ഫ്യൂണറൽ ഒറേഷനിലെ മാർക്ക് ആന്റണിയെ അനുകരിച്ചു് പറഞ്ഞാൽ, ഓൾ മല്ലൂസ് ആർ വെരി പ്രബുദ്ധർ ആൻഡ് പിണറായി ഈസ് ആനോറബിൾ മാൻ!!

July 21 2022 14:45

ചിത്രത്തിലെ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും – അവർ എൻജിനിയറിങ് വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും – മല്ലു സൂപ്പർ ഹീറോകളുടെ കൊമേഴ്സ്യൽ സില്മകളിലുടനീളം വ്യാപാരിക്കുന്ന തരത്തിൽപ്പെട്ട ഞോള വൈകാരികത വെടിഞ്ഞു്, പ്രായോഗികമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരും, തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നു് അറിയാൻ വേണ്ടത്ര ബൗദ്ധികവളർച്ച ഉള്ളവരും ആയിരിക്കുമെന്നേ കരുതാനാവൂ.

സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും, പകർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിച്ചവരെപ്പോലെ പരസ്പരം അകന്നിരിക്കേണ്ടവരാണെന്ന, ദൈവേച്ഛാനുസൃതവും പ്രാചീനവുമായ സദാചാരബോധത്തിൽ, ജനനേതാക്കൾ “ലച്ചങ്ങൾ” മുടക്കി പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആധുനിക വെയ്റ്റിങ് ഷെഡ്ഡുകളിലെ ബെഞ്ചുകൾപോലും, ഒറ്റച്ചന്തികുത്തിയാൽ കഷ്ടിച്ചു് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുണ്യപുരാതന കുരണ്ടികളുടെ വലിപ്പത്തിൽ കഷണിച്ചു് വേർപെടുത്തി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു് കൃതകൃത്യരാകുന്ന സമൂഹരക്ഷക മശിഹകളോടുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താൻ, ബോളിവുഡ്, മോളിവുഡ് സില്മകളിലെ നായികാനായകന്മാർ പതിവായി അവതരിപ്പിക്കാറുള്ള റൊമാന്റിക് സീനുകളിലെ പതിവു് കാഴ്ചയായ പോസിൽ, മടിയിലോ തുടയിലോ, ഇരുന്നോ കിടന്നോ നിന്നോ പോട്ടം പിടിച്ചു് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു്, സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശത്തിന്റെയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമായി കരുതി അവഗണിക്കേണ്ട കാര്യമേയുള്ളു.

പക്ഷേ, എന്തു് ചെയ്യാൻ? ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ, കാക്ക നെല്ലു് തിന്നുന്നതു് കോഴിക്കു് സഹിക്കാനാവാത്തവിധം കണ്ണിൽക്കടിയും നെഞ്ചുവേദനയും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന അപരാധമായിരുന്നു. കാക്കകൾ നെല്ലു് തിന്നു് ഗർഭം ധരിച്ചു് മുട്ടയിട്ടാൽ, മുട്ടപ്പുറത്തു് അടയിരുന്നു് വിരിയിച്ചെടുക്കേണ്ട ചുമതല കോഴികൾക്കാണെന്നോർക്കുമ്പോൾ, കോഴികൾ കാക്കകളുടെ തീറ്റക്കേസിന്റെ പേരിൽ ചൂടാകുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ചേതോവികാരം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊട്ടില്ലതാനും.

P. S. ബഞ്ചുമുറിച്ചു് കുരണ്ടിയാക്കിയപ്പോഴേക്കും ജോലിസമയം കഴിഞ്ഞതിനാൽ, കുരണ്ടികളുടെ വാസസ്ഥലം വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

(ചിത്രം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ നിന്നും)

July 23 2022 12:20

എന്റെ മോൾ എന്നോടു് ചോദിച്ചു: “ഡാ അപ്പാ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാവു് പിണറായി വിജയൻ തന്റെ മകൾ വീണയോടു് കാണിക്കുന്നതിന്റെ ആയിരത്തിലൊരംശം, പതിനായിരത്തിലൊരംശം, ലക്ഷത്തിലൊരംശം സ്നേഹവും കരുതലും വാത്സല്യവുമെങ്കിലും നിനക്കു് നിന്റെ സ്വന്തം മകളായ എന്നോടു് കാണിച്ചുകൂടെ?”

അപ്പോൾ ഞാൻ അവളോടു് ഈ മറുചോദ്യം ചോദിച്ചു: “ഡീ പൊട്ടിക്കഴുതേ, ‘ബ്ലണ്ഡർ’ കോളെജിലെ വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തുതന്നെ നീട്ടിപ്പിടിച്ച പതിനായിരക്കണക്കിനു് വടിവാളുകൾക്കിടയിലൂടെ ടൈം ട്രാവൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളവനും, പ്രതിയോഗികളെ പേടിമൂലം മൂത്രമൊഴിപ്പിക്കുന്നതരം ഏക്ഷനുകൾ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാന്ത്രികനും, ഇരട്ടച്ചങ്കനും, സകലലോകത്തിനും കാരണഭൂതവും, ഇപ്പോഴത്തെ കേരളമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായിയിലെ സാക്ഷാൽ വിജയൻ ആരു്? വെറുമൊരു ഇങ്കിലാ സിന്താവാ വിളിക്കാരനും പരനാറിയും നികൃഷ്ടജീവിയും കുലംകുത്തിയുമായ ഈ ഞാനാരു്?”

“ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരണശേഷവും, കവ തുറന്നിരിക്കുന്ന കലാരൂപം മലമ്പുഴ യക്ഷിയെ കവച്ചുവയ്‌ക്കുന്ന രീതിയിൽ, വിശ്വവിശാലമായി കവച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ സ്വന്തമൊരു പ്രതിമാസ്ഥാപനത്തിനു് സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായും വൈജ്ഞാനികമായും ആദ്ധ്യാത്മികമായും ദൈവികമായും സർവ്വദാ യോഗ്യനും, സമാരാദ്ധ്യനും, വൈരുദ്ധ്യത്തിൽ, അഥവാ ഇരട്ടത്താപ്പിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മാർക്സിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്തിമവാക്കുമായ അദ്ദേഹമെവിടെ, നെത്തോലിയെപ്പോലെ, അങ്ങേയറ്റം പോയാൽ, ചുട്ടോ പൊരിച്ചോ കറിവച്ചോ കഴിക്കാമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും കൊള്ളാത്തവിധം ചെറുതും, വെറുമൊരു പീറയുമായ ഈ ഞാനെവിടെ?”

അവളുടെ ചോദ്യത്തിനുമുന്നിൽ ഞാനുയർത്തിയ തത്ത്വചിന്താപരമായ ഈ മറുചോദ്യത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും മനസ്സിലാക്കിയതിനാലോ എന്തോ, പെണ്മക്കൾ പിതാവിൽനിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെപ്പറ്റിയും കരുതലിനെപ്പറ്റിയും വാത്സല്യത്തെപ്പറ്റിയും അനാവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു് എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്താൻ അതിനുശേഷം അവൾ മുതിർന്നിട്ടില്ല.

July 24 2022 13:48

ഫ്രോഡുകളെ തുറന്നുകാട്ടി ജനത്തെ വസ്തുതകൾ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനാണു് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ, അവയിൽ ആവക ഫ്രോഡുകളുടെ ഇളിച്ചിരിക്കുന്ന പോട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും.

പോട്ടം നോക്കി വോട്ടുചെയ്യുന്ന പ്രബുദ്ധരുടെ നാടായ കേരളത്തിലെ സമ്മതിദായകരുടെ മനഃശാസ്ത്രവും, മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡിയും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ വിപരീതഫലം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

പോട്ടങ്ങളിലെ രാജാധിരാജന്മാരെയും രാജ്ഞ്യാധിരാജ്ഞിമാരെയും പുകഴ്ത്തലാണോ ഇകഴ്ത്തലാണോ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെന്നു്, “മടിയിൽ കനമില്ലാത്തവനു് വഴിയിൽ പേടിയില്ല”, ” കാള കിടക്കും കയറോടും” മുതലായ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കി മനുഷ്യരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രമുഖരെ മാതൃകയാക്കി, മലയാളം അക്ഷരമാല കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു് സമ്പൂർണ്ണസാക്ഷരതയും പ്രബുദ്ധതയും ഒറ്റയടിക്കു് സമ്പാദിക്കുന്നവരായ സമ്മതിദായകർക്കു് പിടികിട്ടികൊള്ളണമെന്നില്ല.

“എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു് പരിചയിച്ച പടം കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, അതിന്റെ നെറ്റിയിൽ, വോട്ടു് കുത്തിയേക്കുക!” അതാണവരുടെ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി!

നെറ്റിയിലെ നിസ്കാരത്തഴമ്പു് നോക്കിയാണല്ലോ അല്ലാഹു ആയാലും ഒടുക്കത്തെ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു്! നിസ്കാരത്തഴമ്പു് ആസനത്തിലായാൽ, അനുയോജ്യമായ ജെട്ടിയോ കളസമോ ധരിച്ചു് ഭക്തജനങ്ങൾക്കു് തന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാലാണു്, നിസ്കാരത്തഴമ്പു് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തനിക്കു് കാണാൻ കഴിയുന്നവിധം നെറ്റിയിൽ മാത്രമേ പാടൂ എന്നു് അല്ലാഹു സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം നിർബന്ധമായി മനുഷ്യരോടു് കല്പിച്ചതു്.

സത്യത്തിൽ, നെറ്റിയിലെ നിസ്കാരത്തഴമ്പു് നോക്കി ഒടുക്കത്തെ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അല്ലാഹുവും, ബാലറ്റ് പേപ്പറിലെ അരിവാളും ചുറ്റികയും വടിവാളും പടക്കവും ബോംബും ഓട്ടർഷയും കൈപ്പത്തിയും കുഞ്ഞിലയും ഏണിയും കോണിയും പാമ്പും താമരയും കിറ്റുമെല്ലാം നോക്കി വോട്ടു് ചെയ്യുന്ന മല്ലു സമ്മതിദായകരും ഒരേ തൂവൽപ്പക്ഷികളാണു്.

July 25 2022 09:51

നഞ്ചിയമ്മക്കു് മികച്ച ഗായികക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചതുവഴി കേരളം നേരിടേണ്ടിവരുന്നത്ര ഗുരുതരമായ സാമൂഹികവും, രാഷ്ട്രീയവും, സാമ്പത്തികവും, വിദ്യാഭ്യാസപരവും, സാംസ്കാരികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, പിണറായി വിജയൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോ, വി. ശിവൻകുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയോ, വീണാ ജോർജ്ജ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയോ, സജി ചെറിയാൻ സാംസ്കാരികമന്ത്രിയോ, ആന്റണി രാജു ഗതാഗതമന്ത്രിയോ, കെ. റ്റി. ജലീൽ എന്ന അബ്ദുൽ ജലീൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയോ, എം. എം. മണി എന്ന മണിയാശാൻ വൈദ്യുതിമന്ത്രിയോ, ഇ. പി. ജയരാജൻ എന്ന ചിറ്റപ്പൻ വ്യവസായമന്ത്രിയോ, തോമസ് ഐസക്ക് എന്ന കയറുപിരിശാസ്ത്രജ്ഞൻ സാമ്പത്തികമന്ത്രിയോ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്ന മരുമകൻ പൊതുമരാമത്തു് മന്ത്രിയോ ആയതുകൊണ്ടു് നേരിടേണ്ടിവരില്ല എന്നതിനാലാണു് ആവക അപൂർവ്വജനുസ്സുകളുടെ പട്ടാഭിഷേകച്ചടങ്ങുകൾ മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം പൂത്തിരി കത്തിച്ചും, ഏറുപടക്കം പൊട്ടിച്ചും, ബോംബെറിഞ്ഞും, “മനുഷ്യനാകണം” എന്നു് ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ അലമുറയിട്ടും, പിണുവാതിര കളിച്ചും, കിറ്റുഭുജിച്ചും ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടാടുന്നതും, നഞ്ചിയമ്മക്കു് ദേശീയ അവാർഡ് നൽകിയ അക്ഷന്തവ്യമായ ഫാഷിസ്റ്റ് കൊടുംപാതകത്തിനെതിരെ ധാർമ്മികരോഷത്താൽ തിളച്ചുതൂവി വിപ്ലവാഹ്വാനം നടത്തുന്നതും.

സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുവഴി രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ ഗുരുതരം, അതിനുവേണ്ട സഹായസഹകരണങ്ങൾ നല്കിയിരുന്നവളും, തന്മൂലം അതിന്റെ ഉള്ളുകള്ളികൾ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നവളുമായ സ്വപ്ന സുരേഷ് നടത്തുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നു് കരുതുന്ന “ശാസ്ത്രസാഹിത്യസാംസ്കാരികർ” വലിയവായിൽ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം ഉദ്‌ഘോഷിക്കുന്നിടത്താണോ ഇരട്ടത്താപ്പുകാർക്കു് പഞ്ഞം?

ഇടയ്ക്കിടെ എല്ലിൻകഷണങ്ങൾ എറിഞ്ഞുതരുന്ന യജമാനനാണു് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകേസിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നില്ക്കേണ്ടിവരുന്നതു് എന്ന ബോദ്ധ്യത്തിനു് തല്ലിക്കെടുത്താൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയ തീയൊന്നും, സ്വതന്ത്രപത്രപ്രവർത്തനം, അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം മുതലായ ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷകവേഷം കെട്ടിയാടുന്ന ഫ്രോഡുകളിൽ ഇന്നുവരെ ജ്വലിച്ചിട്ടില്ല.

July 25 2022 10:20

ജനമൈത്രി “pollice” തെരിയപ്പെടുത്തുന്നു: ജനം അസ്വസ്ഥരാകരുതു്! എ.കെ. ജി. സെന്ററിൽ ബോംബെറിഞ്ഞ ക്രിമിനൽ ക്യൂവിലാണു്. ജോ ജോസഫിന്റെ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ച ക്രിമിനലിനു് പൂട്ടിട്ടാൽ അടുത്ത പൂട്ടു് അവനാണു്.
“LDF വരും, എല്ലാവരും ശശിമാരാവും.”

July 25 2022 13:21

മാന്ത്രികരായ മാൻഡ്രേക്കുകൾ, നന്മമരങ്ങൾ, പൊതുപ്രവർത്തകർ, മുതുപ്രവർത്തകർ മുതലായ ജ്ഞാനികൾ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളിൽനിന്നും “ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫിലോസഫി” എന്ന പദവി ന്യായവിലക്കു് ഒപ്പിച്ചു് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ, ഈ ചിത്രത്തിൽ തൈലാഭിഷിക്തനായ “ഡോക്ടർ” യോഹന്നാൻ പിതാവു് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവുടയാടയുടെ മാതൃകയിൽ, വിശുദ്ധകസവിനാൽ സമൃദ്ധമായി നെയ്തതും, മോഡേൺ ആർട്ടിനാൽ അലംകൃതവുമായ മേലങ്കിയും, ദേഷ്യം കയറിയ മോശെ, യഹോവയുടെ പത്തു് കല്പനകളടങ്ങിയ കല്പലകകൾ എറിഞ്ഞുടച്ചതിനോടൊപ്പം, തീയിൽ ചുട്ടരച്ചു് പൊടിയാക്കി വെള്ളത്തിൽ വിതറി യിസ്രായേല്മക്കളെ കുടിപ്പിച്ച സ്വർണ്ണക്കാളക്കുട്ടിയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൊണ്ടു്, താറാവിനെ മസാലപുരട്ടി റെഡിയാക്കുന്നതുപോലെ ഭംഗിയായി പൊതിഞ്ഞു് മിനുക്കിയ അംശവടിയും ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സംഭവം ഞെരിക്കും!

(ചിത്രത്തിനു് ഗൂഗിളിനോടു് കടപ്പാടു്)

July 26 2022 18:28

മതഗ്രന്ഥം എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്നവനെക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധി അവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ദൈവത്തിനുണ്ടാകില്ല.

പ്രസ്താവന എഴുതിക്കൊടുക്കുന്നവനുള്ളതിൽ കൂടുതൽ അറിവു് അതു് പൊതുജനമദ്ധ്യേ ഛർദ്ദിച്ചു് നാറ്റിയ്ക്കുന്ന നാട്യക്കാരനും ഉണ്ടാകില്ല.

July 26 2022 19:58

രണ്ടു് വർഷത്തിനുശേഷം പെൻഷൻ നൽകുന്ന പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമനം “നാണം കെട്ട” ഏർപ്പാടാണെന്നു് മുക്ക്യോനോടു് ഗവർണർ.

അല്ലാഹുവെപ്രതി ഇങ്ങനെ “ഇല്ലാ വചനം” പറയരുതെന്നു് ഗവർണറോടു് മുക്ക്യോൻ.

July 27 2022 10:51

“തനിയാവർത്തനം” മൂലം സമനില തെറ്റുന്നവരെ തടിയിലിട്ടും ചങ്ങലയിലിട്ടും മറ്റുമായിരുന്നത്രെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അവരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നതു്! മരണവീട്ടിലും ചിരി നിർത്താൻ കഴിയാതെ വരിക, “കടക്കു് പുറത്തു്!”, “പോയി ഇരിക്കവിടെ!” എന്നും മറ്റും അലറുക, തറവാട്ടിലേക്കു് പടക്കമെറിയുക, യാഥാർത്ഥ്യബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു് കടംവാങ്ങി ധൂർത്തടിക്കുക, അക്രമാസക്തമാവുക മുതലായ ദൈനംദിന “പ്രോട്ടൊക്കോളുകൾ” വഴി അവർ ജനത്തെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കാനായിരുന്നത്രെ ആവക “ചികിത്സാരീതികൾ” നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നതു്. ഓരോ നാടും ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിന്റേതായ ചികിത്സാരീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാറുണ്ടു്. അവയിൽ ചിലതു് ചിലപ്പോൾ അവാർഡുകളും നേടാറുണ്ടു്.

തിരുത്താനാവാത്ത അത്തരം സൈക്കൊപ്പാത്തുകളെ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്തു്, ആനയും അമ്പാരിയും, അംഗരക്ഷകരുടെയും തിരുമ്മൽവിദദ്ധരുടെയും അകമ്പടിയോടെയും, “പാഷാ അത്താകിർക്ക്” എന്നപോലെ, നാടുനീളെ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ടുനടന്നു് പൊതുജനത്ത അപഹസിക്കുന്നതാണത്രെ, “തനിയാവർത്തനം” വഴി എല്ലാം ശരിയാക്കാമെന്നു് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രബുദ്ധസമൂഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ചികിത്സാരീതി!

July 27 2022 13:55

ലുങ്കിപുരാണം

ലുങ്കി ഒരു വെഴ്സറ്റൈൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണു്. “ഒന്നുകൊണ്ടു് എല്ലാം!” അതാണു് ലുങ്കി ജനക്കൂട്ടത്തിനു് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതു് ഇന്നത്തേക്കു് മറക്കുന്ന പിണറായി വിജയനെപ്പോലെയല്ല; ലുങ്കിയുടെ വാക്കു് വിശ്വാസയോഗ്യമാണു്. താൻ പറഞ്ഞതു് പാലിക്കുന്നതാണു് ലുങ്കിയുടെ രീതി. തെങ്ങു് ഒരു കല്പവൃക്ഷമാണു്; ലുങ്കി ഒരു കല്പവസ്ത്രമാണു്.

ലുങ്കിയുടെ എണ്ണമറ്റ ഗുണങ്ങളിൽ ചിലതു്:

ഉടുക്കാം, പുതയ്ക്കാം, കുളിച്ചു് തോർത്താം, താറുടുക്കാം, നെഞ്ചൊപ്പം ഉയർത്തി ഉടുത്താൽ മുലക്കച്ചയും അരക്കച്ചയും ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഒതുക്കാം, മടക്കിക്കുത്താം, ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബെൽറ്റ് വേണ്ട, ഉണ്ടായാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഏതെങ്കിലും എംബസിയിൽനിന്നു് കനമുള്ള വല്ലതും കിട്ടിയാൽ മടിയിൽ ഭദ്രമായി തിരുകി ആരും കാണാതെ, “pollice” സംഘം സ്ഥിരം കാവലുള്ളതും, മുൾവേലിയാൽ സുരക്ഷിതമാക്കിയതുമായ “ആയുഷ്ക്കാല” ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തിച്ചു് ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കാം, മടിയിൽ കനമില്ലാത്തവരായ “ലെസ് ലഗേജ് മോർ കംഫർട്ട്” പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞർ കടാപ്പുറത്തെത്തുമ്പോൾ കാണേണ്ടിവരുന്ന പങ്കായം പോലുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ മാരകായുധഭീഷണികളിൽനിന്നും ഒട്ടും കാലതാമസമില്ലാതെ, തത്ക്ഷണം പറിച്ചെറിഞ്ഞു് ജീവനുംകൊണ്ടോടി ആദ്യം കാണുന്ന കാറിലോ ഓട്ടർഷയിലോ കയറി വിപ്ലവകരമായി തടി കയ്ച്ചിലാക്കാം!

നിറം കറുപ്പല്ലെങ്കിൽ, അശോകസ്തംഭത്തിലെ സിംഹങ്ങളുടെ എണ്ണംപോലെ, മൂന്നോ, നാലോ, നാല്പതോ ആയി മടക്കി മാസ്ക്കാക്കിയാൽ കോവിഡ് – 19 വൈറസിനെ തുരത്താം. നിറം കറുപ്പാണെങ്കിൽ അതേ മാസ്ക്ക് കാണിച്ചാൽ മതി, സാക്ഷാൽ “കാരണ-വർ-ഭൂതത്തെ” പോലും പമ്പയും ഗോദാവരിയും കടത്താം.

സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയും സ്വാധീനവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കു്, ലുങ്കിയുടെ ഉപയോഗങ്ങളെയും, ഉപകാരങ്ങളെയും, ജീവിതശുദ്ധിയിൽ ലുങ്കിയുടെ പങ്കിനെപ്പറ്റിയും സാമാന്യജനങ്ങളെ സ്റ്റഡിക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ബോധവത്കരിക്കാം.

കഥാപ്രസംഗങ്ങളുടെ മോഡലിൽ, കഥയില്ലാക്കഥനങ്ങൾ തന്മയത്വമായി പൊതുസദസ്സുകളിൽ കോരിവിളമ്പി, സ്വന്തം വീരകഥാകഥനങ്ങൾ പരസ്യബോർഡുകളിലൂടെ ലോകസമക്ഷം വാരിവിതറി, “സാക്ഷരജനത്തിന്റെ” കണ്ണുവെട്ടിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ, ഏതെങ്കിലുമൊരു സമൂഹത്തിൽ “വീര-കോര-കള്ള-ശൂര-കട്ട-ബൊമ്മന്റെ” ആലക്തിക വീരപരിവേഷം ഒരുവിധം ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇന്നുവരെ ഒരു “ചരിത്രപുരുഷനും” കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലതന്നെ!

ചുരുക്കത്തിൽ, എന്തിനുംപോന്ന, എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, അപരന്റെ ശബ്ദം സംഗീതംപോലെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് “ഓൾ ഇൻ വൺ” കളക്റ്റീവ് ഫെസിലിറ്റിയാണു്, യൂക്ലിഡിയൻ ജ്യോമട്രിയിലെ കാർട്ടീസിയൻ കോഓർഡിനേറ്റ്സിലെ റ്റൂ ഡൈമെൻഷണൽ സ്പെയ്സിൽ “നീറിയമരാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു്”, ഗതിമുട്ടിയ സ്വന്തം അഭിശപ്തജീവിതം തള്ളിനീക്കുമ്പോഴും, “കർവിലീനിയർ റീമാനിയൻ സ്പെയ്സ്-ടൈം മാനിഫോൾഡുകളിൽ”, ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവാത്തവിധം സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം, സ്വപ്രയത്നത്തിലൂടെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനായി നടത്തിയ ഭഗീരഥപ്രയത്നത്തിൽ അമ്പേ വിജയിച്ച, നീളവും വീതിയുമുണ്ടെങ്കിലും, പ്രായോഗികമായി ഘനം പൂജ്യമായ, മല്ലുക്കളുടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായ സാക്ഷാൽ ലുങ്കി!

ഹൈൽ ലുങ്കി! വാഴ്ക, വാഴ്ക ലുങ്കീ! നീണാൾ വാഴ്ക ലുങ്കീ!!

July 28 2022 12:25

മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ “നിയമപരമായി” നിയമിക്കപ്പെട്ട “മാർക്സിസ്റ്റ്‌ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ” വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത എന്തെന്നു് ഗവർണർ ആരാഞ്ഞത്രെ!

ഇതു് നല്ല കഥ!

സംഭവമെന്തെന്നോ കാര്യമെന്തെന്നോ അവർക്കുപോലും യാതൊരു ഗ്രാഹ്യവുമില്ലാത്ത ഏതൊക്കെയോ വിഷയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചില ബിരുദങ്ങളും ഡോക്ടറേറ്റുകളുമെല്ലാം ഒപ്പിച്ചു്, “പാർട്ടിക്കാര്യം സിന്താവാ” വഴി, “സ്വന്തം കാര്യം സിന്താവാ” ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അടിമക്കണ്ണുകളല്ലാതെ, യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസവും “വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചയും” സ്വദേശാഭിമാനവും, സർവ്വോപരി, സാമാന്യബോധവുമുള്ള ആരെങ്കിലും അമ്മയെ അയൽക്കാർക്കു് പണയപ്പെടുത്തുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന പക്കാ പിന്തിരിപ്പൻ പിണറായിപ്പാർട്ടിയിൽ ചേരുമോ? തന്റേതെന്നു് അമ്മേടെ കെട്ട്യോനും, തന്റേതെന്നു് അയലക്കത്തെ സാറും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ, അയലക്കത്തെ സാറിന്റെ പക്ഷത്തു് നിൽക്കുന്നതാണു് നല്ലതെന്നു് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളുടെ മാനസീകാവസ്ഥ ജന്മസിദ്ധമായ മാക്രിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി! അവർ ആരെ വേണമെങ്കിലും അപ്പാന്നു് വിളിക്കും; പക്ഷേ, ജന്മം നൽകിയ അപ്പനെ അപ്പാന്നു് വിളിക്കണമെങ്കിൽ, പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ, “അവലബിൾ കേന്ദ്രക്കമ്മട്ടി”, “മലരബിൾ ഛോട്ടാക്കമ്മട്ടി” മുതലായ, കേവലം ഇങ്കിലാ സിന്താവാ വിളിക്കാരായ സാദാ സഖാക്കൾക്കു് ദുർഗ്രാഹ്യമായ ഭാഷയിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിയുടെ അനിഷേദ്ധ്യ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും “നോ ഒബ്ജക്ഷൻ” സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കണമെന്നു് നിർബന്ധമുള്ള “നികൃഷ്ടജന്മങ്ങൾ”!

മാക്രിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ, മെയ്യനങ്ങാതെ കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പണിയോ സ്ഥാനമോ പദവിയോ ലഭിക്കാൻ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കു് വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയുടെ ആവശ്യമില്ല. പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി ഏതു് പട്ടിഷോയും ഉളുപ്പില്ലാതെ ഉറഞ്ഞാടാൻ തയ്യാറുള്ള “ഷോ മെൻ ആൻഡ് വിമെൻ” ആയിരിക്കുക എന്ന ഏക യോഗ്യതയേ അവർക്കു് മൂലധനമായി ആവശ്യമുള്ളു.

അവരിൽ ചിലരാണു് പാർട്ടിയുടെ കല്ലേപ്പിളർക്കുന്ന കല്പനപ്രകാരം, പച്ച, കത്തി, താടി മുതലായ കഥകളി വേഷങ്ങൾ മാറിമാറി ധരിച്ചു്, ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്നിരുന്നു് വാലും തലയുമില്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നാടകരെപ്പോലെ ആവർത്തിച്ചു് പുലമ്പി “തേഞ്ഞൊട്ടുന്നതു്”. എത്രപേർ എത്രവട്ടം ചാട്ടവാറിനടിച്ചാലും, അതെല്ലാം പീഡാനുഭവത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നവരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുംവിധം ഏറ്റുവാങ്ങി, യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തപോലെ പിറ്റേന്നും സമയനിഷ്ഠ പാലിച്ചു്, ചർച്ചാമേളത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജ്ഞാനപീഠത്തിൽ ആസനസ്ഥരാകുന്ന വിടുവായൻ തവളകൾ! പാർട്ടി കല്പിച്ചാൽ ചാകാനും കൊല്ലാനും മടിക്കാത്തവിധം ബ്രെയ്ൻ വാഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട മാക്രിസ്റ്റ് റോബോട്ടുകൾ!!

78 കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിലെ 50 വര്‍ഷവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെ വളര്‍ത്താൻ വേണ്ടിയാണു് താൻ ചെലവഴിച്ചതെന്നും, അതിൽ താന്‍ സംതൃപ്തനാണെന്നും സഖാവു് ഇ. എം. എസ്. തന്നെ പരസ്യകുമ്പസാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കെ, മാക്രിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതു് അംഗങ്ങളെ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുത്തിത്തിരുകി സംരക്ഷിച്ചു് പാർട്ടിയെ വളർത്താനായിട്ടല്ലാതെ, ഉത്പാദനപരവും സ്ഥായിയായതുമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു് പാർട്ടിഭേദമെന്യേ മനുഷ്യർക്കു് തൊഴിൽ നൽകി പൊതുസമൂഹത്തെ വളർത്താനാണെന്നാണു് ഗവർണർ കരുതുന്നതെങ്കിൽ, നീതി, ന്യായം, ധാർമ്മികത, പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സ് മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ ബൈബിളിലെ സോളമൻ രാജാവിനെ കടത്തിവെട്ടുന്നത്ര സാത്വികനായ പിണറായി വിജയൻ സഖാവു്, ഭാരതത്തിൽ മാക്രിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളെപ്പറ്റി തന്റെ പതിവു് തിരുവമനങ്ങളിലൊന്നിൽ ആർഭാടമായി വിസർജ്ജിച്ച ഈ തിരുവചനം അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാനേ വഴിയുള്ളു: “ഈ പാർട്ടിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല.”

78 കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിലെ 50 വര്‍ഷവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെ വളര്‍ത്താനായി മാത്രം ചെലവഴിക്കാതെ, അല്പസമയം കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തെ പ്രത്യയശാസ്ത്രബാഹ്യമായി വളർത്താൻ സഖാവു് ഇ. എം. എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാടു് നീക്കിവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, കേരളസമൂഹം ഇന്നു് – പോസിറ്റീവായ അർത്ഥത്തിൽ – തികച്ചും മറ്റൊന്നായിരുന്നേനെ!

പക്ഷേ, “പാഥസാം നിചയം വാർന്നൊഴിഞ്ഞളവു് സേതുബന്ധനോദ്യോഗമെന്തെടോ?” എന്നല്ലാതെ എന്തു് പറയാൻ?

സ്വർഗ്ഗീയഭവനത്തിലേക്കു് ചേക്കേറാൻ അതിവേഗം റെഡിയായിക്കോ എന്നു് മഹാപാപികളായ മനുഷ്യരോടു് നാൽക്കവലയിൽനിന്നു് തിരുവചനം ഘോഷിക്കുന്ന പെന്തെക്കൊസ്ത് പാസ്റ്ററുടെ ഭാവഹാവാദികളോടെ, മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിൽ “ശുദ്ധി” പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി പ്രതിപക്ഷത്തിനു് നിയമസഭയിൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ ചമഞ്ഞു് “കുമാരപിള്ള” മാതൃകയിൽ നിരന്തരം സ്റ്റഡിക്ലാസ്സെടുക്കുന്ന “കാരണഭൂതം” പിണറായി വിജയനിൽ, ശുദ്ധിയുടെയും, നന്മയുടെയും, നീതിയുടെയും, ന്യായത്തിന്റെയും വ്യാജവേഷം കെട്ടി, തൻകാര്യം നേടാനായി ഒറിജിനൽ സ്വഭാവഗുണം മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന, അറപ്പുളവാക്കുന്നതരം ഹിപ്പോക്രിസിയ്ക്കു് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയനുണ്ടു്.

July 29 2022 11:00

“നിങ്ങൾ” അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം “ഞങ്ങടെ” കളക്ടീവ് കമ്മി “സഹകരണ” ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ, നിങ്ങടെ “ബൂർഷ്വാ” പണം ഞങ്ങ കമ്മി സഖാക്കൾക്കു് സ്വന്തം! നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാണെങ്കിൽ, ചത്തു എന്നു് ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം, നിങ്ങടെ ശവപ്പെട്ടി ഞങ്ങ ഔദാര്യപൂർവ്വം സംഭാവന ചെയ്യും! എപ്പടി ഞങ്ങടെ സ്വന്തം കാരണഭൂതത്താന്റെ നംബർ വൺ ഭരണം?

July 29 2022 11:28

വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതു് വ്യാജവിദ്യകൊണ്ടുള്ള അഭ്യാസമല്ലെങ്കിൽ, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായ സഖാവു് ആർ. ബിന്ദുവിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങു് “ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ” യോഗ്യതയുള്ളവളാണു്, മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ നഞ്ചിയമ്മ.

July 29 2022 12:06

എപ്പോഴത്തേയും പോലെ ഇപ്പോഴും പുരോഗമന മല്ലുക്കൾ സ്ത്രീകളുടെ “പീരീഡ്സ് സമയത്തെ മൂഡ് സ്വിങ്ങിൽ” കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണു്. (“മാസമുറയിലെ മനോഭാവ-ഊഞ്ഞാലാട്ടം” എന്നു് മല്യാലം). തന്മൂലം, ആത്മാവിൽ കൊതിയുള്ളവർ പിണുസർക്കാർ സുരക്ഷിതത്വസംബന്ധമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള “ശശി-അകലം” പാലിക്കുക!

July 30 2022 13:24

പണ്ടുപണ്ടു്, പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കേരളത്തിൽ, എ. കെ. ജി. സെന്ററിനുനേരെ വിപ്ലവകുതുകികളായ ചില കോൺഗ്രസ്സുകാർ, “അർത്ഥം” കിട്ടാത്ത മാക്രിസ്റ്റ്-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്കു് “അർത്ഥം” കിട്ടിയാൽ “KIA”-യിലും മുത്തുക്കുട പിടിപ്പിക്കുന്ന അർദ്ധരാത്രിയിൽ, ആറ്റം ബോംബെറിയുകയും, ഇടിപൊട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അതിഭയങ്കരമായ ശബ്ദത്തിൽ അതു് സ്ഫോടിക്കുകയും, ഭീകരമായ ആ സ്ഫോടനത്തിൽ, എ.കെ.ജി. സെന്റർ ബിൽഡിങ്ങിലെ, പാർട്ടിയിലെ അത്യുന്നതരായ സഖാക്കൾക്കും സഖികൾക്കും മാത്രം അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന, ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലയിൽ, കുമാരനാശാന്റെ കരുണ എന്ന ത-കൃതിയിലെ വാസവദത്തയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുമാറു്, “ലോലമോഹനമായത്തങ്കപ്പങ്കജത്തെ വെല്ലും വലംകാലിടത്തുതുടക്കാമ്പില്‍ കയറ്റിവച്ചു്, കഞ്ജബാണന്‍‌തന്റെ പട്ടം കെട്ടിയ രാജ്ഞിപോലെ മഞ്ജുളാംഗിയും മതിമോഹിനിയുമായി, നിതംബഗുരുതയാല്‍ത്താന്‍ നിലംവിടാന്‍ കഴിയാതിസ്ഥിതിയില്‍ത്തങ്ങുമിക്ഷോണീരംഭയെപ്പോലെ”, നിദ്രാവിഹീനയായിരുന്നു് പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്ന ഒരു ടീച്ചറുടെ കുണ്ടി, അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെ തുത്തുകുണുക്കിപക്ഷികളുടേതുപോലെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ കുലുങ്ങാൻ ഇടവരുത്തിയ കാലത്തിനും മുൻപു്, നിറം മാറുന്ന ഓന്തുകൾ നിറം മാറാത്ത ദിനോസറുകളെ ബിസ്മി ചൊല്ലി കൊന്നു് കൊലവിളിച്ചു്, സഖാവു് ജി. സുധാകരൻ ജിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയായ “ശിരസ്സിലെ കൊഞ്ചായ ഹൃദയത്തിന്റെ” റെസിപ്പി പ്രകാരം കുഴിമന്തിയുണ്ടാക്കി പച്ചമാങ്ങ കൂട്ടി ഭുജിച്ചിരുന്ന പുരോഗമന-നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിനുമൊക്കെ വളരെ മുൻപു്, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കട്ടൻ ചായയും പരിപ്പുവടയും മാത്രം ആഹരിച്ചു് ബീഡി തെറുത്തുണ്ടാക്കിയ “ദസ് ക്യാപ്പിറ്റൽ” മുഴുവൻ, “കമ്മ്യൂണിസം” എന്നാൽ മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിനു് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതിൽവച്ചു് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥയാണെന്നും, “ശുംഭൻ” എന്നാൽ “പ്രകാശം പരത്തുന്നവൻ” എന്നാണർത്ഥമെന്നും മറ്റും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കു് സ്റ്റഡിക്ലാസ്സുകളെടുക്കുന്ന “പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞരാൽ” നയിക്കപ്പെടുന്ന, കൊലപാതകരാഷ്ട്രീയക്കാരായ കണ്ണൂരിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാഫിയോസിക്കു് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു സഖാവുണ്ടായിരുന്നു.

അന്തം കമ്മികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതു് ആത്മഹത്യാപരമാണെന്നു് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു് – വാൽമാക്രിയാണെന്നു് കേൾക്കുമ്പോൾ അന്തരംഗം അഭിമാനപൂരിതമാകുന്ന, ബലിമൃഗമാണെന്നു് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞരമ്പിലെ ചോര തിളച്ചുമറിയുന്ന സഖാക്കളുടെ ചെവികളിലെങ്കിലും – വനരോദനമാകാനേ സാദ്ധ്യതയുള്ളു എന്നറിയാൻ പണ്ടുപണ്ടു് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ബീഡിതെറുപ്പുകാരന്റെ കഥ സഹായിച്ചേക്കാമെന്നു് തോന്നിയതുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞെന്നേയുള്ളു.

P. S.

താൻ ബീഡി തെറുത്തുണ്ടാക്കിയ “ദസ് ക്യാപ്പിറ്റൽ” മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കു് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനു് തൊട്ടുമുൻപു് മാക്രിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആ ബീഡിതെറുപ്പുകാരൻ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു:

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.” – Albert Einstein

July 31 2022 11:24

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, കേരളത്തിലെ ഗ്യാസ്ട്രോഎന്റെറോളജിസ്റ്റുകളുടെ കാത്തിരിപ്പുമുറികൾ, വാവുബലിയിൽ പിതൃക്കളുടെ ആത്മാക്കളായി അഭിനയിച്ചു് “വ്യാക്കൂണുകളിൽ” ആവേശപൂർവ്വം പങ്കെടുത്ത കാക്കകളുടെ ദയനീയമായ ആർത്തലയ്ക്കലാൽ മുഖരിതമാണത്രെ!

അല്ലാഹു വളരെ വലിയവനാണെന്നും, അല്ലാഹു അല്ലാതെ വേറെ അല്ലാഹുക്കൾ ഭൂമിയിലോ സ്വർഗ്ഗത്തിലോ നരകത്തിലോ ഇല്ലെന്നും ആർക്കും യാതൊരുവിധ സംശയവുമുണ്ടാകാതിരിക്കാനായി, ദിവസത്തിൽ പലവട്ടം ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ വലിയവായിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വാങ്കുവിളിയിൽ മാത്രമേ ഇത്ര കാവ്യാത്മകവും സംഗീതാത്മകവും മനോഹരവുമായ ശബ്ദമലിനീകരണം അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുള്ളു എന്നു് സഹനശീലരായ അയൽവാസികൾ.

പുളിച്ചുതികട്ടൽ, മനം പിരട്ടൽ, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം, വളി, “ആന്ത്രപ്പേടു്”, ഏമ്പക്കം, കോടമ്പാക്കം മുതലായവയാണത്രെ രോഗാതുരരായ കാക്കകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സിംപ്റ്റംസ്!

ക്ഷണക്കത്തു് കിട്ടിയപ്പോൾ, ഫൈവ് സ്റ്റാർ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സുഖഭക്ഷണവിപുലത മോഹിച്ചു് വാവുബലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈവിധം ക്രൂരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്തുത കാക്കകൾ ഇപ്പോൾ പിണൂവിയൻ ഭാഷയിൽ മണിമണിയായാണത്രെ ലോകത്തിലെ മൊത്തം പിതൃക്കളെയും സ്മരിക്കുന്നതു്!

അത്ര ദ്രുതഗതിയിൽ മറിയുന്നവയാണു് മുച്ചീട്ടുകളിയിലെ ചീട്ടുകൾ!!

July 31 2022 18:43

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കു് വേണ്ടതു് ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിലല്ല, ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നു് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നതിലാണു് പുണ്യം കുടികൊള്ളുന്നതു്.

മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളെ സ്മരിച്ചിട്ടു് കാര്യമില്ല, സ്മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചാലേ ഈശ്വരൻ അവർക്കു് മോക്ഷം നല്കൂ!

അതുപോലെതന്നെയാണു് പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യവും. ഏതെങ്കിലുമൊരു ദൈവത്തോടു് നെഞ്ചത്തടിച്ചു് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നെഞ്ചു് വേദനിപ്പിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യവുമില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചാലേ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകൂ.

കാരണം, ആവക കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സംഭവത്തിന്റെ ശരിയായ കിടപ്പുവശം ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നതു് സാക്ഷികളുടെ വാക്കു് കേട്ടിട്ടാണു്. അല്ലാഞ്ഞാൽ, ഏതു് പ്രതിക്കും താൻ നിരപരാധിയാണെന്നു് വാദിച്ചോ, പ്രാർത്ഥിച്ചോ, വാവുബലിയിട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടു് തടിതപ്പാമല്ലോ.

എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുള്ളവനാണു് അവനവൻ ദൈവം.

ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയുടെ പ്രവർത്തനശൈലി മനുഷ്യരുടെ കോടതികളുടെ പ്രവർത്തനശൈലിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്നൊരു ധാരണ ചില മനുഷ്യർ കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ടു്. അതു് ഭയങ്കരമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണു്. സ്വർഗ്ഗീയകോടതിയിൽ ദൈവം ജഡ്ജിയും, പുരോഹിതർ വക്കീലരും, നാട്ടുകാർ സാക്ഷികളുമാണു്.

സാക്ഷികൾ കൂറുമാറുന്നതോ, മാറ്റിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങളിൽപ്പോലും, പാർട്ടിക്കോടതി, ഷരിയാക്കോടതി, ഹൈക്കോടതി, സുപ്രീം കോടതി മുതലായ മനുഷ്യരുടെ കോടതികളും, സ്വർഗ്ഗീയനായ ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയും തമ്മിൽ വള്ളിപുള്ളിവ്യത്യാസമില്ല എന്നതാണു് സത്യം.

ഒഴുക്കിനൊത്തു് നീന്തുന്ന മീനുകളെപ്പോലെയും, കാറ്റിനൊത്തു് പറക്കുന്ന കിളികളെപ്പോലെയും, നിലവിലിരിക്കുന്ന പൊതുബോധത്തിനൊപ്പം സ്നിഗ്ദ്ധസുഭഗമായി ഒഴുകാൻ ഒരുതരം “ആബ്സെന്റ്-മൈൻഡെഡ്നെസ്സ്” സഹായകമാണെന്നു് മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും അനിവാര്യവുമാണു്.

ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള നീന്തലും, കാറ്റിനെതിരെയുള്ള പറക്കലും ശ്രമാവഹവും മിക്കവാറും എല്ലായ്പ്പോഴും ഏകാന്തവുമായിരിക്കും. പക്ഷേ, അതുവഴി, ചെകുത്താൻപോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നരകത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേയ്ക്കു് നീന്താം, ദൈവംപോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേയ്ക്കു് പറക്കാം, അപൂർവ്വം ചില മനുഷ്യർക്കു് മാത്രം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം.

എന്തൊക്കെ കണ്ടാലും ചാവും, ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ചാവും! തന്മൂലം, വല്ലതും കണ്ടിട്ടു് ചാവണമോ, ഒന്നും കാണാതെ ചാവണമോ, അതാണു് ഒടുക്കത്തെ ചോദ്യം! (“To be, or not to be, that is the question.”)

August 02 2022 13:37

ഇന്നാണെങ്കിൽ, ഇരട്ടചങ്കനും കാരണഭൂതവുമായ പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷവിപ്ലവഗവണ്മെന്റിൽ അധികാരം കിട്ടിയവരും, കിടന്നുമുള്ളൽ മാറാത്തവരും, അത്യന്താധുനികരുമായ യുവപ്രതിഭാധനർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന “നവയുവ-വീര്യശൂര്യ-പ്രാപ്‌തി-ഉത്തേജന” മാക്രിസ്റ്റ് പദ്ധതികളിലൂടെ പദാർത്ഥാന്തരീകരണം (Transubstantiation) സംഭവിച്ചു്, ചിരജീവിയായി, ചുള്ളനാർക്കാവിലമ്മയുടെ വടിയനാർ കൊടിയേറ്റത്തിനു്, മമ്മൂക്കയെയും ലാലേട്ടനെയുംപോലെയും, സ്യൂട്ടിട്ട റിയാസിനെപ്പോലെയും, കോട്ടിട്ട ബോക്സർ മമ്മാലിയെപ്പോലെയും സൂപ്പർഡ്യൂപ്പറായി മാസ് എൻട്രി നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന കക്ഷിയാണു്!

ദാണ്ടെ, ദേ കിടക്കുന്നു!!

https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_II

August 03 2022 12:20

“എം. സി. റോഡ് ഒലിച്ചുപോയി. അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു് മുഹമ്മദ് റിയാസ്.” – വാർത്ത.

അന്വേഷണം എ.കെ.ജി. സെന്ററിലെ പന്നിപ്പടക്കമേറു് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന “സി.ബി.ഐ. 69 സേതുരാമയ്യരെ” ഏല്പിച്ചാൽ, സംഗതി തട്ടുപൊളിക്കും!

August 04 2022 09:45

ജെയിംസ് വെബ്ബ്‌ ടെലിസ്കോപ്പ് കുടികൊള്ളും സ്ഥാനം

സൂര്യനിൽ നിന്നും 15 കോടി കിലോമീറ്റർ ദൂരെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നു് വീണ്ടും 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ കൂടി അകലെയുള്ള “സൂര്യൻ-ഭൂമി L2 ലാഗ്രാഞ്ജിയൻ പോയിന്റിൽ” സ്ഥിതിചെയ്തു്, തന്റെ ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറദൃഷ്ടികൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കു് പായിച്ചു് അവിടങ്ങളിൽ കാണുന്നതിന്റെയെല്ലാം പോട്ടങ്ങൾ പിടിച്ചു് ഭൂമിയിലേക്കയക്കുന്ന ജെയിംസ് വെബ്ബ്‌ സ്പെയ്സ് ടെലിസ്കോപ്പിനു് എങ്ങനെ അവിടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ (equilibrium) കുടിപാർക്കാൻ കഴിയുന്നു?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ലാഗ്രാഞ്ജിയൻ ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിന്റുകളെ വ്യക്തമാക്കാനായി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രവും GIF ആനിമേഷനും ശരിയായ സ്കെയിലിലല്ല.)

അതറിയാൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടെൻഷ്യൽ എന്നാലെന്തെന്നു് അറിയേണ്ടതുണ്ടു്. രണ്ടു് പിണ്ഡങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണശക്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സമവാക്യമാണു് ന്യൂട്ടന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം: F = GmM/r² (F = ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്‌സ്, G = ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ്, m, M = പിണ്ഡങ്ങൾ (ഉദാ. ഭൂമി, സൂര്യൻ), r അവയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം).

ഭൂമിയുടെ ശരാശരി വ്യാസാർദ്ധമായ 6371 കിലോമീറ്ററുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗമോപരിതലത്തിൽനിന്നും ചെറിയ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു പിണ്ഡവും ഭൗമകേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി തെറ്റില്ല. തന്മൂലം, ഉയരം അവഗണനീയമാംവിധം ചെറുതായിരിക്കുന്നിടത്തോളം, G, M, r, ഇവ മൂന്നിനേയും ഒരു പുതിയ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി (“g”) ഒരുമിപ്പിച്ചു് ആ സമവാക്യത്തെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കാം: F = mg. ഇതിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് “g” ആണു് ഭൂമിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ റ്റു ഗ്രാവിറ്റി.

ഭൂമിയുടെ ഈ ആകർഷണശക്തിയെ (F) ഭേദിച്ചാലേ ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു നിശ്ചിതഉയരത്തിലേക്കു് (x) എടുത്തു് പൊക്കാൻ കഴിയൂ. അതിനു് work (W) ആവശ്യമാണു്. m പിണ്ഡമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ x ഉയരത്തിലേക്കു് പൊക്കാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക്, W = Fx ആണു്. പക്ഷേ, മുകളിൽ കണ്ടതുപോലെ, F = mg ആയതിനാൽ, W = mgx എന്നു് കാണാം. അതാണു് പൊട്ടെൻഷ്യൽ എനർജ്ജി. ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം മൂലമുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ പൊട്ടെൻഷ്യൽ ഉയരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഭൗമകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു് തുല്യമായ ഉയരങ്ങളുള്ള പ്രതലങ്ങളിലെ പൊട്ടെൻഷ്യലുകൾ തുല്യമായിരിക്കും. അവയാണു് “ഇക്വിപ്പൊട്ടെൻഷ്യൽ സർഫസുകൾ”.

തുടക്കസ്ഥാനവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ഉയരവ്യത്യാസം മാത്രമാണു് വർക്ക് (W) കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം. വഴിയുടെ വക്രത അതിനെ ഒരുവിധത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതായതു്, ഇക്വിപ്പൊട്ടെൻഷ്യൽ സർഫസുകളിൽ, ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലനനിയമം അനുസരിച്ചു്, വസ്തുക്കൾക്കു് “ഫോഴ്സ്-ഫ്രീ” ആയി ചലിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഒരു തെർമ്മോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു്, അന്തരീക്ഷവായുവിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫീൽഡിലെ ബിന്ദുക്കളുടെ ഊഷ്മാവുകൾ അളന്നു്, തുല്യമായവയെ പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ചാൽ, ടോപ്പോഗ്രാഫിക്ക് മാപ്പുകളിലെ കോൺടൂർ ലൈൻസ് പോലുള്ള രേഖകൾ ലഭിക്കുമെന്നതുപോലെ, സൂര്യൻ ഭൂമി മുതലായവയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ ഫീൽഡിലെ പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ കണക്കാക്കി, തുല്യമായ പൊട്ടൻഷ്യലുകളുള്ള ബിന്ദുക്കളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു് അവയുടെ “ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകൾ” അടയാളപ്പെടുത്താം. (ചിത്രം കാണുക).

സൂര്യനും ഭൂമിയും പരസ്പരാകർഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന പിണ്ഡങ്ങളായതിനാൽ, അവയുടെ ഇക്വിപ്പൊട്ടെൻഷ്യൽ സർഫസുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതു് സ്വാഭാവികം. ആകർഷണത്തിനോടൊപ്പംതന്നെ, സൂര്യന്റെ ഉള്ളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പൊതുവായ ഒരു ഗുരുത്വബിന്ദു കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഭ്രമണം മൂലം, അതുവഴിയുള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഈ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൽ അതിന്റേതായ പങ്കു് വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. അങ്ങനെ, വിവിധ പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതുവഴി രൂപമെടുക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക പോയിന്റുകൾ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ (equilibrium) ആയിരിക്കും. ഇക്വിലിബ്രിയം മൂലം സവിശേഷമായ സ്ഥിരത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചു് ഇടങ്ങളാണു് – ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, – L1 മുതൽ L5 വരെയുള്ള ലാഗ്രാഞ്ജിയൻ പോയിന്റ്സ്. ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന Joseph-Louis Lagrange-നോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ഈ പേരു്. ഉയർന്ന പിണ്ഡമുള്ള, പരസ്പരാകർഷണത്തിൽ ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ ചലിക്കുന്ന രണ്ടു് വാനഗോളങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ, വളരെ ചെറിയ പിണ്ഡമുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് പോലുള്ള വസ്തുക്കൾക്കു് സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ (equilibrium) സ്ഥിതിചെയ്യാനാവും. – (restricted three-body problem).

ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിനുള്ളിലെ വസ്തുക്കൾക്കു് സൂര്യന്റെ കൂടിയ ആകർഷണശക്തിയെ നേരിടേണ്ടതുള്ളതിനാൽ, അവയുടെ ഭ്രമണവേഗത ഭൂമിയുടേതിനെക്കാൾ കൂടിയതായിരിക്കും. പക്ഷേ, ചിത്രത്തിലെ ലാഗ്രാഞ്ജ് പോയിന്റ് L1-ൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളിൽ എതിർദിശയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ ആകർഷണശക്തിമൂലം, സൂര്യന്റെ ആകർഷണം ഫലത്തിൽ അത്ര ശക്തമല്ലാത്തതിനാൽ, ഇടയ്ക്കിടെ ചെറിയ നേരേയാക്കലുകൾ നടത്തേണ്ടിവരുമെന്നതൊഴിച്ചാൽ, അവിടെ സ്ഥിരമായി നിന്നുകൊണ്ടു് അവയ്ക്കു് ഭൂമിയുടെ അതേ വേഗതയിൽ ഭൂമിയോടോപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമായി എതിർദിശകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന (ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങൾ/arrows) ഉയർന്ന പൊട്ടെൻഷ്യലുകളും, സൂര്യനിലേക്കും ഭൂമിയിലേക്കുമായി എതിർദിശകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന (നീല ത്രികോണങ്ങൾ/arrows) ആകർഷണശക്തിയും മൂലമാണു് L1 പോയിന്റിനു് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതു്.

“സൂര്യൻ-ഭൂമി നേർരേഖയിൽ”, ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിനു് വെളിയിലായി, ഭൂമിയിൽ നിന്നു് 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണു് ജെയിംസ് വെബ്ബ്‌ സ്പെയ്സ് ടെലിസ്കോപ്പ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലാഗ്രാഞ്ജ് പോയിന്റ് L2. അവിടെ സൂര്യന്റെ ആകർഷണശക്തിയുടെ കുറവുമൂലം, തത്വത്തിൽ ഭൂമിയെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഭ്രമണവേഗതയുടെ ആവശ്യമേയുള്ളു. പക്ഷേ, അതോടൊപ്പം, L2-യിൽ, സൂര്യന്റെ ആകർഷണശക്തിയുടെ അതേ ദിശയിലാണു് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണശക്തിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ, വർദ്ധിതമായ ആ ആകർഷണശക്തിയെ നേരിടാൻ അവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയുടെ അതേ ഭ്രമണവേഗതയിൽ ഭൂമിയോടോപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുവഴി വർദ്ധിക്കുന്ന സെൻട്രിഫ്യുഗൽ ഫോഴ്സും ചേർന്നു് L2 പോയിന്റിനെ ഇക്വിലിബ്രിയാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ലാഗ്രാഞ്ജ് പോയിന്റ് L3 ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആകുന്നതും ഇതേ രീതിയിൽത്തന്നെയാണു്.

ഉയർന്ന പൊട്ടെൻഷ്യലുകളുള്ള L4, L5 എന്നീ പോയിന്റുകൾ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ആകുന്നതു് ഇതിൽനിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായാണു്. സൂര്യനെയും ഭൂമിയെയും ഈ രണ്ടു് പോയിന്റുകളിലെ ഓരോന്നുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ ആംഗിളുകൾ 60°ആയ രണ്ടു് സമഭുജത്രികോണങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്ഗിളിന്റെ വെർട്ടിസീസിലാണു് സൂര്യനും ഭൂമിയും ഈ ഓരോ പോയിന്റും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നു് സാരം. ഉന്നതതടത്തിലെന്നോണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ ബിന്ദുക്കളുടെ പൊട്ടെൻഷ്യലുകളെ സ്റ്റേബിളായി നിർത്താൻ സഹായകമായ മറ്റൊരു ഫോഴ്സാണു് കൊറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് (Coriolis force). ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, വളരെ ഉയരത്തിലേക്കു് എറിഞ്ഞ ഒരു കല്ലു് മുകളിൽ ആയിരിക്കുന്നതിനിടയിലും ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നതിനാൽ, താഴെനിന്നു് ഭൂമിയോടൊപ്പം കറങ്ങിക്കൊണ്ടു് അതിനെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു്, അതു് സൈഡിലേക്കു് അല്പം നീങ്ങിയതായി തോന്നുന്ന ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ആയ ഫോഴ്സാണു് കൊറിയോലിസ് ഫോഴ്സ്. L4, L5 എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഗതിമാറ്റങ്ങൾ കൊറിയോലിസ് ഫോഴ്സിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം മൂലം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുമെന്നതിനാൽ, അതുവഴി, ആ പോയിന്റിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു് ഏകദേശം വൃക്കാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പഥത്തിൽ സ്റ്റേബിളായി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ വസ്തുവിനു് കഴിയുന്നു.

L4/L5 പോയിന്റുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റബിലിറ്റി മൂലം, സ്പെയ്സിലെ ചെറുകഷണങ്ങൾ, ഡസ്റ്റ് നെബ്യുല മുതലായവ തുടങ്ങി “ട്രോജൻസ്” വരെയുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ വസ്തുക്കൾ അവിടെ കയറി കുടിപാർക്കാറുണ്ടു്. 2010-ൽ “2010 TK₇” എന്നൊരു ആസ്റ്റെറോയിഡിനെ അവിടെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. 390 വർഷങ്ങളാണു് അതിന്റെ പീരിയോഡിസിറ്റി. ഓസിലേഷനിടയിൽ ഭൂമി-ചന്ദ്രൻ ദൂരത്തിന്റെ (384400 km) ഏകദേശം 50 മടങ്ങു് അകലെവരെ ഭൂമിയോടു് അടുത്തുവന്നശേഷം വീണ്ടും എതിർദിശയിലേക്കു് തന്റെ ആന്ദോളനം തുടരുന്ന “2010 TK₇” ആസ്റ്റെറോയിഡ് L4 പോയിന്റിലാണു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ചുരുങ്ങിയതു് 10000 വർഷങ്ങളെങ്കിലും ആ ആസ്റ്റെറോയിഡ് സ്റ്റേബിളായി അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുമെന്നു് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

(ചിത്രത്തിനും, ആനിമേറ്റഡ് GIF-നും ഗൂഗിളിനോടു് കടപ്പാടു്)

https://upload.wikimedia.org/…/Lagrangian_points…

August 04 2022 12:02

കേവലം ഒരു കറിവേപ്പിലയ്ക്കുപോലും നിഷ്പ്രയാസം ഊമ്പിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതാണു് അത്യുന്നതമെന്നു് ഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യജന്മം!!

August 04 2022 13:13

“കുപ്രസിദ്ധമായ” ആൻഡമാൻ സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട “ധീരയോദ്ധാക്കളിൽ” 80 ശതമാനവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നവരാണു്.” – CPIM Kerala.

– എവിടെ “കുപ്രസിദ്ധി” ഉണ്ടോ, അവിടെ CPIM-ന്റെ പോരാളി ഷാജികളായ “ധീരയോദ്ധാക്കൾ” ഉണ്ടുണ്ടു്.

– എവിടെ ആരോഗ്യമുണ്ടോ, അവിടെ ലൈഫ് ബോയ് നിശ്ചയമായും ഉണ്ടു്.

– എവിടെ അനാഥഗർഭമുണ്ടോ, അവിടെ അതു് നിരുപാധികം ഏറ്റെടുക്കാൻ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞുണ്ടു്.

August 05 2022 10:32

മുൻ ഡി. ജി. പി. ശ്രീമാൻ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണം മുഴുവൻ കേട്ടിട്ടും ചാകാത്തവരെ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ഷോക്കടിപ്പിച്ചാലും ചാകില്ല. മൈനറായ ഒരു “മേയർ-ചിരിയും” ചിരിച്ചു് കിടന്നകിടപ്പു് കിടക്കുകയേയുള്ളു. അതുകണ്ടു് ഷോക്കടിപ്പിച്ച ഹതഭാഗ്യൻ ചാകാതിരുന്നാൽ അവന്റെ ഭാഗ്യം.

August 05 2022 10:43

“അരപ്പട്ട കെട്ടിയ ഗ്രാമത്തിൽ തിരുപ്പട്ടം കെട്ടിയാൽ പേപ്പട്ടിയും കരിപ്പെട്ടിയാകും.” – (ഭ്)ഫാ. വട്ടായിൽ.

പേരിനോടു് ചില്ലക്ഷരം ചേർത്തില്ലാന്ന്വച്ചു് ഒരു കോപ്പും സംഭവിക്കാനില്ല എന്നു് വട്ടശാസ്ത്രം, അഥവാ, വൃത്തശാസ്ത്രം.

August 05 2022 16:49

അവസാനം എലിക്കോപ്തർ പിണറായി വിജയൻ തുറുപ്പുചീട്ടായി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ ഇറക്കി എന്നാണു് “നിഷ്ക്കുകളായ മല്ലു നിച്പച്ചരുടെ” പരാതി!!

സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വഴി, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകേസ് തനിക്കും, തന്റെ പ്രിയങ്കരവും, ജനകീയവുമായ കുടുംബത്തിനും എതിരായി മൂർച്ഛിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഈ വൈകിയ വേളയിൽ, അനേകം “നികൃഷ്ടമല്ലുക്കൾ” മുങ്ങിച്ചാകാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ഈ വെള്ളപ്പൊക്കസമയത്തു്, “വെള്ളവിരോധിയായിരുന്ന” ശ്രീ നാരായണഗുരുവിന്റെ നാമത്തിലും മുദ്രയിലും “വെള്ളത്തിലൂടെ” പൊന്തിവന്ന “വെള്ളത്തിൽപ്പുള്ളിയെ” അല്ലാതെ, സൗരോർജ്ജത്തിലൂടെ ഉയർന്നുവന്നവളും, തെരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്തെ കറിവേപ്പിലയുമായിരുന്ന സഖാവു് സരിത “നായരെ” തുറുപ്പുചീട്ടായി “എലിക്കോപ്തർ പിണറായി വിജയൻ” വിപ്ലവഭൂമിയിൽ ഇറക്കിക്കളിക്കും എന്നു് കരുതുന്നവർക്കു്, മാക്രിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചു് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല എന്നേ പറയാനുള്ളു.

അതെന്തായാലും, ഈ സമയത്തു് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശഗുരുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ “നീലക്കാർവർണ്ണൻ” മീശയോടുള്ള എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അതിശയം അകൈതവമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ മീശയിൽ മനുഷ്യർക്കു് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടെന്നു് മുഹമ്മദ് നബി (സ) ആയാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.

നന്ദി, നമസ്കാരം!

August 06 2022 12:37

“K. I. I. F. B.”, അഥവാ, Kerala Infrastructure Investment Fund Board (“കിഫ്‌ബി” എന്നു് കേരളപാണിനീയാധിഷ്ഠിത മല്യാലം) കേസിന്റെ പേരിൽ തോമസ് ഐസക്ക് ഇ. ഡി.ക്കു് മുന്നിൽ ഹാജരായാൽ, ഇ. ഡി. ചാർജ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തു് കേസിന്റെ പേരിൽ, തന്റെ ഇരട്ടച്ചങ്കുകളും, ശാസ്ത്ര-സാഹിത്യ-സാങ്കേതിക-കലാ-സാംസ്കാരിക നാട്യസംബന്ധമായ മേഖലകളിൽ താൻ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള മൊത്തം ബിരുദങ്ങളും മറ്റിനം പദവികളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും മഹിമകളുമെല്ലാം കെട്ടിച്ചുമന്നു്, അനന്യസാധാരണമായ അത്യുജ്ജലവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായ മുക്ക്യോൻ പിണറായി വിജയനും ഇ. ഡി.ക്കു് മുന്നിൽ ഹാജരാകേണ്ടി വരുമോ എന്നാണത്രെ CPI (M)-ന്റെ പേടി!

ഇ. ഡി.യോടു് ചുമ്മാ പാമ്പ്ര CPI (M) സഖാക്കളേ! മടിയിൽ കനമില്ലാത്ത പിണറായി വിജയൻ സഖാവു്, മണിയാശാന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കോണാത്തിലെ ഇ. ഡി.യെയും പേടിക്കുന്നവനല്ല. നീട്ടിപ്പിടിച്ച പങ്കായങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഓടിയപ്പോഴും, പ്രതിപക്ഷം തന്റെ മകളുടെ ബിസ്നസ് ബന്ധങ്ങളിലെ ദുരൂഹതയെ നിയമസഭയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴും പിണറായി വിജയൻ വിരണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെയാണു് കാരണഭൂതം പിണറായി വിജയൻ ഇഷ്ടാനുസരണം കപ്പം കൊടുക്കുന്ന BJP നേതാക്കളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന കേവലമൊരു ഇ. ഡി.!

ഇന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രനെയും പേടിയില്ലാത്ത ബ്രണ്ണൻ സ്കോളർ സാക്ഷാൽ പിണുവിനോടാണു്, രാജകീയമായി പൊതിഞ്ഞ ചന്ദനതൈലം കണ്ടാൽ മയങ്ങിവീഴുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ഊളകളുടെ ചുട്ടിയും കോലും കളി!

അവറ്റകളോടു് ചുമ്മാ പോകാൻ പറ, മാർക്സിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തീയിൽ കുരുത്ത CPI (M) സഖാക്കളേ!!

August 07 2022 10:56

ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് സഖാവു് ചിറ്റപ്പനു് മൂന്നാഴ്ചത്തെ വിലക്കു് വിധിച്ചു. അതിന്റെ പേരിൽ സഖാവു് ചിറ്റപ്പൻ, മാർക്സിയൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ, വിപ്ലവകരമായ പ്രതിഷേധസൂചകമായി ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിനു് ആജീവനാന്തം വിലക്കു് വിധിച്ചു.

ച്ചാൽ, മൂന്നാഴ്ചയേക്കാൾ വളരെവളരെ കുറവാണല്ലോ ആജീവനാന്തം!

ആശാൻകളരിയിൽപ്പോലും പോകാതിരുന്നാൽമാത്രം ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്യുന്നതമായ മാർക്സിയൻ വൈജ്ഞാനികതയാണതു്.

അത്തരം “മാർക്സിയൻ മനുഷ്യനാകൽ വൈജ്ഞാനികത”, മാക്രിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വോട്ടുബാങ്ക് ആദ്ധ്യാത്മികതയിൽ തൈലാഭിഷിക്തരല്ലാത്ത “വാഴക്കുല മലയപ്പുലയൻസിനും”, “നമ്മൾ കൊയ്യും വയലെല്ലാം നമ്മുടേതാകും പൈങ്കിളിയേ” എന്ന കമ്മിത്തമ്പ്രാൻ മഹദ്വചനത്തിൽ അടിയുറച്ചു് വിശ്വസിച്ചു്, കോഴികളെ ഹൃദയപൂർവ്വം “സ്നേഹിക്കുന്ന” ചെന്നായ്ക്കളെപ്പോലെ മനുഷ്യരെ “സ്നേഹിച്ചിരുന്ന” റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും “തൊഴിലാളിസ്നേഹികളും” ആയിരുന്ന ലെനിന്റേയും സ്റ്റാലിന്റെയും നാട്ടിലെ വോൾഗാനദി പാടുന്ന വിപ്ലവകരമായ പാട്ടുകൾ പാടിയാടി, പിണുവാടി, റിയാസാടി, വീണയാടി, ബിന്ദുവാടി, ടീച്ചറാടി, ചിന്തയാടി, “കോടിയേരിയാടിയാടി” അന്തംവിട്ടു് വയൽകൊയ്യുന്ന പൈങ്കിളികൾക്കും ഒറ്റയടിക്കു് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല.

സംഭവം ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രമായ മാർക്സിയൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണേ!!

August 07 2022 12:54

“ദ ട്രയൽ” എന്ന ഫ്രാൻസ് കാഫ്കയുടെ നോവലിലെ “ജോസഫ് കെ.”യുടെ അവസ്ഥയാണു് തന്റേതെന്നു്, സമ്പത്തു് സംബന്ധമായ കടലാസ് കഷണങ്ങളുമായി ഹാജരാകാൻ ഇ. ഡി. ആവശ്യപ്പെട്ട മല്ലു മാക്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക്.

ഫയങ്കരം!

കാരണഭൂതം ഇരട്ടചങ്കൻ വാഴുന്ന “മാവേലി നാടുവാണീടും കാലതുല്യമായ സമത്വസുന്ദരകേരളത്തിലെ” അടിമക്കമ്മികളുടെ ആശീർവാദമുള്ള ഒരു മാക്രിസ്റ്റ് മലവാണത്തിനു് എത്ര എളുപ്പം ഫ്രാൻസ് കാഫ്കയെപ്പോലൊരു അതുല്യ ലോകപ്രതിഭയുടെ വൈജ്ഞാനിക-സാംസ്കാരിക-സാഹിത്യലെവലിലേയ്ക്കു്, സ്വന്തം കുണ്ടിയിൽ സ്വയം ജാക്കിവച്ചു്, എടുത്തുപൊക്കി അവരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനു് ഇതില്പരം ഒരു തെളിവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു് തോന്നുന്നില്ല.

സ്വന്തം കുണ്ടിയിൽ സ്വയം ജാക്കിവച്ചു്, താൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നും, ലോകരക്ഷകനാണെന്നും, കാരണഭൂതമാണെന്നുമെല്ലാമുള്ള ഭ്രാന്തൻ അവകാശവാദങ്ങളുമായി, മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയുടെ (mediterranean sea) കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു “കുഞ്ഞിക്കാട്ടി” പ്രദേശത്തു്, വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയും, മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചുമൊക്കെ അഷ്ടിക്കുള്ള വക കണ്ടെത്തിയിരുന്ന നസറായനായ യേശുവിന്റെ മാതൃകയിൽ, താനൊരു ഏക്ഷൻ ഹീറോയാണെന്നും, വാളുവച്ചതിനിടയിലൂടെ മൂക്കുപൊത്താതെ ഓടിയിട്ടുള്ളവനാണെന്നും മറ്റും വീരവാദം മുഴക്കി അധികാരത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി മലയാളികളുടെ അന്നദാതാവും ദൈവവുമായി സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്ച പിണറായി വിജയന്റെ സംവിധാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു “fart film” ആണു് “ഇഡിയും തോമ്മാച്ചനും”.

വരുവിൻ! ബക്കറ്റ് പിരിവു് നല്കുവിൻ! സില്മ കാണുവിൻ! രസിപ്പിൻ!

എന്തെന്നാൽ, സാമ്പാറും അവിയലുമല്ല, രസമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ!!

https://archive.org/details/the-trial-1962-restored-movie-720p-hd

August 08 2022 11:26

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം (astronomy) വേറെ; ജ്യോതിഷശാസ്ത്രം (astrology) വേറെ.

അന്നമ്മ വേറെ; തുണി വേറെ.

വാനത്തിലെ വസ്തുക്കളും പ്രതിഭാസങ്ങളും പഠനവിധേയമാക്കുന്ന വൈജ്ഞാനികശാഖയാണു് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം. വർദ്ധിക്കുന്ന അറിവിന്റെ ഫലമായി വികസിക്കുന്ന മനുഷ്യബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചു് നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രീയോപകരണങ്ങൾ ആ ശ്രമത്തിൽ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നു.

ഭാവി എന്തെന്നറിയാനായി വായും പിളർന്നു് തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യാന്വേഷികളെ അവർ കേൾക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന മധുരഭാഷണത്തിലൂടെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വൈഭവമുള്ളവർക്കു് പറ്റിയ ഒരു ഉപജീവനകലയാണു് ജ്യോതിഷശാസ്ത്രം.

പ്രവചനങ്ങൾക്കു് വാനവസ്തുക്കളുടെ പിൻബലമുണ്ടെന്ന തോന്നൽ ഇടപാടുകാരുടെ മനസ്സിൽ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതു്, ഭാവിപ്രവചനപരമായ അധരവ്യായാമങ്ങൾക്കു് ശാസ്ത്രീയതയുടെ ഒരു പരിവേഷം നൽകാൻ തീർച്ചയായും സഹായകമാണു്. നശ്വരമായ ഭൗതികതയെ വെടിഞ്ഞു് നിത്യമായ ആത്മീയതയെ മനസ്സാ വരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും, തന്റെ സ്വന്തം ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനങ്ങളിൽ അസാരം ശ്രാസ്ത്രീയത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണിഷ്ടം.

ഭാഗ്യാന്വേഷികളും കാര്യകാരണബന്ധത്തെ വിലമതിക്കുന്നവരാണു്. വ്യക്തമായ ഒരു അടിത്തറ ഇല്ലാതെ നടത്തുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ തന്മൂലം അവർ തള്ളിക്കളയും. നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ മുതലായവ കാര്യകാരണബന്ധപ്രകാരം ഉന്നതമായ വിശ്വാസയോഗ്യതയുള്ള അടിത്തറകളാണു്. എങ്കിലും, ഒരത്യാവശ്യത്തിനു്, ഹസ്തരേഖ, മുഖലക്ഷണം, തത്തക്കിളി കൊത്തിയെടുക്കുന്ന ചീട്ടു്, ഗൗളീവിലാപകാവ്യം, തലയിലെ കാക്കതൂറൽ, ഓർക്കാപ്പുറത്തുള്ള തുമ്മൽ, ശകുനം, കണി, കെണി മുതലായ നിമിത്തങ്ങളും വിശ്വാസയോഗ്യതയുള്ള അടിത്തറകളായി അംഗീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നവരല്ല ഭാഗ്യാന്വേഷികളായ മനുഷ്യർ.

അത്തരം ഭാവിപ്രവചനങ്ങൾ ഫലിക്കാറുണ്ടോ എന്നു് ചോദിച്ചാൽ, ഉണ്ടെന്നും പറയാം, ഇല്ലെന്നും പറയാം. നടന്നുനടന്നു് ക്ഷീണിച്ചു് നിന്നുപോയ വാച്ചും ദിവസത്തിൽ രണ്ടുവട്ടം കൃത്യമായ സമയം കാണിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ആ രണ്ടു് സമയങ്ങളല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ സമയം ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല.

എന്തു് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം, എന്തു് ചോദിക്കണം, എപ്പോൾ ചോദിക്കണം എന്നൊന്നുമറിയാതെ ഓരോന്നു് കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടു് വാച്ചിനെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ എന്തു് കാര്യം? വാച്ചിനുമുണ്ടു് അവകാശങ്ങൾ. നിന്നുപോയി എന്നതിന്റെപേരിൽ നള്ളിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല ഒരു വാച്ചിന്റെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങൾ!

“മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണു്: ഒരു വിശ്വാസം ആയിരംവട്ടം ഖണ്ഡിക്കപ്പെട്ടതായാലും, തനിക്കു് അതു് ആവശ്യമെങ്കിൽ, അവനതിനെ ‘സത്യം’ ആയി കണക്കാക്കും.” – ഫ്രീഡ്രിഹ് നീറ്റ്സ്‌ഷെ

August 08 2022 13:43

“നിരോധിത സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുമായി കേരളത്തിലെത്തിയ തീവ്രവാദിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ “ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ” ഇടപെട്ടു.” – സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

“മുഖ്യാ, മുഖ്യാ, സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഗുരുതരമായ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യൻ രാജി വയ്ക്കുമോ മുഖ്യാ?” – മാർക്സിസ്റ്റുകളല്ലാത്ത മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യം നംബർ വൺ.

“അല്പം പോലും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ, മൊത്തം ഉളുപ്പുമായി ആ “പരനാറി” ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സ്ഥലം വിട്ടില്ലേ? ഒട്ടും ഉളുപ്പില്ലാതെ എനക്കു് എങ്ങനെ രാജിവച്ചു് പെണ്ണും പിടക്കോഴിയും, ഇതുവരെ സംഘടിപ്പിച്ച കമ്മീഷനുമായി അമേരിക്കയിലേക്കോ, നോർത്ത് കൊറിയയിലേക്കോ മറ്റോ മുങ്ങാൻ കഴിയും?” – മുഖ്യന്റെ കിടിലൻ മറുപടി.

“സ്ഥലം വിട്ട “പരനാറി” ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ?” – മാർക്സിസ്റ്റുകളല്ലാത്ത മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യം നംബർ റ്റൂ.

“കണ്ടെത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നു് എനക്കറിയില്ല. എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെറ്റിട്ടില്ല.” – പതിവുപോല, മുഖ്യന്റെ “പഴുതടച്ച തകർപ്പൻ” മറുപടി.

August 09 2022 12:00

ഭാരതത്തിലെ പൗരസമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ, ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ 1966‌ൽ സമർപ്പിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമാനുസൃതമായി രൂപംകൊണ്ട ഒരു അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനമാണു് “ലോക് ആയുക്ത”.

ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർ‌വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി, സ്വജനപക്ഷപാതം, മറ്റുള്ളവർക്കു് ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുന്ന നടപടികൾ, വ്യക്തിപരമായോ മറ്റുള്ളവർക്കോ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിതതാല്പര്യത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ മനഃപൂർ‌വം വച്ചുതാമസിപ്പിക്കൽ മുതലായ ക്രമക്കേടുകൾ “ലോകായുക്ത” മുഖേന ചോദ്യം ചെയ്യാപ്പെടാവുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണു്.

താഴെപറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ നടത്തുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ ലോകായുക്ത മുഖേന ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നവയാണു്. അതിനുള്ള പരാതി നേരിട്ടോ അഭിഭാഷകൻ വഴിയോ ലോകായുക്തയ്ക്കു് നൽകാവുന്നതാണു്:

1. ഇപ്പോഴത്തെയോ മുൻപത്തെയോ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ

2. മന്ത്രിമാർ

3. എം.എൽ.എ. മാർ

4. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ

5. തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ, ബോർഡുകൾ, അതോറിറ്റികൾ, സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഭാരവാഹികൾ

6. തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ

7. രാഷ്ട്രീയസംഘടനകളുടെ ജില്ലാ-, സംസ്ഥാനഭാരവാഹികൾ

8. സർക്കാർ സഹായമോ അംഗീകാരമോ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികൾ

9. സർ‌വകലാശാലകൾ

10. പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ

വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വ്യാവസായികമായി വീഞ്ഞു് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവനും ദൈവപുത്രനുമായ യേശുവിനെപ്പറ്റി, വി. പത്രോസിന്റെ മതിലിൽ കുരുത്തവരായ ഒറിജിനൽ നസ്രാണികൾ അവരുടെ പ്രദക്ഷിണഘോഷയാത്രകളിൽ അലമുറയിടാറുള്ളതുപോലെ, “പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരമശുദ്ധനും”, ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധി പാലിക്കുന്നവനുമെന്നു് അവകാശപ്പെടുന്നവനുമായ പിണറായി വിജയൻ എന്തുകൊണ്ടു്, സമൂഹത്തിൽ നീതിയും നിയമവും അഴിമതിരാഹിത്യവും നിലനിൽക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭരണാധികാരിയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ഒരു അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനമായ കേരളത്തിലെ ലോക് ആയുക്തയുടെ ചിറകുകൾ അരിയാൻ ഇത്രമാത്രം തത്രപ്പെടുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി, ലോക് ആയുക്ത വഴി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതും, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുമായ ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അയാൾക്കും, അയാൾ “solemnly” പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കണ്ണൂരിയൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കുമുള്ള നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ക്രിമിനൽ പങ്കാളിത്തത്തിലാണു് കുടികൊള്ളുന്നതു്.

ആവിധ ക്രിമിനൽ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഏതാനും ചിലതു്:

1. സ്വജനപക്ഷപാതം: മന്ത്രി റിയാസ്, … …

2. മറ്റുള്ളവർക്കു് ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുന്ന നടപടികൾ: തന്റെ “രാജകീയമായ” യാത്രാവീഥികളെ തരിശുഭൂമിതുല്യം മനുഷ്യശൂന്യമാക്കൽ, കറുത്ത മാസ്ക്ക് നിരോധിക്കൽ, … …

3. വ്യക്തിപരമായോ മറ്റുള്ളവർക്കോ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിതതാല്പര്യത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികൾ: കെ. ഫോൺ, കെ. റെയിൽ, സിൽവർലൈൻ, … …

4. നടപടിക്രമങ്ങൾ മനഃപൂർ‌വം വച്ചുതാമസിപ്പിക്കൽ: അട്ടപ്പാടിയിലെ മധു കൊലക്കേസും, വാളയാറിലെ ബാലപീഡനവും കൊലക്കേസും അടക്കമുള്ള അനവധി കേസുകളിലെ സ്വാർത്ഥതാത്പര്യാർത്ഥമുള്ള വച്ചുതാമസിപ്പിക്കലും അനാസ്ഥയും, … …

എന്നിട്ടും, ഒരു അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനമായ കേരളത്തിലെ ലോക് ആയുക്തയുടെ ചിറകുകൾ അരിയാൻ പിണറായി വിജയൻ എന്തുകൊണ്ടു് ഇത്രമാത്രം തത്രപ്പെടുന്നു എന്നു് നിങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിനുപോലും ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തവിധം CPI (M)-ലെ ആനത്തലവട്ടമുള്ള കുമാരപിള്ളസഖാക്കളാൽ ബ്രെയ്ൻ വാഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട, അന്തസ്സാരശൂന്യനായ/ശൂന്യയായ കേവലമൊരു മല്ലു മാക്രിസ്റ്റായിരിക്കണം നിങ്ങൾ.

August 10 2022 11:30

സഖാക്കളേ, സഹ-ഉദരരേ, കർത്താവിൽ പ്രിയരായ ഇടവകക്കാരേ!

നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജയിലിൽ കിടന്നു് കൊതുകുകടികൊള്ളുക! ജയിലിൽ കിടന്നു് കൊതുകുകടികൊണ്ടുകൊണ്ടു്, ഇരട്ടചങ്കൻ പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന മാക്രിസ്റ്റ് കേരളാ കൊഓപ്പറേറ്റീവിൽ, സഖാവു് പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനെപ്പോലെ, ഒരു പൊതു-മരാ-മത്തൻ മന്ത്രിയായി, “ജീവിതശുദ്ധിയുള്ള” ഒരു വിശിഷ്ട ജന്മമായി, അത്യുന്നതമായ ഒരു മനുഷ്യാസ്തിത്വമായി, പരിപാവനനായ/പരിപാവനയായ ഒരു പരിശുദ്ധനായി/പരിശുദ്ധയായി, മാക്രിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കണ്ണൂരിസ്റ്റ് അന്തം കമ്മി എന്ന അസുലഭവും, അനിതരസാധാരണവുമായ അത്യുഗ്രൻ പദവിയിലേക്കു് പറന്നുയരുക!!

(അതല്ലാതെ എന്താപ്പോ കേവലം ഒരു മല്ലുവായ മനുഷ്യജന്മത്തിനു് ചെയ്കാൻ കഴ്യ്ക!?)

August 11 2022 09:56

എ.കെ.ജി. സെന്ററിലെ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിലുണ്ടായ ഭയങ്കരമായ കുലുക്കത്തിൽ നിന്നുള്ള “reconvalescence”-ൽ കഴിയുന്ന ശ്രീമതി ടീച്ചറെ “കിടുങ്ങാച്ചി തള്ള” എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതു് നികൃഷ്ടജീവികൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ഒരുതരം പരനാറിത്തരമാണു്.

“commotio cerebri” പോലുള്ള കടുത്ത ആഘാതങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിനു് ശാരീരികമായ വിശ്രമത്തോടൊപ്പം മാനസികമായ സ്വസ്ഥതയും ആവശ്യമാണു്.

വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി കുലുങ്ങിവീണ ഒരാളെ കുത്തുന്നയിനം കുത്സിത പ്രവണതകൾക്കെതിരെയുള്ള എന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം കുലംകുത്തികൾ എടുക്കുന്നതും പിടിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ സില്മകളും ആജീവനാന്തം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്നു് സത്യഗ്രന്ഥം തൊട്ടു് ഇതിനാൽ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു.

വാക്കുകൾ അളന്നുതൂക്കി, തേച്ചുമിനുക്കി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം ഇടതുപക്ഷബുദ്ധിജീവികളും സംസ്കാരസമ്പന്നരുമുള്ള ഒരു നാടാണു് കേരളമെന്നതിനാൽ, മറ്റുള്ളവരെ, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട ഭാഷ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ ആരാധനാവിഗ്രഹങ്ങൾ ആരുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് അങ്ങനെ ഒരു “വീഴ്ച പറ്റി” എന്ന വാദവും മുഖവിലയ്ക്കു് എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

August 11 2022 10:19

“ന്നാ താൻ കേസ് കൊട്” എന്ന സിൽമ കാണരുതെന്ന കമ്മി സാക്കളുടെ കല്പന അനുസരിക്കാനാണു് എന്റെ തീരുമാനം.

വണ്ടി കുഴിയിൽ വീണ-ശേഷം കരഞ്ഞിട്ടെന്തു് ഫലം?

August 11 2022 10:54

ഞങ്ങൾ മുകളിലെത്തി. ഞങ്ങൾക്കവിടെ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവുമൊക്കെയായി സുഖിച്ചു് കഴിയണം. ഞങ്ങടെ സൂപ്പിലെ “മൈരാണു്” ലോക് ആയുക്ത. അതുകൊണ്ടു്, ലോക് ആയുക്തയെ ഷണ്ഡീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു് ഏതുവിധേനയും “ഓർഡിനൻസുകൾ” ഒണ്ടാക്കണം.

August 11 2022 11:07

അഴിമതി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തിനായി നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ലോകോത്തരഊളയെ വീണുകിടന്നും താങ്ങിനിർത്തുന്ന അടിമകളുടെ വിളിപ്പേരാണു് മല്ലു മാക്രിസ്റ്റുകൾ!

August 11 2022 11:48

കുലുങ്ങി എന്നാണു്, കിടുങ്ങി എന്നല്ല ടീച്ചർ അവകാശപ്പെട്ടതു്. അതിൻപ്രകാരം, “കിടുങ്ങാച്ചി” എന്നതിനെക്കാൾ “കുലുങ്ങാച്ചി” എന്ന വിശേഷണമായിരുന്നേനെ, പെഡഗോജിക്കലി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കലി, കൂടുതൽ കറക്റ്റ്.

August 11 2022 12:47

കിടുങ്ങാച്ചി, വഴിയിൽ കുഴി, ന്നാ താൻ കേസ് കൊട്, ഖുർആൻ സ്വർണ്ണം, ബിരിയാണി സ്വർണ്ണം, സ്വപ്ന, ഇ.ഡി., ലോക് ആയുക്ത, ഓർഡിനൻസ്, ഗവർണർ, … … ആകെമൊത്തം ടോട്ടൽ നയതന്ത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ “ഇശ്യൂസ്” ആണല്ലോ മച്ചാ!? കൂടുവിട്ടു് കൂടുമാറേണ്ടി വരുമെന്നുണ്ടോ?

August 12 2022 13:15

ഒരു ഇടക്കാലപരീക്ഷയിൽ ചോദ്യക്കടലാസ് നീട്ടി പരീക്ഷകൻ എന്നോടു് ഇപ്രകാരം മൊഴിഞ്ഞു: ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ പരൂക്ഷയിൽ നീ ജയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കും.

അതിനു്, തലേന്നുതന്നെ തയ്യാറാക്കിയ, എന്റേതായ ഒരു ഉത്തരക്കടലാസ് അയാൾക്കുനേരെ നീട്ടി ഞാൻ ഇപ്രകാരം മറുമൊഴി നല്കി: ഡാ, കോപ്പൻ പരൂക്ഷകാ! കേന്ദ്ര BJP ഗവണ്മെന്റ് മോഡലിലുള്ള നിന്റെ ചോദ്യക്കടലാസു് എന്റെ പട്ടി വാങ്ങും. നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ മുൻകൂറായി കാണാനുള്ള ദീര്‍ഘദൃഷ്‌ടിയുള്ളവൻ എന്ന നിലയിൽ, എന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇതിൽ അക്കമിട്ടു് കുറിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അവ വായിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നതെല്ലാം നിന്റെയിഷ്ടം. പക്ഷെ, പരൂക്ഷയിൽ ഞാൻ ജയിക്കണമെന്നതു് എന്റെയിഷ്ടം. അല്ലാഞ്ഞാൽ, നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഹാ കഷ്ടം എന്നെ പറയാനുള്ളു! സർവ്വശക്തനായ എന്റെ പിതാവിനു് “മാഷാ അള്ളാ സ്റ്റിക്കറുകൾ” പതിച്ച അനേകം ഇന്നോവകൾ സ്വന്തമായുണ്ടെന്നു് മറക്കാതിരുന്നാൽ നിനക്കു് കൊള്ളാം!

August 12 2022 13:20

കുഴിയൻ എന്നാൽ, ഫാഷിസ്റ്റ് അജ്ഞതയുടെ അഗാധഗർത്തത്തിലേക്കു് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പ്രകാശം പരത്തുന്നവൻ എന്നേ അർത്ഥമുള്ളു എന്ന ഭാഷാജ്ഞാനപരമായ ഒരു ആജ്ഞാവചനം സഖാവു് എം. വി. ജയരാജൻ അരുളിച്ചെയ്താൽ കെട്ടടങ്ങാവുന്നതേയുള്ളു, “വഴിയിലെ കുഴി” എന്ന, രാഷ്ട്രീയമല്ലുക്കളുടെ കലാസാഹിത്യസാംസ്കാരികമായ മൊത്തം ഇമാജിനേഷൻ ഫാക്കൽറ്റികളുടെയും അതിരുകളെ ലംഘിക്കുന്നവിധം സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നം വഴി കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിൽ ആളിപ്പടർന്നിരിക്കുന്ന വിപ്ലവാഗ്നി.

പക്ഷേ, ഏതെങ്കിലും ജയരാജൻ സഖാവു് പറഞ്ഞാൽ ജനം വിശ്വസിക്കില്ല, എം. വി. ജയരാജൻ സഖാവു് തന്നെ പറയണം. അതിനെയാണു് നമ്മൾ “എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് റെപ്യുട്ടേഷൻ” എന്നു് വിളിക്കുന്നതു്.

August 12 2022 13:20

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: