RSS

തുപ്പൽ, തൂറ്റൽ, ഓതൽ, ഹലാൽ!

10 Nov

മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്കുള്ള ഉസ്താദുകളുടെ തുപ്പൽ, തുമ്മൽ, തൂറൽ, തൂറ്റൽ, ചീറ്റൽ, ഊതൽ, ഓതൽ, മൂത്രിക്കൽ, ഛര്‍ദ്ദിക്കൽ തുടങ്ങിയ ദൈവികമായ വിശുദ്ധകർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഹറാമായ ഭക്ഷണത്തെപ്പോലും ഹലാലാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും.

പർവ്വതങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ ആണിയടിച്ചുറപ്പിച്ചവനും, “Tom and Jerry” കാർട്ടൂണിലെ ടോമിനെയും(അല്ലാഹു) ജെറിയെയും (ശൈത്താൻ) അനുസ്മരിപ്പിക്കുമാറു്, ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെ ശൈത്താന്റെ പിന്നാലെ മാരകായുധങ്ങളുമായി നിഷ്ഫലം നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വശക്തനും സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വജ്ഞാനിയും ഏകദൈവവുമായ അല്ലാഹു, സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒട്ടകേകാന്തമായ ഒരു ഗുഹയിൽ വച്ചു് തന്റെ ഭൂമിയിലെ വിശ്വസ്ത അംബാസഡറായ ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്കുവഴി മുഹമ്മദ് നബിക്കു് (സ) എക്സ്ക്ലൂസീവായി അറബിഭാഷയിൽ ഓതിക്കൊടുത്ത പ്രാപഞ്ചികസത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണതു്.

ലോകാവസാനത്തോളം വള്ളിപുള്ളിയുടെ മാറ്റം ആവശ്യമില്ലാത്തതും, സാർവ്വത്രികസാധുത്വമുള്ളതും, ഇനി, “മറ്റു് ചികിത്സകൾ ഫലിക്കാതെ വരുന്നു” എന്നു് തോന്നിയാൽ, ഉസ്താദുകൾക്കു് അവസരോചിതം വ്യാഖ്യാനിച്ചു് തിരുത്താൻ അവകാശമുള്ളതും, സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളുടെ സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ക്രോഡീകരണം! മൊഴിമാറ്റം അല്ലാഹുവോ മുഹമ്മദ് നബിയോ (സ) നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല.

സാധാരണഗതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണിതെങ്കിലും, ചില ദൈവനിഷേധികൾ അതു് തികഞ്ഞ ഒരു ഊളത്തരമാണെന്നു് ശക്തിയുക്തം വാദിക്കാറുണ്ടു്. അത്തരം കൺസ്പിരസി തിയൊറിസ്റ്റുകളുടെ “പുളിച്ച മാവിനെ” സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക!

പുളിച്ച ഒരല്പം മാവുമതി മൊത്തം പ്ലാവുകളെയും, കടലാവണക്കുകളെയും, കൊടിത്തൂവകളെയും കണ്ടാമിനേയ്റ്റ് ചെയ്തു് കൊളമാക്കാൻ! അല്പം ഉറയൊഴിച്ചാൽ പാലായാലും പുളിച്ചു് തൈരായിപ്പോകുമെന്നു് അറിയാത്തവരുണ്ടോ? ദൈവമക്കളായ പ്രിയ സഹോദരീസഹോദരങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഒരു സർവ്വവ്യാപി എന്ന നിലയിൽ, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരേസമയം വ്യാപിക്കേണ്ടവനായ അല്ലാഹുവിനു് തിരക്കുമൂലം നീങ്ങ ഓരോരുത്തരെയും നേരിൽക്കണ്ടു് കാര്യം ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നു് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണു് ആ ചുമതല ഞാൻ ദയവായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതു്.

അല്ലാഹു അക്ബർ!!

(“പുളിച്ച മാവു്” എന്ന “ബിബ്ലിക്കൽ” പ്രയോഗത്തിനു്, സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രൻ യേശുവിനോടു് ഹൃദയം തുറന്ന കടപ്പാടു്. ചങ്ക് ബ്രോ യേശു, കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന-പിണു കണ്ണൂരിസ്റ്റ്-മാക്രിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വന്തം അഴിമതികളും കൊലപാതകങ്ങളും വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കാറുള്ള കമ്മിതന്ത്ര-മന്ത്രമാന്ത്രികമാതൃകയിൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർ എക്സ്പെൻസിവ് ബാരിസ്റ്റർമാരെ വിലയ്ക്കെടുത്തു് “കോപ്പിറൈറ്റ് ലംഘനം” എന്ന വകുപ്പിൽ സിവിലായും ക്രിമിനലായും എനിക്കെതിരെ സ്വർഗ്ഗീയകംണിഷ്ട് പാർട്ടിക്കോടതിയിൽ കള്ളക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ, ഏകദൈവവും ഇരട്ടച്ചങ്കനുമായ അന്നദാതാവിന്റെ കിറ്റുവാങ്ങി “പച്ചമാങ്ങാകൂട്ടി ഭുജിച്ചും” കീജേവിളിച്ചും “മൊയ്ലാളിവാഴ്കവാഴ്ക” എന്നെല്ലാം കവിതകളെഴുതിയും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധു മാക്രിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നുമ്മ തെണ്ടിപ്പോകും! അതുകൊണ്ടു് അച്ചങ്ങായിക്കു് ഇക്കടപ്പാടു്.)

സുന്നത്തു് ചെയ്യാത്ത, സുനയില്പിടിച്ചു് പാരബോളിക്കായി മൂത്രിച്ചിട്ടു്, കൈകഴുകാതെ രണ്ടുകൈകൾകൊണ്ടും മുറുക്കനെപ്പിടിച്ചു് ഹാംബർഗർ തിന്നുന്ന, ഹറാം പിറന്ന പന്നികളായ നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും, ഔറത്ത് മറയുംവിധം പർദ്ദ ധരിക്കാതെ അവരോടൊപ്പം ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന സത്യനിഷേധികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞകളുംപോലും “സ്ഥിതീ”കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്‌സൽ “നിച്ച്‌ ഓഫ്‌ ട്രൂത്ത്” ആണു് തുപ്പൽ, തുമ്മൽ, തൂറ്റൽ, ഊതൽ മുതലായ വിശുദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ വഴിയുള്ള “ഹലാലിത്വം”.

ഗവേഷണശാലയിലെ മാർബിൾ തറയിലൂടെ ഉരുണ്ടുനേർച്ച നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞവർഗ്ഗത്തിലെ പുരുഷവർഗ്ഗം, മൊഞ്ചത്തിശാസ്ത്രജ്ഞകൾ പാവാടയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യഅറകൾ ശാസ്ത്രീയമായി, ലേസർ കണ്ണുകളിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ ഒളികണ്ണിട്ടു് മുകളിലേയ്ക്കു് നോക്കി, അതുവഴി “അയ്യോപൊത്തോ” എന്നു് ഫീകരമായി ഫീതിദരായി, ഫിജൃംഭിതരായി, ശിവലിംഗമോഡൽ ഫാലസുമായി, ഫാപികളായി, ഫ്രാങ്കോകളായി, സുവർക്കത്തിലെ തുടുത്ത മുലകളുള്ള ഹൂറികളെയും, മദ്യപ്പുഴകളെയും, മുഹമ്മദ് (സ) യുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, തുടതുടുത്ത ബാലന്മാരെയും, സ്വർണ്ണക്കട്ടിലുകളെയും, ഒട്ടകരോമക്കിടക്കകളെയുമെല്ലാം, നോമ്പുനോക്കികളും നിസ്കാരികളും സക്കാത്തുദാനികളുമായവർ മരണശേഷം അനന്തമായി വസിക്കേണ്ടുന്ന സുവർക്കത്തിൽ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലിരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഔറത്ത് മറയുംവിധം പർദ്ദ ധരിക്കാതെ ഗവേഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഉഴവുകാരായ പുരുഷശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സ്വർഗ്ഗീയസുഖവാസസാദ്ധ്യത എന്നേക്കുമായി നശിപ്പിക്കുകയും, അതോടൊപ്പം, അടിവച്ചടിവച്ചു് നരകത്തിലെ വറചട്ടിയിലേക്കു് സ്വയം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണു് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നു് കൃഷിയിടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടു്.

(വെള്ളം നിറച്ച ബലൂണിന്റെ കഴുത്തു് മല്ലുമോഡലിൽ “S-കത്തികൊണ്ടു്” പൊടുന്നനെ അറുത്താലെന്നപോലെമാത്രം മൂത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ത്രീവർഗ്ഗം അനാദി കാലം മുതൽ പുരുഷവർഗ്ഗത്തെ വെറുക്കുന്നതിന്റെ പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നു്, പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ പാരബോളിക്കായി മൂത്രിക്കാൻ അവർ നടത്തിയ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഇതുവരെ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണു്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, ആ “പാരബോളിക് മൂത്രണ ശ്രമത്തിൽ” അവർ വിജയിക്കുമെന്നും, അതോടെ സ്ത്രീവർഗ്ഗവും പുരുഷവർഗ്ഗവും തമ്മിൽ അനാദി കാലം മുതൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന കുടിപ്പക, അഥവാ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമൂത്രിക്കലിൽ അധിഷ്ഠിതമായ “ആദിപ്പകയ്ക്കു് ” ഒരറുതിവരുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണു് പുരുഷവർഗ്ഗം!)

തീർച്ചയായും അല്ലാഹു വളരെ കാരുണ്യവാനും, ടെമ്പോവാനും, കേയെസാർട്ടീസിയും, കേ-റെയിലുമാണു്.

 
Comments Off on തുപ്പൽ, തൂറ്റൽ, ഓതൽ, ഹലാൽ!

Posted by on Nov 10, 2021 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: