RSS

Daily Archives: Aug 9, 2009

സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം

സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികത നിയമവിരുദ്ധമാക്കുന്നതിലെ അനീതി ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതോടെ സദാചാരത്തിന്റെ കാവൽക്കാർക്കു് “വെകിളി” പിടിച്ചിരിക്കയാണല്ലോ. പരലോകജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു് സ്വന്തജീവിതം, ഇഹലോകജീവിതം, അരമനജീവിതം അതിരസജീവിതമാക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരും, മുക്രികളുമെല്ലാം പോക്കറ്റിൽ ഡോളറിന്റെ കൈമണികിലുക്കവുമായി രംഗത്തെത്തി മുക്രയിടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, മറ്റെല്ലാ നിലപാടുകളിലുമെന്നപോലെതന്നെ, ഇവിടെയും ഇക്കൂട്ടരുടെ പ്രസംഗവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള ചേർച്ചയില്ലായ്മയാണു്. ഇരട്ടത്താപ്പു്, ഇരട്ടനാവു്, വിഭജിതവ്യക്തിത്വം അഥവാ, ideological schizophrenia! പ്രകൃതിസഹജമായി, കാലാനുസൃതമായി, പ്രായാനുസൃതമായി മനുഷ്യശരീരം നിർമ്മിക്കുന്ന രസങ്ങൾ അവയുടെ സ്വാഭാവികമായ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, അതു് ശാരീരികമോ, മാനസികമോ ആയ രോഗങ്ങളിലോ, “മദം പൊട്ടലിലോ” ഒക്കെ അവസാനിക്കുമെന്നു് ഇക്കാലത്തു് ഭിഷഗ്വരന്മാർക്കും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും മാത്രമല്ല അറിയാവുന്നതു്. ശാരീരികരസങ്ങൾ ഊറുന്നതിനനുസരിച്ചു് വായിലേക്കു് വലിച്ചെടുത്തു് തുപ്പിക്കളയാൻ എല്ലാ മനുഷ്യരും “സത്യസന്ധരായ” പുരോഹിതരോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ദ്രവങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയേ അരുതു് എന്നു് പദ്മാസനസനത്തിൽ ഇരുന്നു് പ്രകൃതിയെ വിലക്കി വരുതിക്കു് നിർത്താൻ മാത്രം ജിതേന്ദ്രിയരായി ആത്മീയവളർച്ച പ്രാപിച്ച അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനികളോ അല്ലല്ലോ. (പണ്ടൊക്കെ ഇന്ദ്രിയവിജയികളായ ചില അൽപപ്രാണികൾ “അസ്തമിക്കരുതു്” എന്നു് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ പോലും നിന്നിടത്തു് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ്‌ കണക്ഷനും ഗൂഗിളുമൊക്കെ കിട്ടിയതിൽപിന്നെ സൂര്യനും അനുസരണയില്ലാതായി. കലികാലം തന്നെ!) ശാരീരികരസങ്ങൾ എന്നതു് നവരസങ്ങളോ, വകയിൽ സാമ്പാറിന്റെ അനിയനായ രസമോ പോലെ എന്തോ നിസ്സാരകാര്യമാണെന്ന മട്ടിലുള്ള ആത്മീയരുടെ അവകാശവാദങ്ങളിൽ എവിടെയോ ചില പന്തികേടുകളുണ്ടെന്നതിനു് അവരുടെ സദാചാരചിത്തഭ്രമം തന്നെ തെളിവു്. പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും കുരിശും കൊന്തയും ഏലസ്സും പോത്തുകാലപ്പനും ഒരുമിച്ചു് വന്നാലും ഒഴിവാവാത്ത ഒരേയൊരു പിശാചേയുള്ളു ഈരേഴു് പതിനാRu ലോകങ്ങളിലും – ഹോർമോൺ! മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികലക്ഷ്യം ‘മരണാനന്തരസുഖിക്കലിൽ’ ആണെന്നു് സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കു്, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ദയനീയരായ മനുഷ്യാത്മാക്കളെക്കൊണ്ടും അതു് അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നതിലും ഏറ്റു് പാടിക്കുന്നതിലും ഇന്നും വിജയം കാണുന്നവർക്കു് സ്വാഭാവികമായും ഇഹലോകജീവിതത്തിലെ ഇത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കുനേരെ കണ്ണടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നവർ എന്നതാണു് അവരുടെ വിശേഷണം തന്നെ! hypocrisy ആണു് അവരുടെ സ്വഭാവജന്യഗുണം!

സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ ഏതു് സമൂഹത്തിലും ന്യൂനപക്ഷമാണു്. അവരെ ഒന്നടങ്കം കുരിശിൽ തറക്കണമെന്നു് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നു് ‘ധർമ്മനീതിശാസ്ത്രജ്ഞരായി’ ഭാവിച്ചു് കുരച്ചുകുരവയിടുന്ന മഹാന്മാർ ഭാരതീയ സമൂഹത്തിലെ മതപരമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും, സ്വന്ത താത്പര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ക്ഷീണമോ വിശ്രമമോ ഇല്ലാതെ മുറവിളി കൂട്ടുന്നവരും, പഴയ വിമോചനസമരത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ബദ്ധപ്പെടുന്നവരും, പുതിയ വിമോചനസമരത്തിനായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവരുമൊക്കെയാണെന്നു് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. (പാണ്ടൻ നായുടെ പല്ലിന്റെ ശൗര്യം പണ്ടത്തേപ്പോലെ ഫലിക്കുന്നില്ല എന്നതും ചിലരെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ടു്.) “സമുദായം എന്ന രീതിയിൽ, മതം എന്ന രീതിയിൽ ‘ഞങ്ങൾ’ സംരക്ഷണം അവകാശപ്പെട്ടവരാണു്, അതിൽ സംശയിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? പക്ഷേ, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം എന്ന മ്ലേച്ഛത നിയമവിരുദ്ധമാക്കണം! കാരണം, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം ‘പ്രകൃതിവിരുദ്ധം’ ആണു്! മനുഷ്യരുടെ ‘പ്രകൃതം’ എന്നാൽ എന്താണു്, അതു് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്കാണു്!” ഈവിധം ഉപരിപ്ലവമായ അവകാശവാദങ്ങളുമായി മനുഷ്യൻ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ലാത്ത അവന്റെ സഹജവാസനകളെ കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർക്കു് അതിനുള്ള legitimation എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയേണ്ടേ? – reanimation നടത്തിയാൽ പോലും ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം കാലഹരണപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞതും, ചിതലിനുപോലും വേണ്ടാതായതുമായ ചുക്കിലിവലപിടിച്ച കുറേ സാമൂഹ്യനീതിശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഏതാനും ഓലക്കെട്ടുകൾ! അതായതു്, ഇവിടെ മതപരമായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ന്യായമാണെന്നും, അതിനുള്ള അർഹത അവർക്കുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ അവ അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കാൻ പൊതുസമൂഹത്തിനു് ബാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്നും വാദിക്കുന്ന അതേ ശ്വാസത്തിൽ തന്നെ, ലൈംഗികന്യൂനപക്ഷമായ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനു് നേരെ സമൂഹം അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും, അവരെ നിയമവിരുദ്ധരായി പരിഗണിക്കണമെന്നും ലജ്ജയില്ലാതെ വിളിച്ചുകൂവാൻ മാത്രം തൊലിക്കട്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു! (മതന്യൂനപക്ഷമല്ലാത്ത എല്ലാവരും സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗത്തിനുനേരെ സഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നു് ഇതിനർത്ഥമില്ല.)

ലൈംഗികത വംശവർദ്ധനവിനു് മാത്രമുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണെന്നും, അതുകൊണ്ടു് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗികബന്ധം മാത്രമാണു് പ്രകൃത്യനുസൃതമെന്നും, അതിനാൽ അതുമാത്രമാണു് ധാർമ്മികമെന്നും വാദിക്കുന്ന ധാർമ്മികാചാര്യന്മാർ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു് നന്നായിരിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായ ലൈംഗികതയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം, നിങ്ങൾ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നപോലെ, വംശവർദ്ധനവു് എന്ന ‘പ്രകൃത്യനുസൃതത്വം’ മാത്രമാണെങ്കിൽ, ആ ലക്ഷ്യത്തിനു് പ്രയോജനപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന, നയിക്കപ്പെടാൻ നിർബന്ധിതമാവുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യജീവിതവും പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാവണം, അതിനാൽ നിരോധിക്കപ്പെടണം. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, ആദ്യം നിയമവിരുദ്ധമാക്കേണ്ടതു് സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗമല്ല, പ്രത്യുത, ദാമ്പത്യജീവിതത്തിനോ സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിനോ ഔദ്യോഗികമായി അനുവാദം നൽകാത്ത, അതുവഴി മനുഷ്യരെ ഷണ്ഡജീവിതം നയിക്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ, പലവിധത്തിലുള്ള ‘പ്രകൃതിവിരുദ്ധ’ ലൈംഗികചേഷ്ടകൾക്കും, അവിഹിതബന്ധങ്ങൾക്കും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യവൃത്തിയും, മഠങ്ങളിലെ കന്യാസ്ത്രീ-ജീവിതവുമാണു്. ആ അർത്ഥത്തിൽ, ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ തകരാറുകൾ മൂലം ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തവരും, തങ്ങളുടെ ലൈംഗികബന്ധം വഴി വംശവർദ്ധനവു് എന്ന ‘ധാർമ്മികലക്ഷ്യം’ നിറവേറ്റാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടും സ്വന്ത ‘കുറ്റം’ മൂലമല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ടോ അതിനു് കഴിയാത്തവരും, എന്തിനു്, ധാർമ്മികപ്രഭുക്കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സെക്ഷ്വൽ-ടെക്നിക്ക്‌ ഉപയോഗിച്ചു് ‘പുള്ളയുണ്ടാക്കുക’ എന്ന മനുഷ്യന്റെ ‘പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കടമ’ നിർവ്വഹിക്കാത്ത സകലരും ദൈവദോഷികളായി, പ്രകൃതിവിരുദ്ധരായി, നിയമവിരുദ്ധരായി, സമൂഹദ്രോഹികളായി മുദ്രകുത്തപ്പെടണം. അവരെയെല്ലാം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മൻ നാറ്റ്‌സികൾ യഹൂദരോടും, മന്ദബുദ്ധികളോടും, ജിപ്സികളോടും, ഹോമോസെക്ഷ്വൽസുകളോടും ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ ഗ്യാസ്‌ ചേമ്പറിൽ കയറ്റി കൊല്ലണം. കുഞ്ഞാടുകളെ ആട്ടിയോടിച്ചു് തൊഴുത്തിൽ കയറ്റുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളിലൂടെ കത്തോലിക്കാസഭ സമ്പാദിച്ച അനുഭവജ്ഞാനം ഇവിടെ പ്രായോഗികജ്ഞാനം എന്ന നിലയിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണു്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും, ദൈവേഷ്ടം വേണ്ടത്ര നീതിപൂർവ്വം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന തോന്നൽ ബാക്കിയാവുന്നെങ്കിൽ, ഗ്യാസ്‌ ചേമ്പറിൽ ഓടിച്ചുകയറ്റി കൊന്ന എല്ലാറ്റിനേയും ഒറ്റക്കുഴിയിലേക്കു് തള്ളി മണ്ണിട്ടു് മൂടി അവിടെ ‘തെമ്മാടിക്കുഴി’ എന്നൊരു ബോർഡും വയ്ക്കാം! ബോർഡുള്ളതുകൊണ്ടു്, അന്ത്യന്യായവിധിക്കായി വരുന്നവർക്കു് ‘കഴുവേറികൾ’ കിടക്കുന്ന അത്തരം കുഴിമാടങ്ങൾ മാന്തുക എന്ന ബുദ്ധിമുട്ടു് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം!

വേദഗ്രന്ഥകാലങ്ങളിൽ സാധാരണമായിരുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നും സാദ്ധ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ, “രാജാവിനു് കഴുതച്ചെവികളാണു്” എന്ന പരമരഹസ്യം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു് പരസ്യമാക്കിയ മരത്തെപ്പോലെ, സന്ന്യാസജീവിതത്തിന്റെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ പല നാവുകളിൽ, പല ഭാഷകളിൽ, ജീവന്റെ തുടിപ്പും പശയും ഗന്ധവുമുള്ള പലതരം കഥകൾ വിളിച്ചു് പറഞ്ഞേനെ! വിശുദ്ധമെന്നു് വിൽക്കപ്പെടുന്ന സന്ന്യാസജീവിതത്തിന്റെ അടിവസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രകൃതിസഹജമായി പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ‘പാപത്തിന്റെ’ കറയെ എത്രയോ മടങ്ങു് വെല്ലുന്ന കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള കാപട്യത്തിന്റെ കറകളെ താങ്ങാനാവാതെ പിശാചുക്കളുടെ ഗുഹകളിൽ നിന്നും ജീവനും കൊണ്ടു് ഓടി രക്ഷപെട്ടവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തിക്താനുഭവങ്ങൾ മഞ്ഞുമലയുടെ മുനമ്പുകൾ മാത്രമാണെന്നും, ദൈവനാമം പേറുന്ന നീചത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സങ്കൽപശേഷിയേയും തകിടം മറിക്കുന്നത്ര ക്രൂരവും ബീഭത്സവുമാണെന്നും ആർക്കാണു് ഇന്നു് അറിയാത്തതു്?

ധാർമ്മികപോലീസുകാർ ദുഃഖം മൂത്തു് മൂക്കുപിഴിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം: “മനുഷ്യർ ‘ലൈംഗികതയുടെ ധാർമ്മികവശങ്ങൾ’ പാലിക്കുന്നില്ല!” അതുകൊണ്ടു് ലൈംഗികതയുടെ ധാർമ്മികതക്കു് ഒടിവും ചതവും ചളുക്കും പറ്റാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ, ധാർമ്മികതയുടെ കന്യാചർമ്മത്തിൽ പോറൽ വീഴാതിരിക്കാൻ, ദൈവവിശ്വാസികളായ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം: ‘വെടി’ ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ, അഥവാ, ബീജം അണ്ഡവുമായി യോജിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ പ്രസവം വരെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വീണ്ടുംവീണ്ടും ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതു് അനാവശ്യവും അധികപ്രസംഗവുമാണു്. കാരണം, അതു് ലൈംഗികതകൊണ്ടു് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു് കടകവിരുദ്ധമാണു്. ഒരിക്കൽ ഒരുത്തി ഒരുത്തനുമായി ചില ഗൂഢാലോചനകളും ഗുസ്തിയും നടത്തി ഗർഭം ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയതു് ആ ഗർഭത്തെ പ്രസവിക്കുന്നതുവരെയെങ്കിലും അതേ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മറ്റൊരു ‘നവീന’ ഗർഭം സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല. പിന്നെയെന്തിനു് തുടരെത്തുടരെയുള്ള ലൈംഗികാദ്ധ്വാനം? അതുകൊണ്ടു് ഗർഭം ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്നു് മുതൽ ഭാര്യയെ ധ്യാനത്തിനു് വിടുക എന്നതാണു് ഏതൊരു വിശ്വാസിയും ചെയ്യേണ്ടതു്. അവൾ തലയിൽ മുണ്ടിട്ടു് അലയുന്ന ആത്മാക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടവളല്ലോ. ഭർത്താവു് കപ്പയോ ചേനയോ മറ്റു് കാർഷികവിളവുകളോ കൃഷി ചെയ്യട്ടെ! അവൻ ഇടവകയേയും ഇടയന്മാരേയും മൂക്കുമുട്ടെ തീറ്റിപ്പോറ്റേണ്ടവനാണെന്നോർക്കുക! അതവൻ വെറുതെയല്ല ചെയ്യുന്നതു്. അവനു് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. (ഒരു കിലോ ഭൂമിയിലെ കപ്പയ്ക്കു് രണ്ടുകിലോ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കപ്പ എന്നു് ലളിതഗണിതം!) ലോകാരംഭത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച അതേ മാതൃകയിൽ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യത്തിനായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു് നിവൃത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ലൈംഗികതയൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തരം ലൈംഗികചേഷ്ടകളും പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാണു്, പാപമാണു്. സ്ത്രീ പുരുഷലിംഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം മൂത്രമൊഴിക്കുക എന്നതു് മാത്രമാണെന്ന ജ്ഞാനം ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരേ, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ തിരിച്ചറിയുക! “യഹോവാഭക്തി (അ)ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു!” (ഗർഭധാരണത്തിനുശേഷം ഭർത്താവുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ ചുമതലപ്പെട്ടവരെ എത്രയും വേഗം കണ്ടു് തനിക്കും കെട്ടിയവനും വേണ്ടി ഭാരവാഹി (=ഭാരം വഹിക്കുന്നവൻ!) ആവശ്യപ്പെടുന്ന പിഴയൊടുക്കി ചീട്ടു് വാങ്ങേണ്ടതാണു്.)

സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മഹാപരാധമായി ഇക്കൂട്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു്, സ്വവർഗ്ഗരതി എയിഡ്‌സ്‌ മുതലായ രോഗങ്ങൾ വരുത്തുന്നു എന്നതാണു്. ഏതു് തരം ലൈംഗികബന്ധമായാലും, വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പങ്കാളികളുടെ ലൈംഗികരോഗങ്ങൾ പരസ്പരം പകരും. കന്യക ആയായാലും, കന്യകൻ ആയാലും, വേശ്യ ആയാലും, വേശ്യൻ ആയാലും, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗി ആയാലും, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗിണി ആയാലും, പത്മിനി ആയാലും, അയൽപക്കത്തെ ചേട്ടത്തിയോ ചേട്ടനോ ആയാലും, പകരുന്ന ത്വക്ക്‌ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കേസുകെട്ടിനനുസരിച്ചു് ചിലപ്പോൾ മുഴുശരീരകോണ്ടം തന്നെ വേണ്ടിവരും. അനാഘ്രാതകുസുമമാണെന്നോ, ആദ്യാനുരാഗമാണെന്നോ ഒന്നും ഭാവിച്ചിട്ടു് വലിയ കാര്യമില്ല. പുഴുക്കടിക്കുണ്ടോ കന്യാസ്ത്രീയെന്നും കത്തനാരെന്നും ആദ്യകുർബാനയെന്നും വ്യത്യാസം? പുതച്ചാൽ കുളിരില്ല, അത്രതന്നെ!

കപടന്മാരായ സദാചാരവാദികളിൽ നിന്നും വിരുദ്ധമായി, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം അവരുടെ ലൈംഗികമായ ചായ്‌വിനോടു് നീതി പുലർത്തുന്നവരാണു്. അവരെ അവർ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന, അവർക്കു് അതുവഴി സാമൂഹികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഭയപ്പെടാനില്ലാത്ത, അവർക്കു് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ മറ്റേതൊരു പൗരനേയും പോലെ തുല്യനീതി ലഭിക്കുമെന്നു് ഉറപ്പായും വിശ്വസിക്കാവുന്ന നാടുകളിലും സമൂഹങ്ങളിലും തങ്ങൾ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ ആണെന്നു് തുറന്നു് പറയാനുള്ള ആത്മാർത്ഥത അവർ കാണിക്കാറുണ്ടു്. തന്നോടു് തന്നെയുള്ള സത്യസന്ധത, താൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ, തന്റെ സ്വത്വത്തെ അങ്ങനെതന്നെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള മടിയില്ലായ്മ – അതാണു് അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം. സ്വയം ധാർമ്മികരെന്നും സന്മാർഗ്ഗികളെന്നും വിലയിരുത്തി, ശരിയായ പ്രകൃത്യനുസൃതത്വത്തിന്റെ അളവുകോൽ തങ്ങളുടെ ‘പ്രകൃതം’ മാത്രമാണെന്നും, ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആ പ്രകൃതത്തിലേക്കു് ഒടിച്ചുമടക്കി ലൂബ്രികെയ്റ്റ്‌ ചെയ്തു് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ദൈവം തങ്ങളെയാണു് ഭരമേൽപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള ഭ്രാന്തിനു് അടിമകളായിക്കൊണ്ടു്, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം നിയമവിരുദ്ധമാക്കണമെന്നും, കോഴിപ്പൂവന്റെ മാതൃകയിൽ നിരന്തരം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, പിന്നെ ഇടക്കിടെ ഒരു ചെയ്ഞ്ചിനു് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആണു് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആകെമൊത്തം ലക്ഷ്യമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതോ ശിലായുഗത്തിലെ നാടോടികളുടെ ‘സംസ്കാരം’ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ നിയമാനുസൃതമാക്കണമെന്നും കവലപ്രസംഗം നടത്തുന്ന അൽപന്മാർക്കു് ആത്മാർത്ഥതയെപ്പറ്റി എന്തറിയാൻ! മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റി എന്തറിയാൻ? തിന്നുക, തൂറുക, ‘മേച്ചിൽപ്പുറം കേറുക’ എന്നിവയല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിശുദ്ധചുമതലകൾ ആടു്-മാടു്-ഒട്ടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ! എന്നിട്ടും ദൈവം അവറ്റകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലേ? ഉവ്വല്ലോ! അതിൽ മനുഷ്യർക്കു് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടു്! ഹേ, മനുഷ്യാ, നീ ആടു്-മാടു്-ഒട്ടകങ്ങളെ മാത്രം മാതൃകയാക്കുക! അതേ നിനക്കു് വേണ്ടൂ! ബാക്കിയെല്ലാം പാറ പിളർന്നു് ദൈവം നിനക്കു് നൽകും! ദൈവം ഒരു പരം തീർന്ന പാറവെടിക്കാരനാണു്! ഹോ! ഉടയതമ്പുരാനായ ദൈവം കർത്താവേ, ഭയങ്കരം തന്നെ! നിന്റെ ഈ നേർച്ചപ്പൂവന്മാർ!! ഇവറ്റകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ലോകത്തിനും ഈ ലോകത്തിലെ സകലമാന കോഴിപ്പിടകൾക്കും എന്തായിരുന്നു ഒരു ഗതി? എവിടെയായിരുന്നു ഒരാശ്രയം?

സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ എന്നതു് കാമവെറി പൂണ്ട കുറേ ‘പ്രകൃതിവിരുദ്ധരുടെയോ’, പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ലൈംഗികദാഹം തീർക്കാൻ എതിർലിംഗത്തിൽനിന്നും പറ്റിയ ആരെയും ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് സ്വവർഗ്ഗമെങ്കിൽ സ്വവർഗ്ഗം എന്നു് കരുതി അവരെ തേടിപ്പോകുന്ന കുറേ ‘മാനസികരോഗികളുടെയോ’, ഒരു ലൈംഗികവിപ്ലവം വഴി സാമൂഹികസാന്മാർഗ്ഗികതയെ മുഴുവൻ തകർത്തു് തരിപ്പണമാക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുറേ ‘സദാചാരവിരുദ്ധരുടെയോ’, സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുനന്മക്കായി എന്തെങ്കിലും സംഭാവന നൽകാൻ ബൗദ്ധികമോ, സാംസ്കാരികമോ ആയ യാതൊരു ശേഷിയുമില്ലാത്ത ‘അതിർഗ്രൂപ്പുകളുടെയോ’ സംഭരണശാലയാണെന്ന രൂപത്തിലുള്ള പല വിലയിരുത്തലുകളും കേൾക്കാറുണ്ടു്. ഈ അഭിപ്രായം എത്രമാത്രം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നതിനു് ഹോമോസെക്ഷ്വൽസ്‌ ആയിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ അടക്കമുള്ള എത്രയോ മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ലോകചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാവും. രാഷ്ട്രീയത്തിലും, കലയിലും, സാഹിത്യത്തിലും, മറ്റു് പല സാംസ്കാരികമേഖലകളിലും മായാത്ത വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ ധാരാളമാണു്. ഒരു വ്യക്തി സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗിയോ അല്ലയോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ ആകമാനവ്യക്തിത്വം അളക്കേണ്ടതു്. സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു് അവന്റെ/അവളുടെ ആകമാനവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ സെക്ഷ്വൽ ഓറിയെന്റേഷനെപ്പറ്റി മാത്രമാണു്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകൾ, സമൂഹത്തിനു് അവൻ/അവൾ വഴി കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേട്ടങ്ങൾ, ലൈംഗികതയിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമല്ല. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായി ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ വളരെയേറെ ദരിദ്രമായിരുന്നേനെ! മാനവരാശിക്കു് പലനേട്ടങ്ങളും കാഴ്ചവച്ചവർ ലൈംഗികതക്കു് ‘four line notebooks’ സൂക്ഷിച്ചവരായിരുന്നില്ല.

പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യർ ഉഭയസമ്മതപ്രകാരം ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതു് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണു്. ബാലികാബാലന്മാരേയോ, മാനസികവളർച്ചയെത്താത്ത മറ്റു് മനുഷ്യരേയോ, കുടുംബത്തിലേയോ, സമുദായത്തിലേയോ അധികാരശ്രേണികളിൽ താഴെ നിൽക്കുന്നവരായതിനാൽ മുതിർന്നവരെ എതിർക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരേയോ (ഉദാ. മാതാപിതാക്കൾ, മുതിർന്ന ബന്ധുക്കൾ, വൈദ്യന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ മുതലായവരുടെ കീഴിൽ കഴിയേണ്ടിവരുന്നവർ) ലൈംഗികബന്ധത്തിനു് നിർബന്ധിക്കുന്നതും വിധേയമാക്കുന്നതുമാണു് കുറ്റകൃത്യം, അതാണു് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതു്. സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗത്തിനെതിരെ പടവാളുയർത്തുന്നവരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ ലൈംഗികകുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവരോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതു്, അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവണത ഉള്ളവരോ ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അതായതു്, പിടിക്കപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടോ, അവസരം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ മാത്രം സദാചാരം പ്രസംഗിച്ചു് സമൂഹത്തിൽ നല്ലപിള്ള ചമയാൻ കഴിയുന്നവരാണു് സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ ബഹളം വയ്ക്കുന്നതു്. പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ടു് സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ പരസ്പരസമ്മതത്തോടെ ഒരുമിച്ചു് ജീവിക്കുന്നതുവഴി മക്കൾ ജനിക്കുന്നില്ല എന്നതൊഴികെ ഭിന്നവർഗ്ഗാനുരാഗികളുടെ ദാമ്പത്യജീവിതവുമായി അതിനു് മറ്റു് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അവരെ ലൈംഗികകുറ്റവാളികളോ, മാനസികരോഗികളൊ ഒക്കെയായി കാണുന്നതു് അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടും, സ്വന്തനിലപാടു് മാത്രമേ ശരിയായതാവാൻ കഴിയൂ എന്ന അബദ്ധധാരണകൊണ്ടുമാണു്. ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ‘മാനസികരോഗികൾ’ എന്ന വിശേഷണത്തിനു് അർഹരാണെങ്കിൽ അതു് സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളല്ല, അവരെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധരെന്നു് ആക്ഷേപിക്കുന്നവരാണു്. കാരണം, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾക്കു് അതാണു് പ്രകൃതിസഹജത. ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെങ്കിൽ അവർ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അംഗീകരിക്കുന്ന, തുറന്നുപറയുന്ന അവരുടെ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യമാണതു്. അതുപോലെതന്നെ, അവരെപ്പോലെ അല്ലാത്തവരെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്നു് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലാത്തതിനാൽ ദൈവസ്നേഹം പ്രസംഗിക്കുന്ന അസഹിഷ്ണുക്കളേക്കാൾ അവർ എത്രയോ ഉയർന്ന മനുഷ്യസ്നേഹികളും ആ അർത്ഥത്തിലെങ്കിലും കൂടുതൽ സംസ്കാരസമ്പന്നരുമാണു്. സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം അത്ര വലിയ ഒരു പാപവും പ്രകൃതിവിരുദ്ധതയുമായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ സൂപ്പർവൈസർ ആയ ദൈവത്തിനു് നേരിട്ടു് അവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നശിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മാത്രം തലയിലേക്കു് ഇടിത്തീ അയച്ചാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു് എല്ലാം ശുഭമായേനെ! ഇല്ലെന്നു് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതോ, അതിനുപോലും കഴിയാത്തവനെയാണോ പ്രിയ ധാർമ്മികരേ, നിങ്ങൾ സർവ്വശക്തൻ എന്നു് വിളിക്കുന്നതു്? പണ്ടു് സകല ഭൂലോകവാസികളെയും ഒരു മഹാപ്രളയത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്നപ്പോൾ ആകെ എട്ടുപേരെയാണു് ദൈവം രക്ഷിച്ചതു് എന്നു് കഥ! ഇന്നു് യഹോവാസാക്ഷികളും പൊന്തിക്കൊസ്തുകളും തന്നെ എന്തായാലും എട്ടിൽ കൂടുതൽ വരും! ദൈവത്തിനു് അന്നത്തെയത്ര മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നു് സാരം!

ചില സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ

ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബെർലിൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്വയംഭരണ സംസ്ഥാനവുമാണു്. 2001 മുതൽ ബെർലിന്റെ മേയറും സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ പാർട്ടിയിലെ (SPD) അംഗവുമായ ക്ലൗസ്‌ വോവെറൈറ്റ്‌ (Klaus Wowereit) ഒരു സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗിയാണു്. 2001-ൽ മേയർ ആവുന്നതിനു് മുൻപു് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ആക്രമണത്തിനെതിരെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഹോമോസെക്ഷ്വാലിറ്റി പരസ്യമാക്കുകയായിരുന്നു. 2007-ലെ ഒരു അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിൽ 79 ശതമാനം ജർമ്മൻകാരും ഒരു സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗി ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആവുന്നതിനു് എതിരല്ല എന്ന നിലപാടു് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പ്രചോദനം വോവെറൈറ്റിന്റെ ജനപ്രീതി ഒന്നു് മാത്രമായിരുന്നു. 1993 മുതൽ അദ്ദേഹം Joern Kubicki എന്നൊരു ന്യൂറോ സർജ്ജനോടൊരുമിച്ചു് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നു.

ബെർലിൻ പോലെതന്നെ, ജർമ്മനിയിലെ ഹംബുർഗും ഒരു സ്വയംഭരണ സംസ്ഥാനമാണു്. അവിടത്തെ മേയറും ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ യൂണിയൻ (CDU)അംഗവുമായ ഒലെ ഫോൺ ബൊയ്സ്റ്റും (Ole von Beust) ഒരു സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗിയാണു്.

മറ്റു് ചില പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ പ്രമുഖ ‘ഹോമോസെക്ഷ്വൽ’ മേയർമാർ:

Paris (France) – Bertrand Delanoe (2001-…)

Winnipeg, Manitoba (Canada) – Glen Murray (1998-2004)

Wowereit with Obama

ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗിയാണെന്നതു് അവന്റെ സാംസ്കാരിക നിലവാരത്തെ, അവന്റെ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകളെ ഒരു വിധത്തിലും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, അത്തരക്കാർക്കു് ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം ആ സമൂഹവും വളർച്ച പ്രാപിച്ചതായിരിക്കണം. അതുപോലുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രവണതകൾ പ്രകൃതിവിരുദ്ധമെന്നോ, പൈശാചികമെന്നോ, നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നോ ഒക്കെ ആരോ എവിടെയോ പറഞ്ഞതെന്നു് പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രതിധ്വനിപോലെ കേട്ടതെന്നു് തോന്നിയതായി ഊഹിച്ച ഏതോ ചില പദാവലികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധിയെഴുതുന്ന, മുതുകു് മഴവില്ലിനൊപ്പം വളഞ്ഞാലും പിടിച്ചപിടി വിടാതെയും, ഇരുന്ന ഇരുപ്പിൽ കസേരയിൽ ഒഴിഞ്ഞാലും ഇരിക്കുന്ന കസേര ഒഴിയാതെയും പണ്ഡിതാചാര്യർ ചമയുന്ന കിഴവന്മാരും, ഇളിഭ്യന്മാരായി അവർക്കു് ഏറാൻ മൂളാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന വിവരദോഷികളും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല. പദവികൾ ആരാധിക്കപ്പെടുക എന്നതിനപ്പുറമെത്തുന്ന കഴിവുകൾ അത്തരം സമൂഹങ്ങളിലെ മനുഷ്യർക്കു് എന്നാളും അജ്ഞാതവുമായിരിക്കും. ആഹാരം, വിസർജ്ജനം, പ്രജനനം എന്ന ആടു്-മാടു്-ഒട്ടക സോഷ്യൽ ഫിലോസഫിയിലേക്കു് ചുരുങ്ങുന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തെ പരലോകജീവിതം എന്ന പച്ചനുണയിൽ പൊതിഞ്ഞു് മഹത്വവൽകരിക്കുക, കാലാൾപടയെക്കൊണ്ടു് അതിനു് മുടങ്ങാതെ ‘കീജേ’ വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക – അതായിരിക്കും അവിടത്തെ മുഴുവൻ നീതിശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും എക്കാലത്തേയും ലക്ഷ്യം.

 

Tags: ,